3+1 beszélgetésindító film

A nyári szünet közeledtével, a dolgozatok megírását követően, ha szeretnénk az időt egyszerre hasznosan és szórakoztatóan kitölteni, a filmnézés kézenfekvő megoldást kínál. A sok lehetőség közül időbe telik kiválasztani a fiatalok számára élvezhető, mégis gondolatébresztő filmeket.

alt


Egy projektorral és egy laptoppal könnyen teremthetünk mozi élményt az osztályteremben, ha délutáni filmklubot szervezünk, vagy egy-két órát szeretnénk kitölteni. A film nézés manapság bevett szabadidős elfoglaltsága a fiataloknak, az iskolai élmény azonban több lehet az otthoninál. Ehhez a megfelelő technika, a közösség, illetve a filmet követő feldolgozás járul hozzá. Az alábbi filmjavaslatok leginkább a kiskamasz, kamasz korosztálynak szólnak, kapcsolódva az ő életük helyzeteihez. A beszélgetés során elemezni lehet a felmerülő érzelmeket, konfliktusokat, és azok megoldási próbálkozásait. Egy ilyen helyzet tere lehet a szabad vélemény nyilvánításnak, így gyakoroltatva a diákokkal a szempontváltás és kulturált vita készségeit. 

A Hullám

Projekthét során egy gimnáziumi tanár megkísérli egy autoriter rendszer modellezését, és megfigyeli, hogy milyen hatást gyakorol ez a diákokra, akik sokat tanultak már Németországban a diktatúrákról. Mindenki másként vesz részt a kísérletben, ami végül tragédiával zárul.

A beszélgetés során megvitatható, hogy a szereplők hogyan illeszkedtek az autokráciába, mi volt tetteik, reakcióik hátterében. Felgöngyölíthető a diktatúra kialakulásának folyamata, és emellett az is, hogy végül milyen történések vezettek a végső kimenetelhez. Felvethető az a kérdés is, hogy a történelem órán megtanultak mit jelentenek nekünk a jelen történésekben, tudjuk-e alkalmazni a korábbi korok tapasztalatait. 

Sráckor 

A Sráckor egy valós fejlődéstörténet, amiben 12 év történéseit öleli fel. A főszereplő a szemünk láttára válik kisfiúból felnőtté megannyi változás, családi nehézség és költözés közepette. A valódisága nyomán könnyen tudunk azonosulni az első élményekkel, dilemmákkal. Érzelmileg megérintő, kellően hosszú film, ami megmutatja a felnőtté válás velejét. 

A feldolgozó beszélgetés során körbejárhatjuk a mindenkit érintő helyzeteket, illetve az örök kérdést, hogy vajon a környezet milyen befolyást gyakorolt Mason fejlődésére. A gyerekkor hogyan határozza meg a felnőtt személyiséget? 

Holdfény királyság

A sztárokat felvonultató film egy 12 éves fiú és lány története, akik szerelmesek lesznek egymásba, és a legkülönbözőbb kalandokon keresztül tartanak ki egymás mellett. A jellegzetes látvány mellett markáns humor és báj jelenik meg a vásznon, feldolgozva az első szerelem élményét. 
A beszélgetés során végiggondolhatjuk azt, hogy mit jelent a szerelem a különböző életkorokban, milyen jellegzetességei vannak kiskamasz, kamasz, és felnőtt korban, mitől válik komollyá egy kapcsolat. 

Szalonka

Ez a kisfilm bevethető alsó tagozatosok számára egy délutáni napköziben, pihenés gyanánt. Egy kismadár önállóságának első lépéseit mutatja be, a kudarc élményét, majd a továbblépés lehetőségét. Megérintő, 6 perces videó, ami befogadható már az első osztályosoknak is. 
Megtekintését követően beszélgethetünk arról, hogy mikor hogyan érezte magát a kismadár, mi segített neki a továbblépésben. A kicsik könnyen együtt éreznek a madárkával, és énerősítésként megkérhetjük őket, hogy ők is meséljenek el egy olyan helyzetet, amikor nagyon féltek, mégis sikerült legyőzni a félelmüket és sikert elérni.