Elindult a tankönyvbemutató rendezvénysorozat

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tankönyvi kínálata című hat alkalmas rendezvénysorozat 2018. március elsején elindult.

A képen Sipos Imre, az EKE OFI főigazgatója látható.

Első alkalommal Budapesten, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban találkozhattak az érdeklődő pedagógusok a tankönyvszerzőkkel, szerkesztőkkel és tankönyvkiadási szakemberekkel. A rendezvénysorozat az EFOP-3.2.2.-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú, A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztése című projekt keretében és finanszírozásában valósul meg.

Pálfi Erika az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárságának Köznevelési Tartalomfejlesztési Főosztályának vezetője A tankönyvellátás aktuális kérdései, feladatai címmel tartott előadást. 2017-ben történtek utoljára tankönyvfejlesztéssel kapcsolatos jogszabályváltozások, többek között megszűnt az 1. és 2. évfolyamon a tartós tankönyvek használata – ismertette a változásokat a főosztályvezető asszony. Ingyenessé vált a tankönyvellátás elsőtől a 9. évfolyamig, a felsőbb évfolyamokon pedig rászorultság alapján igényelhetők ingyenesen a tankönyvek. A tankönyvellátás megszervezése tankönyvlista alapján történik, a taneszközök, amik a listára kerülnek minősítésen mennek keresztül. Eddig 173 Újgenerációs tankönyv készült el két projekt keretében. 2015-ben elindult a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP), amelyen a kísérleti és az Újgenerációs könyvek elérhetők és letölthetők. 2018-2020 között elsősorban a nemzetiségi iskolákba járó tanulóknak (az új tankönyvfejlesztések 31 százaléka) és a sajátos nevelési igényű diákoknak (32 %) készülnek új tankönyvek. 

Sipos Imre az EKE OFI főigazgatója Az EKE OFI tankönyvi kínálata címmel tartott előadást. 2018. áprilistól minden Újgenerációs tankönyv a végleges formájában kerül fel a tankönyvjegyzékre, ez azt is jelenti, hogy befejeződik az akkreditációs folyamat – ismertette a főigazgató a hallgatóságnak a folyamatokat. Külön köszönetet mondott az átdolgozást segítő pedagógusi visszajelzésekért a több száz, tankönyveket kipróbáló tanárnak. Az Újgenerációs könyvek tankönyvenként ötven-hatvan pedagógus munkájának keze-nyomát hordozzák. Az átdolgozás során megváltozott a feladatok és tananyagelemek szintezése, a tanári visszajelzések alapján a tankönyvszerzők beépítették a könyvekbe a tanórai tapasztalatokat, erősödött a tankönyvekben grafikus megjelenítés aránya, szorosabb lett a tantárgyközi összhang, jobban támogatják az Újgenerációs könyvek a differenciálást – azaz a feladatok nehézségi foka jelezve van, a tankönyvek mindemellett törekednek a hatékonyabb kompetenciafejlesztésre is. 

A tankönyvek egyharmadához – digitális tartalomként – elkészültek a tanári kézikönyvek, közölte a jelenlevőkkel Sipos Imre. 2018 augusztusáig megjelennek a letölthető tanmenetek az Újgenerációs tankönyvekhez. Évről-évre bővül a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhető digitális kiegészítők köre is. Tovább az Oktatási Hivatallal közösen minikurzusokat is szervez az EKE OFI az optimális taneszközhasználat érdekében pedagógusoknak. 

Az EKE OFI digitális fejlesztéseinélaz a cél, hogy jobban működő, jobban kereshető, akadálymentesített okosportál jöjjön létre, összekötve múzeumok, skanzenek anyagaival. 

A kompetenciamérések adataira, eredményeire támaszkodva az EKE OFI kompetenciafejlesztő kiadványokat is fejlesztett a 6., a 8. és a 10. évfolyamoknak. A kiadványok célja a szorosan vett tananyagon túli készségek fejlesztése szövegértés, matematika és természettudományok területén – mondta el az EKE OFI főigazgatója. 

A program második felében a pedagógusok három szekcióban kaphattak választ az őket érdeklő kérdésekre. A természettudományi szekcióban Wintsche Gergely, az EKE OFI szerkesztője adott elő elsőként A matematika a tudományok királynője címmel, őt követte Dr. Ádám Péternek, az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet tudományos munkatársának az előadása, A „science” típusú természettudományos oktatás címen, majd Takács Ádám, az EKE OFI digitális hálózati koordinátora ismertette a Nemzeti Köznevelési Portál digitális fejlesztéseit. Az SNI szekcióban Boldizsárné Kovács Gizella, az EKE OFI szerkesztője számolt be először a sajátos nevelési igényű tanulók számára fejlesztett taneszközkínálatról, majd Hargitai Katalin adott elő SNI – nem SNI (törvényi szabályozás, vizsgálatok, szakértői vélemény, diagnózis, fejlesztési javaslatok) címmel. A harmadik szekcióban Kamp Alfréd, az EKE OFI tankönyvkiadási igazgatója várta az érdeklődő pedagógusokat interaktív beszélgetésre Konzultáció tankönyvfelelősök számára az EKE OFI tankönyves portfóliójáról címmel.

A március 5-ei alkalmat, amely szintén az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban került megrendezésre, Csépke Ágnes az EMMI referense és Sipos Imre az EKE OFI főigazgatója nyitotta meg.

Az Alsós szekcióban Fülöp Mária az EKE OFI szerkesztője tartott elsőként előadást A tehetséggondozás és a felzárkóztatás lehetőségei az Újgenerációs matematikai könyvekkel címmel. Ugyanitt Koósné Sinkó Judit mestertanár, az ELTE TÓK oktatója Miért nem figyelsz? Mit kezdjek vele? Figyelemzavar, figyelem és koncentráció fejlesztése játékos módszerekkel címen adott elő, illetve Tárnyik Péter az EKE OFI portálüzemeltetője ismertette az NKP digitális fejlesztéseit.

A Társadalomtudományi szekcióban Dr. Baranyai Katalin vezetőszerkesztő, Méhes Edit szerkesztő és Pálinkás Mihályszerkesztő, az EKE OFI munkatársai ismertették az EKE OFI taneszközkínálata irodalomból, magyar nyelvből, történelemből és etikából. Hartai László filmrendező, operatőr, egyetemi oktató tartott előadást ugyanitt az oktatóvideók konstruktív alkalmazásáról. Törőcsik Katalin az EKE OFI digitális pedagógiai módszertani koordinátora ismertette a Nemzeti Köznevelési Portál digitális fejlesztéseit.

Az Idegen nyelvi szekcióban Hajas Attila az EKE OFI főszerkesztője tartott előadást Új angol és német feladat- és tesztgyűjtemények az általános és középiskoláknak címmel. Jilly Viktor a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára tartott interaktív foglalkozást az érdeklődő pedagógusoknak Hogyan rögzülnek a szavak? – Szótanulási és szótanítási ötletek minden korosztálynak címmel.

Várjuk szeretettel az érdeklődőket a további alkalmakra is.

A részvétel előzetes, online regisztrációhoz kötött, melyet a következő linken tehetnek meg: http://ofi.hu/jelentkezesi-lap

A következő alkalmak helyszínei és programjai:

Március 13. – Kecskemét (Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 1.) (programtervezet letöltése)
Március 20. -  Hajdúszoboszló (pontos helyszín megjelölés hamarosan) (programtervezet letöltése)
Március 22. -  Tata (pontos helyszín megjelölés hamarosan) (programtervezet letöltése)

(A fényképeket Kaliczka Gabriella készítette.)