A 2018-as írásbeli érettségi fináléja

Május 28-án az olasz nyelvi érettségivel zárult a 2018-as írásbeli vizsgaidőszak. A végzősök egy kicsit végre fellélegezhetnek, hogy újult erővel kezdjenek neki a szóbeli vizsgáknak. Szemezgessünk, hogy mi is történt az elmúlt két hét során.

alt


Nem volt becsapós feladat a biológia érettségin!

Május 15-én, reggel nyolc órakor a végzős fiatalok biológiából tesztelhették tudásukat. 

Szerencsésnek mondhatók azok a fiatalok, akik az idei évben a biológiát választották érettségi tárgynak, ugyanis az előző évekhez képest könnyebbnek bizonyult, mivel kevesebb biokémiai feladatot kaptak. A legnehezebbnek a hatodik és a hetedik feladat számított, amely a vércsoportokhoz és a populációs genetikához kapcsolódott, de alapvetően ezek is teljesíthetőnek számítottak. 

Kiemelendő, hogy sok aktuális témát – mint az inváziós fajokhoz vagy a kanyaróhoz kapcsolódó kérdéseket – is beemeltek a vizsgába. 

A tanulóknak ezenkívül meg kellett oldaniuk egy, a sejtes szerveződésről, a vércsoportokról, valamint az öröklött esélyekről szóló feladatokat is. Az emberi szervezet kapcsán idén a karizom és a szív került elő, de az állattani és a növénytani feladatok sem maradhattak el. 

A középszintű vizsgán összesen 100 pontot szerezhettek a diákok. A vizsgalap 9 feladatból állt, amely részfeladatokból tevődött össze. A megoldásra 120 percet kaptak az érettségizők, viszont ezt az időt úgy oszthatták be feladatonként, ahogy nekik jól esett. 

Középszintű biológia érettségi feladatsor

Középszintű biológia érettségi feladatsor megoldása

Újszerű feladatok, megoszló élmények a szakmai érettségin…

Tavaly volt elsőként kötelező a szakgimnáziumi végzősöknek szakmai érettségi vizsgát tenni. Idén május 16-án reggel nyolc órakor kapták kézbe a tanulók a feladatlapot. A szakmai érettségi számos tantárgyat takarhat, ilyen többek között a faipari ismeretek, a gépészeti ismeretek, a hang-, film- és színháztechnikai ismeretek, a kereskedelmi ismeretek, a nyomdaipari ismeretek, az optikai ismeretek, a szociális ismeretek vagy a vegyipari ismeretek. 

A tavalyi vizsgákkal kapcsolatban nagyon sok probléma merült fel a diákok, szülők és szakértők részéről is. A legtöbben úgy vélik, hogy a probléma gyökere maga a kötelező jelleg, hiszen a szakgimisek nem dönthetik el, hogy mit válasszanak ötödik tárgynak. Ez gondot jelenthet azoknál a tanulóknál, akik például vendéglátó ipari iskolában tanultak, de például informatikai irányon szeretnének továbbtanulni, ugyanis így nekik minimum hat tantárgyból kell érettségit tenniük. 

A diákok az érettségi megírását követően megoszló véleménnyel gondoltak vissza a vizsgára. Egyesek úgy érezték, hogy a korábbi éveknél könnyebb feladatokkal találkozhattak idén, mások viszont úgy nyilatkoztak, hogy újszerű, még soha nem látott kérdéseket kellett megoldaniuk. Az idő rövidségére általánosságban nem érkezett panasz, de azt kijelenthetjük, hogy meglepetéseket tartogatott a vizsgázók számára a szakmai érettségi. 

A szakmai érettségik és a megoldások itt érhetők el

A „Z generáció” hogyan bizonyíthatott az informatika érettségin? 

A Z generációról azt tartjuk, hogy már szinte úgy jöttek a világra, hogy tudták kezelni a technikai eszközöket. A közösségi felületek vagy az okostelefonokra letölthető applikációkat biztos, hogy nagyon magabiztosan használják, de mi a helyzet az informatikai feladatlappal? 

Az informatika érettségi megírására május 17-én került sor, reggel nyolc órakor. A fiatalok egy négy feladatból álló vizsgalapot kaptak, amelynek kitöltésére 180 perc állt rendelkezésre. A négy rész közül a szövegszerkesztésre maximum 40 pontot, a prezentáció-grafika-weblapkészítésre 30 pontot, a táblázatkezelésre 30 pontot, az adatbázis kezelésre 20 pontot kaphattak.

Idén az NB1-be tartozó focicsapatok játékoskeretéről kaptak adatbázis-feladatot az érettségizők, akiknek egy, a gumiabroncsok történetéről szóló szöveget is kellett szerkeszteniük. Emellett infografikát kellett a háztartások kiadásairól készíteniük, sőt egy táblázatot is létre kellett hozniuk a Heves megyei települések vízkeménységi mérési adataiból.

A szövegszerkesztés a vélemények alapján könnyen megoldható volt, nem ütköztek a vizsgázók buktatókba. Az Excel táblázat kapcsán már kissé megoszlottak a vélemények: volt, aki azt is könnyűnek tartotta, de a függvények magabiztos használata nem mindenkinél van jelen. A prezentáció készítésénél nem a feladat bonyolultsága fogott ki az érettségizőkön, hanem úgy gondolták, hogy viszonylag sok időt vett el, éppen ezért többen nem is tudták teljes pontossággal megvalósítani a prezentációt. 

Az adatbázis kezelés bizonyult a legnehezebbnek. Sok iskolában a tantervbe már nem is nagyon fér bele ennek a területnek a részletes oktatása, és a felületes tudás csupán csak arra elegendő, hogy a minimális pontot összeszedhessék a tanulók. 

Középszintű informatika érettségi feladatsor

Középszintű informatika érettségi feladatsor megoldása

Fizika érettségi, a mérnökök vizsgája!

A középszintű írásbeli érettségi praktikus, a mérnöki pályára készülők számára fontos témaköröket érintett, amelyeket valóságszerű példákon keresztül vezetett le. 

A mérnöki szakmának két alappillére van: az absztrakciós képesség és a fizikai szemlélet. Előbbinek alapjait a matematika adja, míg a második – érthető módon – a fizika tantárgyból építkezik. A fizika órák során kell, hogy a tanulókban kialakuljon ez a fizikai szemlélet, amely elősegítheti a fiatalokat, hogy a későbbi szakmai pályán sikeres mérnökök lehessenek. 

A feladatsor több, a fizika alkalmazhatóságára vonatkozó kérdést tartalmazott, mint amennyi a korábbi évek vizsgalapjain volt. A legtöbb oktató ezt hasznosnak találja. A feleletválasztós feladatok egy kis gondolkodással, és némi tudással könnyen teljesíthetők voltak. A második, hosszabb feladatokból álló részben az okozhatott gondot a vizsgázóknak, hogy a négy feladatból három egy-egy jelenség leírása volt, és csupán egy feladatnál kellett számítást végezniük. 

Középszintű fizika érettségi írásbeli feladatsor

Középszintű fizika érettségi írásbeli feladatsor megoldása