Beszéljünk, tanuljunk a pénzügyekről! - A Pénziránytű Alapítvány tankönyvei

A Pénziránytű Alapítvány pénzügyi-gazdasági tankönyvei ingyenesen elérhetők és letölthetők az Alapítvány honlapjáról. A könyvek mellett  az oldalon találhatunk kiegészítő feladatokat, tanári segédanyagokat, sőt még az egyes leckékhez tartozó prezentációkat is.

Kép a tankönyvből„A Pénziránytű Alapítvány 2008 szeptemberében jött létre, azzal a céllal, hogy a hatóságokkal, civil szervezetekkel és piaci szereplőkkel együttműködve pénzügyi tudatosságot fejlesztő programokat dolgozzon ki és valósítson meg. Alapítóink a Diákhitel Központ, a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank. Küldetésünk, hogy segítsük az egyének és a családok felelős, megalapozott anyagi döntéseit, és szemléletformáló programjaink eredményeként javuljon a lakosság pénzügyi tudatossága.” (Forrás: http://www.penziranytu.hu/magunkrol)


Az Alapítvány – mint a célkitűzéseiben is látható – a pénzüggyel kapcsolatos oktatási normatíva kialakításában fontos szerepet vállal, és ebben nyújtanak segítséget a tankönyveik is, melyek az általános- és középiskolások pénzügyi ismereteinek bővítését hivatottak elérni. 

Iránytű a pénzügyekhez

Az Alapítvány az oktatás fejlesztésének érdekében létrehozta a Pénziránytű Iskolahálózatot, emellett különböző pedagógus-továbbképzéseket is szervezett, majd 2016-ban kiadta az „Iránytű a pénzügyekhez” című 9-10. osztályosoknak szóló pénzügyi-gazdasági tankönyvét. A tankönyv két fő részre tagolódik,  melyek fejezetei egy-egy kulcsfontosságú, a mindennapi életben is alkalmazható témakörrel foglalkoznak. 

A Mindennapi pénzügyeink című első rész 19 témaegységet dolgoz fel,  amelyben a családi pénzügyi döntések kapnak szerepet a zsebpénz összegének meghatározásától a családi költségvetésen át egészen a megtakarítási lehetőségekig. A Piacgazdaságban élünk című második rész tartalma már inkább makroökonómiai szemléletű a diákok széleskörű tájékoztatást kapnak a piacgazdaság szereplőiről, a szereplők kapcsolati hálózatáról, az áru és pénz világáról. Emellett ismeretekre tehetnek szert piacgazdasággal kapcsolatos kérdésekben, megismerhetik, hogyan készül egy üzleti terv,  vagy milyen szerepet tölt be az állam. Egy külön fejezet foglalkozik a pénztörténettel is, éppúgy, mint az egyes cégtípusok fejlődési folyamatával. 

A tankkönyv szerkezete logikus. Az egyes leckék háttértörténettel indulnak, melyekhez gondolatébresztő kérdések társulnak, s emellett hasznos információk, forrásanyagok és a mindennapi életben való felhasználásukra való javaslatok is fel vannak tüntetve. A háttértörténetek főszereplője a Molnár család, ők vezetik be a diákokat az optimális pénzügyi döntésekbe saját élethelyzeteiken keresztül.  A leckéket egy összefoglalás zárja le, amelyek a tudás elmélyítését segítik. 
 
A kulcsfogalmak már a szöveges részben is jól elkülönülnek, ám a tanulást megkönnyítésének érdekében a legfontosabb definíciók, kifejezések kikereshetők a tankönyv végén elhelyezett fogalomtárból is. 

Mivel könnyed és fiatalos a nyelvezete, a diákok könnyebben átélik a történeteket, ezáltal nehézség nélkül értelmezhetővé válnak a feladatok. A gyakorlati oktatásban igazán jól alkalmazható, hiszen a tanulók egy-egy szituációból kiindulva juthatnak el a megoldásig. 
A honlapon a tankönyv letöltésének lehetősége mellett külön kiegészítő feladatok és tankkönyvi kiegészítés is található. Ugyanitt tölthető le a Tanári kézikönyv, amely az „Iránytű a pénzügyekhez” használatához és az órák ütemezéséhez nyújt segítséget, és mindemellett az egyes leckékhez tartozó prezentációk is megtalálhatók. 

A tankönyv és a további segédanyagok az alábbi linken érhetők el: http://penziranytu.hu/iranytuapenzugyekhez/ 

Küldetések a pénz világában

A „Küldetés a pénz világában” című általános iskola 7-8. osztályos korosztálynak szóló tankönyv és az ehhez kapcsolódó munkafüzet 2017-ben jelent meg. A tankönyv felépítése – hasonlóan a korábban kiadott középiskolai tankönyvhöz – szintén kerettörténetben fogalmazza meg a mindennapokban felmerülő pénzügyi helyzeteket. Öt szuperhőssel találkozunk, akik  egytől egyig valamely szakterületen jeleskednek,  viszont fontos megjegyezni, hogy ők is átlagosnak tűnő gyerekek, de a leleményességük által hősökké válhattak. Erre buzdítja a könyv a diákokat is. 
 
A tananyag két jól elkülöníthető részre tagolódik, melyek fejezetekre bontva taglalnak egy-egy élethelyzetet. Az első részben, a középiskolai könyvhöz hasonlóan, a család pénzügyi kérdéseit elemzi 6 fejezetben, a háztartás kialakulásától kezdve a hitelfelvételen és az egyéb banki kapcsolatokon keresztül a családot érintő gazdasági kockázatokig. A tankönyv második részében a piacgazdasággal, a nemzetgazdasági igényekkel, a világpiaci kapcsolatokkal és az állami szerepvállalással foglalkozik, illetve az egyén gazdasági és társadalmi szerepét is vizsgálja. 

A tankönyv és a munkafüzet szerkezete – a címéhez méltóan – úgy lett kialakítva, hogy a feladatok megoldása közben egy-egy küldetésben vesz részt a tanuló, ugyanis a probléma szöveges felvázolása után a „szuperhősökkel” közösen oldhatják meg a feladatokat. A feladatok részfeladatokra oszlanak, amelyek különböző szerkezeti felépítésűek és nehézségi szintekre bontottak. Az egyes történetek köré  kisebb küldetések csoportusolnak, melyek teljesítésével pontokat gyűjthetnek a diákok. Minél több feladatot oldanak meg a gyerekek, annál közelebb kerülnek ahhoz, hogy ők is „szuperhősökké” válhassanak. 
A kerettörténetek egyszerűsége, a szuperhőssé válás lehetősége és a könnyed nyelvezet átélhetővé teszi a problémákat, melyeket a diákok gyakorlatiasan, játékosan, csoportokat kialakítva tudnak megoldani. A feladatok az önálló gondolkodást is segítik, ugyanis a tényanyagok mellett a kérdések is arra sarkallják a tanulókat, hogy a már eddigi ismereteiket, saját tapasztalataikat is felhasználják. 

A tankönyv és a további segédanyagok az alábbi linken érhetők el: http://penziranytu.hu/kuldetesekapenzvilagaban 

Pedagógusok és közgazdasági szakemberek egyaránt részt vettek a könyvek elkészítésében, hogy jól hasznosítható legyen a tananyag. A tankönyveket forgalomba kerülés előtt iskolai órákon is tesztelték, hogy az esetlegesen felmerülő hiányosságokat ezek alapján pótolták. A tankönyvek a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) kiadói gondozásában készültek.

Forrás: www.penziranytu.hu