Az antibullying programok szerepe az oktatásban

Cikizés, rosszindulatú pletykák, kiközösítés, érzelmi és fizikai agresszió. Ezen kifejezések mind a bullying gyűjtőszó alá tartoznak. Napjainkban az említett jelenségek egyre gyakrabban jelentkeznek az iskolai közösségekben is; kezelésük sajnos még nem teljesen kiforrott, de léteznek már bevált antibullying programok hazánkban is.

Egy kislányt verbálisan bántalmazó gyerekcsapat látható a képen.
 

A zaklatás nem újkeletű jelenség, de az internet elterjedése óta merőben átalakult. A mobiltelefonok és számítógépek korlátozott használatának idejében a bántalmazott fiatalok legalább az otthon eltöltött időszakban megmenekülhettek a zaklatók elől. Manapság már sokszor a cyber zaklatások is kísértik őket, amelyek akár non-stop is jelentkezhetnek.

Az iskolai molesztálók célja általában az, hogy uralkodhassanak mások fölött, ezért újra meg újra (fizikailag és lelkileg egyaránt) bántalmazzák az áldozatot. Utóbbi szerepet a többnyire gyengébb, önmagukat megvédeni kevésbé képes, visszahúzódó fiatalok töltik be, akiket gyakran „közönség előtti” megaláztatás ér. A szakemberek úgy vélik, hogy ezeket a zaklatásokat még csírájában kell elfojtani, de ha már túl késő, akkor sem szabad belenyugodnunk a helyzetbe, alkalmaznunk kell a kidolgozott, működőképes antibullying programokat.

NyugiOvi program a 4-8 éves korosztály számára

A Türr István Képző és Kutató Intézet dolgozta ki a NyugiOvi programot, amely az óvodai bántalmazás kezelésének módszertanát foglalja magába. Célja, hogy a gyerekek már óvodás, illetve kisiskolás korban felkészüljenek a csúfolódások, fizikai és lelki bántalmazások, kiközösítések elkerülésére, és megvalósuljon az egymás iránti tolerancia. A foglalkozás-sorozat 5 hétig tart, amit egy pedagógusoknak szóló egynapos tréning előz meg.

A foglalkozás főszereplője Szepi, egy kedves űrbéli lény, aki plüssfiguraként jelenik meg a gyerekek előtt. Szepi példáján keresztül ismerhetik meg az óvodások és a kisiskolások a bántalmazás egyes példáit, hiszen a kedves űrlény minden héten levelet ír az őt ért sérelmekről, s a gyerekek segítségét kéri. Ez a módszer hatékonyan segítheti az esetfeldolgozást, hiszen nem konkrét, társukkal (vagy önmagukkal) megtörtént jelenetet értelmeznek, hanem egy fiktív helyzet megbeszélésével készülnek fel a későbbi zaklatások megelőzésére.

KiVa-program – finn modell a bántalmazás ellen

A KiVa egy innovatív, iskolai tantervbe beépíthető antibullying program, amely szintén a bántalmazással, és az annak hátterében lezajló folyamatokkal foglalkozik. A legmodernebb kutatásokat felhasználva dolgozták ki menetét. A hangsúlyt a megelőzésre fektetik, de a program kiterjed az esetkezelésre is, mivel az iskolai zaklatásokat nem lehet egyik napról a másikra gyökerestől megszüntetni.

A KiVa-t Finnországban, a Turkui Egyetemen dolgozták ki, a finn Oktatási és Kulturális Minisztérium finanszírozásával. Olyan szakértők vettek részt a program fejlesztésében, akik már évtizedek óta tanulmányozzák a bántalmazás jelenségét és mechanizmusait. A programnak nagy előnye, hogy folyamatos tudományos ellenőrzéseken esik át, és számos tanulmány is alátámasztja hatékonyságát. A finn példát már Hollandiában, Észtországban, Olaszországban és Wales-ben is követik, ahol szintén jó VAGY biztató eredményeket értek el alkalmazásával.

A KiVa-t eredetileg nem egy egyéves projektnek szánták, hanem az iskolák bántalmazás-ellenes tevékenységének állandó részévé kell válnia. A program magyarországi megvalósítója az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

Forrás: www.kivaprogram.net

Iskolai konfliktus Tudásközpont – ISKON

Az ISKON szintén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet gondozásában valósult meg, és szintén a bullying témaköréhez kapcsolható, viszont felépítése nem hasonlít a korábban bemutatott programokhoz; ez inkább egyféle segédeszközként értelmezhető. A Tudásközpont célja a hazai iskolai konfliktus témakörében felhalmozott tudás összegyűjtése, rendszerezése. A szakirodalmak és publikációk rendszere mellett egy jó gyakorlatokat tartalmazó gyűjtemény is található a konfliktuskezelési programokról, módszerekről, lehetőségekről.

Az online Tudásközpont egy olyan strukturált felület, amely segíti minden olyan felhasználó munkáját, aki egy átfogó képet szeretne kapni a hazai bántalmazás helyzetéről, valamint azoknak is hasznos lehet, akik a zaklatások megelőzésén, kezelésén munkálkodnak. Az OFI több hazai egyetemmel – ELTE, Debreceni Egyetem, PPKE – együttműködve dolgozik a további fejlesztésen.

Forrás: http://iskon.opkm.hu/

KamaszOK vagyunk egészségfejlesztési program

A KamaszOK vagyunk program kidolgozója az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI). A program három modulból épül fel: gyermekbiztonság, balesetek megelőzése; bántalmazás; kamasz vagyok. A bántalmazás modul célja a 14-18 éves korosztály egészségfejlesztése, amely az önismeret elmélyítésétől kezdve a serdülőkori nehézségek tudatosításán át egészen a lehetséges megoldási utak feltárásáig vezet.

A bántalmazás modul három nagy témát taglal: a családon belüli bántalmazást, a szexuális kizsákmányolást és a kortárs bántalmazást. A program során olyan alkotások kerülnek bemutatásra, amelyek zaklatással kapcsolatos élethelyzeteket mutatnak be, s ezek adnak alapot az filmnézést követő csoportos beszélgetéshez. A feldolgozás révén a középiskolások megtanulják felismerni, és hatékonyan kezelni a konfliktushelyzeteket, valamint tudatosítják magukban az egyenlőséget és növelik a társaik iránti toleranciát.

A program tesztelését követően hatásvizsgálatok is igazolták, hogy a módszer jól alkalmazható a fiatalok körében. A tanulók közel kétharmada értett egyet azzal, hogy megtanulta erőszakmentesen kezelni a konfliktusokat, és több mint felük gondolta úgy, hogy a későbbiekben alkalmazni is tudja az itt megszerzett tudást. 

Forrás: http://www.ogyei.hu/kamaszok

ENABLE – az iskolai zaklatás megfékezéséért

Az ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) egy nemzetközi együttműködésen alapuló projekt, amely az European Schoolnet koordinálásával, 6 európai ország bevonásával valósult meg. Az ENABLE program jelenleg zajló magyarországi bevezetését az Oktatási Hivatal végzi.

Az ENABLE program koncepciója két részből áll: a szociális és érzelmi tanulásból, valamint az antibullying programból. A módszer jól beépíthető a tantervbe, hiszen tíz 45 perces órából tevődik össze, ahol kiemelt fontossággal foglalkoznak a bullying témájával. A foglalkozások célja, hogy a tanulók minél több ismeretet kapjanak a bántalmazásról, képesek legyenek elkülöníteni a bullying típusait, illetve megismerjék és megértsék a zaklatások hatását. Ez a tudás megteremti a tanulók biztonságérzetét is az iskolában, s tudni fogják, hogy kikhez fordulhatnak segítségért. Emellett fontos szerepe van az érzékenyítésnek is, amely elősegíti, hogy a tanulók kiálljanak az áldozat mellett, és ne bátorítsák a bántalmazót. 

A program magyar nyelvű anyagai hamarosan itt válnak elérhetővé: http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/enablepilot

(Forrás: http://enable.eun.org/)