Érettségi magyarból

A mai napon megkezdődtek az érettségi vizsgák – bár a nemzetiségi középiskolák tanulói nemzetiségi nyelvből és irodalomból már május 3-án tettek írásbeli vizsgát – , a hagyományoknak megfelelően a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv írásbelijével vette kezdetét az érettségi időszak.

alt
Forrás: MTI/Balogh Zoltán


Az Oktatási hivatal sajtóközleménye alapján magyar nyelv és irodalomból középszinten 1.150 helyszínen 70.412, emelt szinten 49 helyszínen 1.608 vizsgázó tesz érettségi vizsgát.

Adatok, számok

A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy középszintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsgázóknak két feladatlapot kell megoldaniuk. Az első feladatlap megoldására 90, a másodikéra 150 perc áll rendelkezésre. Az I. feladatlap egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot tartalmaz. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására. A szövegértési feladatsor bázisszövege egy, esetleg két (egymással összefüggő) ismeretterjesztő szövegből, publicisztikai műből vagy ezek részletéből áll. A szövegalkotási feladat lehet érvelés vagy gyakorlati szövegműfaj alkotása, amelynek elvárt terjedelme 120–200 szó. A vizsgadolgozatokat 90 perc elteltével a felügyelő tanár összegyűjti. Ezután osztható ki a II. feladatlap, amely egy műértelmező szöveg alkotását várja el a vizsgázóktól: ez – a vizsgázók választása szerint – lehet egy mű adott szempontú értelmezése vagy két mű adott szempontú összehasonlító értelmezése. A választott feladat megoldásának elvárt terjedelme 400–800 szó.

Emelt szint

A magyar nyelv és irodalom emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tart. A vizsga szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból áll. A vizsgázók egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be a feladatok megoldására.

Szövegértés, -alkotás

A szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsor egy alkotáshoz (irodalmi vagy nyelvi témájú értekező prózához, esszéhez vagy annak részletéhez, lírai műhöz, szépprózai alkotáshoz vagy annak részletéhez, egy drámához vagy annak részletéhez) kapcsolódik. A feladatsor szövegértést, nyelvi ismereteket és irodalmi műveltséget vizsgáló kérdéseket egyaránt tartalmaz. A két szövegalkotási feladat két különböző témáról szóló, adott szempontú és műfajú önálló szöveg alkotását írja elő. A műértelmező szöveg elvárt terjedelme 400–800 szó, a reflektáló szövegé 150–450 szó. A közép- és emelt szintű írásbeli feladatok megoldásakor is használható helyesírási szótár, ebből vizsgatermenként legalább négy példányt a vizsgát szervező intézmény biztosít.

2019

A játékokról, játékkutatásról szóló szöveget kaptak a diákok a középszintű írásbeli magyarérettségi első részében. Ezzel kapcsolatos szövegértési kérdéseket kellett megválaszolniuk, értesült az Eduline.hu. A diákoknak ezután egy rövid, 120-200 szavas fogalmazást kellett írniuk egy nem irodalmi témáról. Két feladat közül választhattak:  vagy a szinkronizált filmekről írhattak érvelést, vagy egy hivatalos levelet kellett megfogalmazniuk egy régészeti leletről. Mindkettőhöz kapnak támpontokat. 

A vizsga második részében a diákoknak 150 percük van egy hosszabb esszé megírására. Itt egy Mándy Iván-novella elemzése vagy egy József Attila- és egy Radnóti Miklós-költemény összehasonlító elemzése közül választhatnak.

(Forrás)