Drogprevenció az iskolai színtéren

Beszámoló az Oktatási Hivatal által szervezett Prevenciós szakmai fórumról. A fiatalok droghasználatának megelőzése örökzöld téma a gyermekekkel foglalkozó intézményekben. Ezen a gyorsan változó területen érdemes időről időre felfrissíteni tudásunkat és megismerni a jelenleg hatékonynak ítélt prevenciós programokat.

alt


A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2017–2018-ra vonatkozó szakpolitikai program részeként rendezte meg az Oktatási Hivatal a pedagógusoknak szóló prevenciós szakmai fórumokat  Országszerte összesen 21 rendezvény lesz, 19 megyében és Budapesten. 

A következőkben olvashatják a 2018. március 20-ai fórum beszámolóját. 

Az eseményen szép számban megjelenő résztvevők számára az első előadást Müller Éva, a Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály osztályvezetője tartotta. A 2015-ben végzett ESPAD nemzetközi kutatásra alapozva elmondta, hogy Magyarország az Európai Uniós országok közül közepes drogérintettségűnek számít a fiatalok körében, dohányzás és alkoholfogyasztás terén azonban többen érintettek az európai átlagnál. A kutatások tendenciái arra utalnak, hogy a szerfogyasztás egyre összetettebb jelenségnek mutatkozik és egyre magasabb egészségkockázatú viselkedésekkel jár. A hátrányos helyzetűek és a szegregátumokban élők szerhasználati mintázata eltér az átlagtól, illetve az eddig „hagyományosnak” mondott esetektől. Itt leginkább következményes szerhasználatról lehet beszélni, ami a reménytelenségből és a kilátástalanságból való menekülés egyik útja. A 2013-ban elfogadott Nemzeti Drogellenes Stratégia határozza meg a szerhasználat kormányzati kezelésének prioritásait. A 2013-2020-as stratégia 4 pillérének pedagógusok számára releváns része a prevenciós tevékenységek megerősítésére való törekvés a családok és közösségi színterek bevonásával. A külső szolgáltatók által szervezett prevenciós programokat szakmai ajánlás megszerzéséhez kötötték annak érdekében, hogy a minőségbiztosítási elvek érvényesülhessenek. 

A második előadásban a Józsefvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnöke, dr. Ferencz Orsolya emelte ki, hogy a 8. kerület más kerületekkel való együttműködésben többféle pedagógusképzést szervez, amik a prevenciós tevékenységhez szükséges készségeket fejlesztik. Ilyenek például a megoldásközpontú szociális tanácsadás, az agressziókezelő trénerképzés, illetve az életvezetési ismeretek és készségek tréningje. A képzések során elsajátítható egy olyan hatékony módszertan, aminek átadása támogatja a fiatalokat a magasabb színvonalú megküzdésben illetve egyéb szociális kompetenciákban. 

Intézményi gyakorlati lehetőségként a Deák Diák Általános Iskola igazgatója, Farczádi-Bencze Tamás mutatta be iskolája alternatív gyakorlatát, aminek az a törekvése, hogy egy megtartó szociális hálót fonjon a gyerekek köré az intézmény falain belül. Ennek érdekében évindító tábort tartanak, napindító beszélgetéssel kezdik a tanítást, illetve lehetőséget adnak a diákok számára a beszélgetésre. Projektek során a tanulók másokat tanítanak meg különböző dolgokra, így megtapasztalva saját kompetenciáikat. Az igazgató hangsúlyozta, hogy intézménye megközelítése nem új keletű, inkább kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyerekek biztonságban és szeretve érezzék magukat az iskolában. 

Ezt követően a jelenlévők megismerhették a Tiszta Jövőért Alapítvány prevenciós tevékenységét, Gondi János elnök előadásában. Az alapítvány számos szolgáltatásával támogatja a szerhasználattal kapcsolatba kerülő fiatalokat. A megelőzés terén a kortárs segítő képzés a comTárs került előtérbe. Ez a program rendelkezik OEFI/NEFI ajánlással, és szintén a korábban többször említett szociális kompetenciák fejlesztésével járul hozzá a fiatalok egészségfejlesztéséhez. 

A nevelési-oktatási intézmények prevenciós feladatairól Simonyi István az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közoktatás-fejlesztési Főosztály képviseletében beszélt előadásában. A vonatkozó rendeletből kiemelte, hogy az iskolai egészségfejlesztő programok az intézményének pedagógiai programjának szerves részét alkotják és elengedhetetlen jellemzőjük, hogy koordinált, követhető, mérhető és értékelhető tevékenységek legyenek, annak érdekében, hogy hatékonyság ellenőrizhetővé váljon. Míg külső szolgáltató csak szakmai ajánlással folytathat prevenciót az iskolákban, belülről a pedagógusok feladata, hogy a kompetenciák fejlesztésén keresztül az egészséges életmód fontosságára neveljék a gyerekeket, egészen kis kortól. Az előadó biztatta a résztvevőket a képzéseken való részvételre, hogy hiteles és friss információkkal rendelkezzenek a dizájner drogok gyorsan változó világában is. 

Az informatív előadásokat workshop követte, ami teret adott a közös gondolkodásnak és a jelenlévők tapasztalatainak megosztásához.