Erasmus+ projektzáró rendezvény a Medgyessy-ben

Október 8–12. között került megrendezésre a 2016-2018-ban lezajló Erasmus+ pályázat lezárása, amelynek a Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola adott otthont. Az alábbi beszámolót küldte a TanTrendnek az iskola.

alt


A pályázat lebonyolítását a két év alatt az iskolánk koordinálta. A rendezvény alatt a külföldi partnerek megismerhették a magyar oktatási rendszer sajátosságait, az iskola oktató-nevelői munkáját, amelyeket összevethettek a saját pedagógiai gyakorlataikkal, lehetőségeikkel. A szakmai hét keretében több intézményt meglátogattunk, betekintést nyújtva a hazai oktatási rendszerbe. A gyakorlatban láthatták a különböző oktatási szinteket, módszertani sajátosságokat, az óvodai neveléstől kezdve a középfokú iskolákkal bezárólag. A jelenlévő országok képviselői nagy elégedettséggel szóltak a magyar oktatási rendszerről, iskolánk, a Medgyessy pedagógiai munkásságáról, és a tantestület elhivatottságáról.

A szakmaiság mellet jutott lehetőség kultúránk, hagyományaink és történelmünk egy szeletének megismerésére. A délutáni és esti kirándulások alkalmával bemutattuk a főváros nevezetességeit, valamint a Balaton tájainak szépségeit.  

A pályázat zárórendezvényének ünnepi megnyitóján felléptek tanulóink a Táncpalánták Sportegyesület és a Kiskincső Néptáncegyüttes keretében. A zene világnapja alkalmából az Aelia Sabina Zeneiskola hangszeres tanárai, Viczián Gábor átiratában előadták a Star Wars című film főcímdalát, valamint népzenei átdolgozást a filmzene világában.

A hét lezárásaként a szakmai zárórendezvényen minden partner ismertette a saját tapasztalatait, élményeit. A pályázat kapcsán összegyűjtött információkból megfogalmazták, hogyan tudják a látottakat, tanultakat beépíteni a saját oktató-nevelő munkájukba. A pályázat egyik legfontosabb célja a pedagógiai jógyakorlatok cseréje, a tapasztalatok bővítése volt. Az iskola intézményvezetője, dr. Bertókné Daróczi Marianna, záróbeszédében összegezte milyen pedagógiai módszereket, eszközöket, szervezési formákat tapasztaltunk a külföldi partnerintézményeknél, amelyeket a jövőben mi is szeretnénk beépíteni pedagógiai gyakorlatunkba. Örömmel tapasztalta, hogy az általunk alkalmazott pedagógiai gyakorlat (a zene és a mozgás, sport), a külföldi partnereinknél is hatékonyan alkalmazott fejlesztő eszköz. Az iskolai gyakorlatainkban a kooperatív oktatást szeretnénk hatékonyabbá tenni a spanyol minta alapján. Ott érdeklődési kör szerint kerülnek egy csapatba a tanulók, ezáltal biztosított a könnyebb és aktívabb együttműködés a diákok között, a gyerekek eredményesebb szocializációja. 

A fentiek alapján a következő fontos részeket emelte ki beszédében, mint központi szinten követendő példa: kerületi szinten fejlett tehetséggondozó központ létrehozása a tanulók érdeklődési körének megfelelően, tárgyi feltételek folyamatos modernizálása, bővítése, a tanulók napi terhelése időben és tananyagban való optimalizálása.

Ki kell emelni azt a tapasztalatot is, hogy a külföldi intézményeknél nagyon fontosnak tartják, hogy az SNI-s tanulóknak is el kell sajátítaniuk valamilyen szakmát, hogy aktív részesei legyenek a társadalomnak. Több szakterületen láthattunk kiválóan felszerelt tanműhelyeket. Megnyerő volt számunkra az SNI-s tanulókkal való mozgás- és zeneterápia. 

Tapasztalataink szerint elfogadó, befogadó légkör jellemez minden partneriskolát. A tanórát több pedagógus vezette, egyenrangú partnerként egymás munkáját aktívan segítve. Ezen felül az SNI-s diák tanulását segítette a gyógypedagógus, pszichológus. Minden gyermek érték számukra, és együtt örültek sikereiknek. A tárgyi feltételek is kiemelkedően támogatták a tanulási folyamatot. Nagy örömmel vettük a német és angol idegen nyelvoktatás kiemelt fontosságát az alap és középfokú intézményekben. A tanulók fejlesztését különböző színtereken valósítják meg, ahol a tanulók öntevékenyen is tudnak feladatokat megoldani. Nagyon szimpatikus volt az, ahogy a diákok megfogalmazták az iskola szerepét: az iskola feladata, hogy támogassa és segítséget nyújtson a tanulás folyamatában, amit ők maximálisan meg is kapnak. 

Összegezve tapasztalatainkat, elmondhatjuk, hogy fantasztikus lehetőséget kaptunk a program keretén belül. Új módszertani ismeretekre tettünk szert, melyeket legjobb tudásunk szerint próbálunk beépíteni pedagógiai gyakorlatunkba, átadni más intézmény pedagógusainak. Tantestületünk tagjai angol nyelvtanfolyamon vehettek részt, tájékoztatást kaptak a partnereknél látott jó gyakorlatokról. A program rávilágított, hogy mennyire hasznos a saját megszokott pedagógiai tevékenységünkön kívüli tapasztalatszerzés, sokat tanulhatunk a külföldi partnerektől Ezért újabb pályázatban veszünk részt, és a jövőben is keressük a lehetőséget, hogy ily módon is bővíthessük tudásunkat. 

Dr. Bertókné Daróczi Marianna, intézményvezető
Gyüre László,  intézményvezető-helyettes
Piltmann Péter, pályázatokért felelős munkaközösségvezető