Én mint pedagógus

A tanév közben zajló intenzív hétköznapok kevés teret engednek arra, hogy pedagógus mivoltunkat firtassuk. A nyári szünet alatt, egy lépéssel távolabb az intézményektől, érdemes metaszinten ránéznünk arra, hogy mit jelent számunkra a pedagóguslét és hogyan látjuk magunkat ebben a szerepben. 

A képen egy tábla, egy csokor szegfű, és két kréta látható.


Hogyan gondolok magamra pedagógusként? 

Minden válasz, amit erre a kérdésre adunk, felszínre hozza a szakmai identitásunkhoz kapcsolódó jelentéseket. Ide tartozik minden olyan vélekedés, amit a szakmai szerepünkhöz kötünk, amik általában a motivációinkról, érdeklődésünkről és kompetenciáinkról kialakult személyes véleményeink. 

Szakmai identitásunk az énképünk egy jól körülhatárolt része, ami szervesen illeszkedik más magunkról való gondolkodás keretébe.


 
Mindig ugyanúgy gondoltam magamra, mint tanárra? 

A legtöbben nemmel válaszolnak a fenti kérdésre. Innen megközelítve természetes az a tudományosan is alátámasztott élmény, hogy a szakmai identitásunk dinamikusan változik, illetve egy tanulási folyamat része. Ahogy elsajátítjuk szakmánk fortélyait, úgy alakul át bennünk az is, hogy mit gondolunk magunkról: milyen szakmai elveket követünk, min alapszik a hozzáállásunk, mit tartunk szakemberként fontosnak. 

Ez a holland kutatás azt állapította meg, hogy a pedagógus szakmai identitást leginkább a kollégákkal való kapcsolat minősége határozza meg. Az eredmények szerint, minél inkább csapattagnak érzi magát egy pedagógus, minél megfelelőbb szakmai hátteret és támogatást kap a vezető részéről, szakmai identitása annál erősebb. Ez hozzájárul ahhoz is, hogy a tanítás során hatékonyabbnak látja saját magát. A munkával való elégedettség, a szakmai elköteleződés és a motiváció szintje is fontos alkotóelemei a szakmai identitásnak, de a kutatás 1214 résztvevője szerint a kollégákkal való kapcsolat játssza a döntő szerepet. 

Miért fontos erről gondolkodnom? 

A kidolgozott szakmai identitás fontos mentálhigiénés szerepet lát el. Biztosítja a folyamatosság érzetét, iránymutatásul szolgál és perspektívát ad a jövőre nézve. A jól kidolgozott identitás a szakirodalom szerint koherencia érzetet biztosít, amit leginkább úgy lehet megfogalmazni, hogy „A helyemen vagyok. Tudom, hogy szakmailag milyen utat tettem meg és hová tartok.” A szakmai identitás hangsúlyos eleme, hogy van válaszunk arra a kérdésre, hogy miért választottuk ezt a pályát. 

Ha pozitívan tudjuk megélni a szakmánk jelenét és jövőjét, az fontos motivációs bázisként szolgál a mindennapokban. Ezáltal tudunk úgy tekinteni, egy-egy rosszabb napra, vagy kevésbé sikerült órára, hogy ez egy nehezebb időszak, viszont nem kérdőjelezi meg a korábbi élményeket és a jövőben is lehet ez másképp. 

Hogyan erősíthető a szakmai identitás? 

Önmagunkról alkotott vélekedéseink belső és interperszonális dialógus mentén jönnek létre. A belső beszéd az önreflexióra utal, amikor megfigyeljük és elemezzük tapasztalatainkat abból a szempontból, hogy mit jelentettek nekünk, mit mozgattak meg bennünk. Ehhez használhatjuk például a naplóírás módszerét

A másokkal folytatott beszélgetés is adhat új szempontokat. Ha van rá lehetőségünk, kérjünk visszajelzést munkára kollégáinktól, vezetőnktől. A pozitív, kollegiális kapcsolatok építése is sokat jelenthet pedagógusok identitásunk erősítése céljából.