2017/2018. tanévi OKTV kisokos

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az Oktatási Hivatal idén is meghirdette az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt. A verseny nem csak tapasztalatszerzés céljából hasznos, hiszen a felvételi során többletpontokat lehet vele szerezni.

A képen egy táblára rajzolt kézfogás látható.


A tanulmányi versenyről

Az első OKTV-t 1923-ban rendezték meg matematikából, 1927-től indult a fizika, valamint a természettan verseny. 1952 és 1956 között Rákosi Mátyás Tanulmányi Versenynek hívták. 

Az eredmények tekintetében az eddigi legeredményesebb iskolának a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium mondható, hiszen ennek az iskolának a diákjai közül került ki a legtöbb első helyezett, s a döntőbe is innen kerültek be a legtöbbször. 

Az OKTV egy többfordulós verseny, ahol a magyarországi középiskolák utolsó két évfolyamának tanulói mérhetik össze tudásukat. A verseny során többnyire írásbeli feladatokkal találkozhatunk, de egyes tantárgyaknál szóbeli és gyakorlati rész is társul a feladatlapokhoz. A feladatok az évfolyamoknak és a meghirdetett kategóriáknak megfelelően állnak össze, és részben hasonlítanak az érettségire. 

Az Oktatási Hivatal portálján közzétette azokat a tárgyakat, amelyekből a vállalkozók idén is összemérhetik tudásukat. Ezek a tantárgyak a következők: dráma, földrajz, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret, művészettörténet, történelem, vizuális kultúra, angol nyelv, belügyi rendészeti ismeretek, biológia, filozófia, fizika, francia nyelv, informatika, kémia, latin nyelv, matematika, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv valamint a nemzetiségi nyelv és irodalom (horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén). 

Néhány tantárgy esetében – dráma, földrajz, magyar nyelv, mozgóképkultúra és médiaismeret, művészettörténet, történelem, vizuális kultúra – külön pályamunkát kell készítenie a résztvevő diákoknak, amely felér egy kisebb tudományos munkával, majdhogynem egy szakdolgozattal. Bár terjedelmében változó, de legtöbb esetben 10-15 oldalas esszét kérnek, amelyben a szakirodalmi hivatkozást is elvárják a kiválasztott témához kapcsolódóan, sőt egyes tárgyaknál a megírt dolgozatot nem csupán be kell mutatni, hanem meg is kell védeni. A pályamunka minden esetben jeligés. A versenyző által jeligeként választott kifejezést rá kell írni a pályamunkára, de ezen kívül semmilyen más jelzést (nevet, iskolai bélyegzőt stb.) nem lehet rajta feltüntetni. A jeligét is úgy kell megválasztani, hogy az ne utaljon a versenyző személyére. 

Kik vehetnek részt a versenyen? 

Az OKTV-re azok a tanulók jelentkezhetnek, akik valamely magyarországi középiskolában tanulói vagy vendégtanulói jogviszonnyal rendelkeznek, és nappali képzésben vesznek részt. Az is fontos, hogy a versenykiírás tanévében a jelentkező vagy végzős, vagy az azt megelőző évfolyam diákja legyen. 

Hogyan lehet jelentkezni? 

A diákoknak minden versenyre abban a középiskolában kell jelentkezniük, amely iskolában az adott tantárgyat tanulják. A jelentkezést az iskola igazgatójához kellett benyújtani – a filozófia kivételével – 2017. szeptember 22-ig. A rögzített jelentkezéseket az Oktatási Hivatal 2017. szeptember 29-ig tudta fogadni az adatbázisába. A jelentkezési kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése, illetve a megfelelő kategóriába történő besorolás az igazgató feladata és egyben felelőssége is. Az iskolaigazgató a jelentkezés után hitelesíti a közzétett igazolást, amelyet két példányban kell elkészíteni; az egyik példányt a versenyző iskolájában őrzik meg a tanév utolsó napjáig, a másik példányt az első fordulóból továbbjutott versenyzőnek a következő fordulóban be kell mutatnia, és át kell adnia az Oktatási Hivatal képviselőjének.

Az OKTV fordulói

A versenyek 2 vagy 3 fordulósak, és egy, két illetve három kategóriában zajlanak. A versenyek egyes fordulói kategóriánként legfeljebb egynaposak. 

A háromfordulós versenyeknél: 

• az első fordulót (a vizuális kultúra kivételével) az iskola, –
• a második fordulót a versenykiírás tantárgyi fejezeteiben meghatározottak szerint az Oktatási Hivatal szervezi a kijelölt helyszíneken, 
• a döntő fordulót az Oktatási Hivatal bonyolítja le. 

A kétfordulós versenyeknél: 

• az első fordulót (a mozgóképkultúra és médiaismeret kivételével) az iskola, 
• a döntő fordulót az Oktatási Hivatal bonyolítja le.

Az első fordulókat az egy településen működő középiskolák akár közösen is megszervezhetik, ebben az esetben a szabályszerűségéért a rendező intézmény igazgatója felel. 

Az Oktatási Hivatal az OKTV rendszerén keresztül folyamatos kapcsolatban áll az intézményekkel, és tájékoztatja őket arról, hogy a saját diákjaik milyen pontszámot értek el. 

Az írásbeli szabályai

A versenyzők központilag előállított feladatlapokat kapnak, melyeket az Oktatási Hivatal megfelelő példányszámban küld ki a szervező iskola részére. A feladatcsomagokat megadott időpontban egy háromtagú tanári bizottság nyitja meg. 

Az írásbeli vizsga olyan épületben kell, hogy megszervezésre kerüljön, ami biztonságos, és jól felügyelhető. A vizsgázók a kitöltés előtt személyazonosságukat igazolják, majd a borítólap adatainak kitöltésével folytathatják a munkát. A „rajzos feleletek” kivételével minden választ kék vagy fekete színű golyóstollal kell kitölteni. A versenyzőknek a feladatok megoldásakor önálló munkát kell végezniük, a munkájukhoz útbaigazítás, segítség nem adható. A felügyelő tanár feladata annak megakadályozása, hogy a versenyző meg nem engedett segédeszközt használjon, társaitól vagy más személytől segítséget vegyen igénybe.  

A szóbeli szabályai

A második és a döntő fordulójában esetenként szóbeli vizsgára kerülhet sor. A szóbeli vizsgák a fordulók helyszínén legalább háromtagú bizottság előtt zajlanak. A diákok személyazonosságát, iskolájának nevét nem ismerhetik a bizottsági tagok, csak a korábban kapott kódszám/jelige alapján tudják őket értékelni. 

Forrás és további részletek az Oktatási Hivatal oldalán érhető el: https://www.oktatas.hu/kozneveles/tanulmanyi_versenyek/oktv_kereteben/aktualis_versenyidoszak.