Budapest School – A jövő iskolája!

Hogyan valósulhat meg egy olyan iskola, ahol korcsoportok és szoros tantárgyi keretek nélküli folyik az oktatás? Elsőre szokatlannak és talán megvalósíthatatlannak is tűnhet a felvetés, de a Budapest School csapata mert nagyot álmodni, és létrehozta a jövő iskoláját!

alt


Országos terjeszkedésre készül a Budapest School, amelynek létrehozását többek között Halácsy Péter, a Prezi nevű világcég egyik alapítója kezdeményezte. Jelenleg Budapesten három lakásóvoda és négy iskola működik öt helyszínen. 2018 szeptemberétől újabb iskolai és óvodai csoportokat szeretnének indítani Szegeden, Solymáron és Budatétényben. 

A Preziről…

A Prezi egy JavaScript-HTML alapú, internetes prezentációkészítő szoftver. Mottója: „Ideas matter”, azaz középpontban az ötletek, gondolatok. A rendszer 2009. április 5. óta elérhető a világhálón, 2014. április 16. óta magyar nyelven is használható.  

A Prezi nem lineáris felépítésű, inkább egy virtuális vászonhoz hasonlítható, amelyre szabadon vihetjük fel és rendszerezhetjük az elemeket. A programot nem kell telepíteni, mivel ez egy internet alapú szolgáltatás, így a regisztrációt követően azonnal alkalmazhatjuk is. Eszköztára egyszerűen használható, a megvalósításnak csupán a felhasználók kreativitása szabhat határt. 

A felhasználók ingyenesen is igénybe tudják venni a prezentációkészítő szoftvert, amit biztonsági, adatvédelmi funkciókkal bővítve különböző csomagokban tudnak megvásárolni. Az alkalmazás során a Basic, az Egyéni és a Csoportos csomagok közül választhatunk, amelyeknek további alkategóriái is vannak. Diákoknak és tanároknak kedvezményeket biztosítanak, amennyiben érvényes iskolai e-mail címmel regisztrálnak az oldalra. 

A szoftver népszerűségét a 2017-es felmérés adatai is jól tükrözik, ugyanis a Prezi felhasználóinak száma elérte a 85 millió főt, és a nyilvános prezentációk száma csaknem 325 millióra tehető. 

A nemzetközileg is elismert prezentációkészítő szoftver mellett egy másik, szintén újító kezdeményezés is kötődik Halácsy Péter nevéhez, ami nem más, mint a Budapest School megalapítása. 

A jövő iskolájának kezdete

„Ha egy céget föl lehet építeni az alapoktól egy ötletből kiindulva, ahogy azt Somlai-Fischer Ádám és Halácsy Péter végigkövették a Prezinél, vagy Halmos Ádám a Libri Kiadónál. Ha egy épületet meg lehet tervezni egy gondolatszikra alapján, ahogy azt Pozna Anita gyakorolja építészként. Ha egy család alapjait újra lehet definiálni, vagy egy kulturális csoport létrejöhet egy új értékrend mentén, ahogy azt Roszik Linda pszichológusként, Tesfay Sába pedig kulturális antropológusként megfigyelte, vagy ha emberek egy csoportjával lehet új, saját maguk által alkotott szabályok mentén dolgozni, ahogy azt Vészi Gábor megtapasztalta, akkor egy új iskolarendszert is meg lehet tervezni az alapoktól.” 

Ez a gondolat a Budapest School (www.budapestschool.org) oldalán, a történeti bemutatás részben olvasható. Az idézet remekül szemlélteti, hogy a megálmodók milyen nézeteket vallanak, s milyen motiváció által vezérelve valósították meg az iskolarendszert. 

2015 szeptemberében indult el a kezdeményezés két 3-6 éves tanulócsoporttal, amelyhez fél évvel később egy 6-10 éves korosztályból álló osztály is csatlakozott. Az oktatási rendszer kialakításánál figyelembe vették azt a tudásanyagot, amely a felnövekvő generáció számára hasznos és praktikus lehet, ezzel is előidézve, hogy sikeres felnőttekké váljanak. 

2017 óta már öt helyszínen folyik az oktatás 150 gyerek részvételével. Elindult a tanárképzés is, amelyben a pedagógusok inspiráló módszerekkel ismerkedhetnek meg, elsajátíthatnak újfajta megközelítéseket, eszközöket, amelyekkel a tanulás folyamatát segíthetik, valamint válaszokat kapnak arra, hogyan tehetik élményszerűvé az oktatást. 

Hogyan lehet az oktatást korszerűvé és gyakorlatorientálttá tenni? 

A Budapest School oktatási rendszere folyamatosan formálódik a tanárok, a szakemberek és természetesen az igények által. Alapvető céljuk, hogy a gyerekekben azokat a képességeket erősítsék, amelyek segítségével 2040-ben sikeres és boldog felnőttek lehetnek. 

A közös gondolkodás, a csapatmunka és a segítés öröme egyaránt jelen van egy-egy kisebb tanulóközösségben. Ezeket a kompetenciákat fejleszti a vegyes életkorú csoportok kialakítása. Itt az idősebb gyerekek megtanulják a felelősségvállalás fontosságát, át tudják adni ismereteiket a kisebbek számára (ami az idősebb gyermekeket is fejleszti, hiszen egy ismeretet akkor sajátítottunk el igazán, ha azt másoknak is el tudjuk magyarázni). A kisebbek számára mindez jelentős húzóerő lehet, hiszen ők is tudni akarják azt, amit a nagyobbak már magabiztosan használnak, hajtja őket a kíváncsiság, és lépést szeretnének tartani egymással. 

A tanítási rendszer abban is egyedi, hogy itt nem tantárgyak szerint oktatnak, hanem egy komplexebb formában gondolják át az összefüggéseket, vagyis a projektalapú oktatást alkalmazzák.

Mivel minden diák egyedülálló személyiséggel rendelkezik, sajátos tanulási szükségletekkel bír, egyéni céljai, érdeklődési köre van, ezért a képzés is személyre szabott. A  tanulók a saját tempójukban dolgozhatják fel az adott témákat, vannak, akik gyakorlati módszerekkel, vannak, akik elméleti megoldásokkal, és olyanok is akadnak, akik ezek kombinációjával kerülnek közelebb a célhoz. 

A pedagógusok nem csak tényeket oktatnak, hanem kritikai gondolkodásra is nevelnek, valamint olyan módszereket mutatnak be, amelyek segítségével a legkülönbözőbb helyzetek megoldására is képesek lesznek. 

A kompetenciák fejlesztése

A gyerekek és a felnőttek életében egyaránt fontos a szociális érzékenység és az érzelmi intelligencia. Az empátia, az együttműködés, az értő figyelem, a kapcsolatok ápolása, a kommunikáció, a szükségletek és preferenciák megfogalmazása, valamint az érzelmek kifejezése mind olyan kulcsfogalmak, amelyek prioritást élveznek az élet minden területén. 

Egyes kutatási eredmények azt mutatják, hogy nem is a képességeink azok, amik meghatároznak minket, hanem az, hogy hogyan gondolunk rájuk, milyen a szemléletünk. Az önismeret talán mindennek az alapja, amelyet jó, ha ötvözünk kíváncsisággal, egy egészséges önbizalommal, önkontrollal és kitartással. 

A gyerekek a projekt alapú oktatás során elsajátíthatják az egységben gondolkodás módszerét. A képzés fejleszti a kritikai, logikai és a kreatív gondolkodásukat, megtanulnak érvelni, valamint képesek lesznek az adatok, ismeretek feldolgozására. 

A gyerekek hiába nem tantárgyi keretek között tanulnak, megszerzik azt a tudást, amely számukra szükséges. Az egyes témaköröket, problémafelvétéseket körbejárva elmélyülhetnek a társadalomismeretben, a digitális műveltségben, a matematikában, a történelemben, a környezetismeretben, a művészetekben, a különböző tudományágakban, és természetesen az idegen nyelvekben.