Évszámtan

A történelmi évszámok megtanulása sokak számára szükséges rossz, hiszen végeláthatatlannak tűnő adatmennyiséget kell bemagolni. Másoknak épp ez a megnyugtató: akik hosszú órákig rágják a ceruzájukat azon merengve, hogy „ebben a versszakban mit akart mondani a költő” akár pihentető is lehet az évszámtanulás egyszerű, egyértelmű „követelményrendszere”.

A képen számok láthatók.


Évszámok – szórakoztatásra

Apáczai Csere János a tankönyvnek szánt Magyar Enciklopédia című munkájában – mely 1654-ben jelent meg – kora tudományos eredményeinek szintézisét foglalta össze, vagyis a17. század tudományainak teljes körképét igyekezett közreadni, egy diákok számára elsajátítható formában. Ebben a kiadványban helyet kapott egy történelemmel foglalkozó fejezet is, amelyben a világ teremtésétől mű megjelenéséig (tehát 1654-ig) évkönyvszerűen végig átnézve a fontosabb évszámokat, és ezekhez jelentősebb, illetve kuriózumnak, érdekességnek számító eseményeket társított. Az egyik legkorábbi magyar, diákok számára készült tudományos összefoglalásban tehát már ekkor helyet kaptak az évszámok, mint a legfontosabb tanulói ismeretek részei – sőt, (lévén szó kuriózumokról is) – bizonyos mértékig a „szórakoztatás”, az érdekes ismeretek közlésének is része volt ez.

Miben segítenek az évmegjelölések?

Akinek rövid idő alatt sok évszámot kell megtanulnia, kevésbé jut eszébe, hogy miért is kell ezt tennie (azon túl, hogy az elégtelen osztályzatot elkerülje). Holott bő kétszáz éve – a 19. század végétől – már többen is felhívták a figyelmet a kronológia tudományának fontosságára. Magyarországon például az egyiptológus Mahler Ede tette ezt, a 20. század elejétől rendszeresen publikált cikkeiben. Tény, hogy a kronológiára minden időbeli folyamatot vizsgáló tudományban szükség van – nehezen boldogulnának nélküle például a geológusok is. Őket elsősorban a kronológia egyik résztudománya, a periodizáció hiánya akadályozná a hatékony munkában, mivel ez a jelenségek, folyamatok időbeli sorrendjét és szakaszolását segít áttekinthető formába önteni. És igaz ez minden olyan tudományterületre – az irodalomtudománytól kezdve a néprajzig –, amely valamilyen mértékben épít az időbeliségre. 

A kronológiai és periodizációs ismeretek tehát éppenséggel segítségként, könnyítésként kerültek a tudományok közé és ezt követően az oktatásba is. Az egyes jelenségek, folyamatok évszámokhoz kötése áttekinthetővé és könnyebben megérthetővé teszi a kapcsolódó ismereteket. (Az évszámok alapján egy magyar költészetben kevéssé járatos személy is beláthatja például – csupán születési és halálozási adataik ismeretében –, hogy József Attila hatott Pilinszky János költészetére és nem fordítva.) A szaktudósokat pedig abban segítik az évszámok, hogy körülírások helyett lényegre törően fogalmazzák meg tudományos tételeiket. („Az ősnyomtatvány olyan nyomtatvány, amely Európában a könyvnyomtatás feltalálásától, az 1450-es évektől kezdve 1500. december 31-éig szedésnyomással, vagyis összerakható és szétszedhető betűkkel készült.”) Nem véletlen, hogy bizonyos időszakokat konkrét évszámokhoz kötnek – 476, 1492, 1640 stb. – még azokban az esetekben is, amikor a pontos dátum bizonyosan nem hozható szoros összefüggésbe az adott folyamattal. Elmondhatjuk például, hogy a Nyugat-Római Birodalom bukásának éve (476) számos szempontból véget vetett a középkornak, de azt bajos lenne állítani, hogy a magyar felvilágosodás kezdetére kijelölt évszám – 1772, Bessenyei György Ágis tragédiája című művének megjelenése – is hasonlóan látványos változásokat idézett elő. De példaként hozhatjuk fel A magyar irodalom történetei című kiadványt, amely címében is érzékelteti, hogy nem kíván a magyar irodalomtörténet periodizációjával foglalkozni – ennek ellenére kronologikus felépítésű és egy-egy évszámhoz köt egy-egy, a magyar irodalom fontos kérdését tárgyaló tanulmányt. 

Az évszámok tanulását – illetve az egyes folyamatok évszámokhoz kapcsolását – tehát a szükségletek hozták létre, még akkor is, ha ennek nagyszerűségét a másnapi röpdolgozatra készülve kevéssé érzékeljük is. Nehéz megállapítani, hogy mely évszámok fontosak, mennyi lenne az ideális mennyiség, hiszen számos oktatási rendszer, tanterv és pedagógiai kutatás más-más szempontból ítéli meg a kérdést. Annyi bizonyos, hogy ma Magyarországon senki sem tudja elkerülni az évszámok megtanulását egy sikeres érettségi letételéhez. Célszerű ezért néhány szempontot figyelembe venni és elsajátítani néhány trükköt az évszámok tanulásának megkönnyítésére. Így például az egyes évszámokat számjegyeinek sajátosságaihoz kötni (1456 – utolsó három számjegye egymást követő számokból áll), további személyes adatokhoz (családi születésnaphoz, kedvenc sportolók mezszámához) kötni – a lehetőségek tárháza végtelen e téren.

Két új segédlet

Nyilvánvaló igazság, hogy sokkal könnyebben megtanuljuk, azokat az adatokat, amelyek iránt motiváltak vagyunk. Az évszámok iránti szeretetet természetesen nem lehet erőltetni, de elképzelhető, hogy játékosabb formában könnyebb elsajátítani a számszerű adatokat is.
Ebben segíti a középiskolás diákokat – különösen az érettségire készülőket – a MAZALAN Történelem – évszámok applikációja, mely a hivatalos Érettségi Adattárban lévő évszámokat gyakoroltatja be. Ennek felépítése és kezelése egyszerű a tapasztalatok szerint. Használói szerint könnyen átlátható és adatai is pontosak. A kötelező évszámokat áttekinthetjük időrendben – kiválasztható, hogy melyik évfolyam anyagát, vagy korszakot, illetve egyetemes/magyar/egyetemes+magyar történelem évszámait szeretnénk a teszt során átvenni. Az alkalmazás tesztjében folyamatosan pörgeti véletlenszerűen az évszámokat: 4 lehetőség közül lehet kiválasztani egy adott kérdésre vonatkozó helyes megoldást. Az alkalmazás Folyamatosan jelzi a helyes és helytelen válaszok számát is.

A http://histography.io/ weboldal szerkesztői a Wikipédia adatainak „összefűzésével” jött létre. Az itt használt vizuális eszközkészlet segítségével – ami a memóriát is fejleszti – évszámokra lehet rákeresni, s megnézni, hogy mi történt abban az évben vagy időszakban – a 13 milliárd évvel ezelőtti ősrobbanástól 2015-ig. (Az oldal naponta frissül!) A kapcsolódó linkeken keresztül további leírásokhoz, képekhez, videókhoz érkezünk. Ez a segédlet tehát a vizualitás segítségével az évszámok tartalmának rögzítése révén segíti a tanulást. Vizuális eszközei révén – a hasonló időszakban történt események megjegyzését is segíti.