Átadták a Rátz Tanár úr Életműdíjakat

Az MTA Dísztermében 2018. november 28-án adták át az elismerést nyolc kiemelkedő pedagógusnak.

alt


„A jövőt legkönnyebben úgy jósolhatjuk meg, ha formálásában tevékenyen részt veszünk" – olvasható az idézet Alan Kaytől a Rátz Tanár Úr Életműdíj honlapján. A közoktatással kapcsolatos egyik leggyakoribb kérdés ma a természettudományos oktatás jövője.

Van-e, s főleg lesz-e elég matematika-, fizika-, kémia-, biológiatanár, illetve science oktató? Hogyan adhatók át fájdalom nélkül a sinus-cosinus, a halmazelmélet, a DNS, a kovalens kötés vagy az erőhatás alapjai olyan korosztálynak, amelynek többsége a digitalizációba beleszületett, és előbb tudja leírni, hogy Google, mint a saját nevét? Kiknek köszönhető mégis, hogy van tehetségkutatás, hogy vannak világhírű természettudományos diákversenyeken elért, kimagasló eredmények? A tudás egyenesen arányos a versenyképességgel. Jól tudja ezt mind a nyolc díjazott pedagógus, akiknek pedagógusi munkásságáért járt most a Rátz Lászlóról (1863–1930), az Budapesti Evangélikus Gimnázium egykori legendás tanáráról elnevezett életműdíj, és akik az átadásra készült kisfilmekben egybehangzóan említették: az ő feladatuk a gondolkodni tanítás, az érdeklődés felkeltése. 

Díjazottak:

Matematika
Dr. Csorba Ferenc
Táborné Vincze Márta

Fizika
Simon Péter
Zámborszky Ferenc

Kémia
Dr. Szántay Csabáné
Nagy Márta

Biológia
Kurtán Mónika
Szászné Heszlényi Judit


Rátz Tanár Úr Életműdíj 

Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft SE és a Richter Gedeon Nyrt. közös díjat alapított magyarországi tanároknak, melyet a Fasori Gimnázium legendás hírű matematikatanáráról „RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMŰDÍJ”-nak nevezett el. E díj gondozására létrejött az Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért, amely díjazottakként az 1.500.000 forinttal járó elismerést minden évben két-két biológia-, matematika-, fizika- és kémiatanárnak ítéli oda.

A felterjesztés feltétele, hogy a jelölt a magyarországi közoktatás területén – nem szervezői munkakörben – dolgozó, az 5-12. évfolyamokon kimagasló oktató-nevelő tevékenységet végző/végzett, olyan életművel rendelkező tanár legyen, 

•    aki legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkezik,
•    akinek tanítványai az országos hazai és/vagy nemzetközi versenyeken a fenti tantárgyak valamelyikében az elsők között szerepeltek vagy többször a döntőbe jutottak, 
•    aki tevékenységében gondot fordít a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok felfedezésére, tudásuk gyarapítására, 
•    aki jelentős szerepet vállal a fenti négy tantárgy valamelyikéhez kapcsolódó országos, regionális vagy iskolai szakmai programok (pl. versenyek, továbbképzések, tanácskozások) megszervezésében, a program tartalmának felépítésében és kivitelezésében (pl. előadások tartása, szakanyagok készítése, friss információ továbbítása), 
•    aki rendszeresen továbbképzi magát, tájékozott az adott tudomány területén elért eredményekről, a tantárgy tanításával kapcsolatos aktualitásokról, tapasztalatait megosztja kollégáival, 
•    aki a szaktárgyi felkészítés mellett hivatásának tekinti tanítványai nevelését, személyiségük fejlesztését, problémáik megoldásához segítséget nyújt, 
•    akinek személyisége, szakértelme, egész életvitele példamutató,
•    aki szakmai lapokban publikál, könyveket, tankönyveket, tanítási segédleteket írt vagy ír (ez előnyként értékelendő).

A díjakat a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díjbizottságai, a Magyar Kémikusok Egyesülete valamint a Magyar Biológia Társaság, a Magyar Biofizikai Társaság illetve a Magyar Biokémiai Egyesület ajánlásai alapján a három cég által felkért Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért Kuratóriuma ítéli oda az adott év kitüntetettjeinek.