Adattudós vagy vadakat terelő juhász?

Új kiadvány látott napvilágot a 21. század 12 jellegzetes, ám sokak számára kevéssé ismert foglalkozásáról. Írásunk fő célja volt a kiadvány megismertetése – munka közben meglepve tapasztaltuk, hogy nemcsak a legfiatalabbaknak nyújthat izgalmas szellemi kalandot – és praktikus ismereteket.

alt


Munkaerőpiaci kérdések – alsó tagozaton?

Ha mindenki olyan foglalkozást választan a magának felnőttként, amilyet alsó tagozatos korában elképzelt magának, igencsak érdekesek lennének a statisztikák: az eddiginél valószínűleg jóval több űrhajós és énekesnő jelenne meg a munkaerőpiacon. Természetesen ez csak gondolatkísérlet: a kisiskolások nyilvánvalóan nem foglalkoznak konkrétan a pályaválasztással – azaz többnyire fel sem merül bennük, hogy mit jelent a pályaalkalmasság és egyáltalán milyen készségek, képességek és végzettségek szükségesek az áhított foglalkozáshoz. Annál is inkább így van ez, mert a kisiskolások számos szakmát nem is ismernek még: ebben a korban még kevesen szeretnének könyvelők, logisztikusok vagy webfejlesztők lenni…

Természetesen nem cél – és főleg nem elvárás –, hogy a kisiskolások pontos karriertervekkel rendelkezzenek. Ez már csak azért is nehézségekbe ütközne, mivel egyre-másra jelennek meg új szakmák – a ma még ismeretlen munkaterületek száma a jövőben még növekedni fog. Azaz ma már nem feltétlenül lesz mindenki tűzoltó, katona – vagy éppenséggel vadakat terelő juhász… (Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy maguk a munkahelyek is átalakultak: egészen más eszközökkel és módszerekkel dolgozik ma valaki titkárságvezetőként, mint 15 évvel ezelőtt…) A pályaválasztással kapcsolatos kérdések tehát nyilvánvalóan korainak számítanak kisiskolás korban – ez azonban nem jelenti azt, hogy ne ismerkedhetnének meg a különféle foglalkozásokkal.

Nem cél ugyanis, hogy „hol van az még!”, illetve „előre úgysem lehet tudni!” jelszavakkal hagyjuk figyelmen kívül a kérdéskört: természetes, hogy az alsó tagozatosok is érdeklődnek a különféle foglalkozások, munkaterületek iránt – és ez így van jól. Fontos, hogy megismerjék a körülöttük lévő világot és (életkoruknak megfelelő szinten) a különböző szakmákat – akkor is, ha ők maguk nem ezeken a területen kívánnak elhelyezkedni a későbbiekben. A különböző foglalkozásokkal kapcsolatos információszerzés egyébként is elkerülhetetlen: a szülők és rokonok munkahelyi történeteit hallva, a különböző hírforrások révén természetesen értesülhetnek arról, hogy vannak projektmenedzserek, rendszergazdák és webfejlesztők. Ugyanakkor az is jó lenne ha egy-egy elkapott félmondatnál, vagy aktuális munkahelyi történetnél jobban is megismerhetnének egy-egy szakmát. De hogyan?

Nem mindig egyszerű tömören és érthetően megmagyarázni egy alsó tagozatosnak, mit is csinál egy system architect, vagy etikus hacker. Szerencsére az elmúlt időszakban egyre népszerűbbek azok a tájékoztatók, segédletek, amelyek segítenek eligazodni a munkaerőpiac új kihívásait illetően. Ezek fő célcsoportjai természetesen elsősorban a középiskolások és egyetemisták – de egyre több fórumon foglalkoznak a pályaválasztással kapcsolatos általános ismeretterjesztéssel is.

Ha nagy leszek…

Ezek közé tartozik a Ha nagy leszek, szoftvertesztelő leszek című verses könyvecske is, amelyet az NNG budapesti alapítású navigációsszoftver-gyártó cég készíttetett Varró Dániel verseivel és Baranyai (b) András illusztrációival. A kiadvány szabadon letölthető a https://www.nng.com/hanagyleszek/ oldalról, kétféleképpen is: színes, illetve színezőként használható változatban is. (A könyvet A/4-es változatban tervezték, így könnyen kinyomtatható, vagy más digitális eszközön olvasható.) A kiadvány küldetéséről a következő gondolatokat fogalmazta meg a kiadó:  „Kiadványunk célja, hogy felvillantson egy pár, az informatikához köthető izgalmas foglalkozást a digitális forradalom utáni világból, és közel hozza azt a gyerekekhez, megmutatva, mi mindenben gondolkodhatnak majd felnőttkorukban. Hiszünk abban, hogy minél korábban hallanak erről a gyerekek, annál kevésbé lesz idegen számukra. Szeretnénk, ha a balett-táncosi és az állatorvosi mellett a programozói vagy a szoftvertesztelői pálya is felmerülhetne, mint jövőkép. Hisszük, hogy ezek a foglalkozások hosszú távon is számos lehetőséget és biztos megélhetést jelentenek, miközben rengeteg szépséget és izgalmat tartogatnak.”

alt

 

A kiadvány létrejöttéről a következőket olvashatjuk az NNG weboldalán: „A mi szenvedélyünk a programozás, és tudjuk, hogy milyen nehéz lépést tartani nemcsak a technológiai újításokkal, de a köréjük szerveződő szakmákkal is. Tapasztalatból tudjuk azt is, milyen nehéz szülőként elmagyarázni gyermekeinknek, mi a munkánk, megismertetve a benne rejlő lehetőségeket, tudományos, művészeti, és kreatív oldalát egyaránt. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink minél korábban felfedezhessék az informatika fontosságát. Az új generációnak annál nagyobb lehetőségei lesznek, minél előbb ismerkednek meg az új szakmákkal.” Ezt a gondolatmenetet azért is tartjuk fontosnak kiemelni, mert rávilágít a pályaorientáció egyik kulcskérdésére: a közös családi beszélgetésekre és a szülők munkájának megismerésére, megismerhetőségére. 

A könyv tehát nem „toborzó” vagy reklámkiadvány – valóban az igényes ismeretterjesztés eszköze. Közreműködői is számtalan formában foglalkoztak a témával. Varró Dániel költőként is ismert volt arról, hogy (sokszor a gyerekek látásmódját tükröző) verseiben érzékenyen reagál az aktualitásra a „kor problémáitól” kezdve a jelenleg forgalomban lévő okoseszközökig. Baranyai (b) András grafikusról azonban kevesebben tudják, hogy néhány évvel ezelőtt Mi leszek, ha nagy leszek címmel olyan képeskönyve jelent meg, amelyben foglalkozásokat mutatott be gyerekeknek. 

Kiadványtípus (csaknem) minden (kor)osztálynak

A Ha nagy leszek, szoftvertesztelő leszek című kiadvány tizenkét izgalmas – és sok felnőtt számára is misztikus – foglalkozást mutat be a címben említett szoftvertesztelőtől kezdve az adattudósig. A szerzők és a kiadó egyaránt ötletes és minden részletre kiterjedő munkát végzett. Az eleve összetett funkciójú könyv (verseskötet, színező, ismeretterjesztő kiadvány) szülőknek szánt ismertetővel rendelkezik, amely – közös olvasásra, beszélgetésre, akár internetes keresésre vonatkozó – módszertani segédletet is ad. Hadd egészítsük ki ezt a megjegyzést azzal, hogy iskolai órák, projektnapok „főszereplője” is lehet – beszélgetésekkel, megbeszélésekkel, akár együttesen végzett kutatómunkával.

alt


A szöveg és az illusztrációk alkotói igen nagy munkát végeztek: a szövegek valóban érdekes és hasznos információkkal szolgálnak az egyes szakmákról – igen olvasmányos formában. Az illusztrációkat illetően pedig egyaránt lényegre törő és hasznos információkat kaphatunk egy szerverszoba vagy egy konferenciahívás mibenlétéről. A kiadvány fontos erénye, hogy ahol lehet, pontosan rögzíti az adott foglalkozásnév (vagy a szövegben előforduló, jellegzetes idegen szó) magyar megfelelőjét (és kiejtését is).

A szerzői munka igényességét jelzi, hogy mind a költő, mind az illusztrátor – saját korábbi tapasztalataikon kívül – biztos kézzel nyúltak korábbi mintákhoz. A szellemes rajzok és a hozzájuk fűzött rövid magyarázatok a Tesz-vesz-könyvek szerzője és illusztrátora, Richard Scarry munkamódszerét idézik. A versekben pedig tudatosan idézi fel a költő néhány ismert magyar „foglalkozásvers” ritmusát és szóhasználatát Weöres Sándor „Tudom én már mit csinálok” kezdetű versétől József Attila Kertész leszek… című költeményéig. („Nem törődnék semmi mással, / mint a gépi tanulással.) De megbújik a sorok között a Galagonya, illetve a Jól van dolga a mostani huszárnak kezdetű dal is. 

Ha úgy tekintjük a könyvet, mint versátiratok, illetve Scarry-adaptációk gyűjteményét, számos beszélgetést alapozhatunk meg akár nagyobb diákokkal is. Például azt, hogy valójában miről (milyen magatartásról) gondolkodik József Attila idézett versében? Hogyan ölthet ez konkrét formát? Hasonlít-e egy bug egy bogárra? „Megizzasztható-e” a mesterséges intelligencia (mint egy felelő diák)?

A Ha nagy leszek, szoftvertesztelő leszek című kiadvány 8-12 gyerekeknek készült. Jó szórakozást és izgalmas szellemi kalandot jelenthet azonban szinte minden korosztály számára.