Fejleszthető-e a helyesírás robottal?

A XX. Országos Szakértői Konferencia újdonsága, hogy az érdeklődő pedagógusok megannyi workshopon különböző jó gyakorlatokat, módszertani újdonságokat sajátíthatnak el. A TanTrend újságírója Nagyné Stefán Éva, a debreceni Epreskerti Általános Iskola magyar-ének szakos pedagógusának nyitott óra jellegű, „A tanulók helyesírási készségének erősítése robotika és programozás felhasználásával” című műhelyfoglalkozásán járt.

Alt
Fotó: Kakuk Dániel


Nagyné Stefán Éva diákjainak az óra keretében az összetett szavakra vonatkozó helyesírási szabályokat kellett a gyakorlatban alkalmazniuk. A gyerekek segítségére egy robot volt, ami a megfelelő szabályszerűségek felismerése nyomán – ebben természetesen a tanulók segítették a robotot – három lehetséges utat tehetett meg a két kimeneteli lehetőségig, azaz az egybeírásig vagy a különírásig. A tanárnő szerint a robotika által alkalmazott algoritmikus gondolkodással remekül lehet modellezni a helyesíráshoz szükséges döntési folyamatainkat is. 

A diákok QR kódos kincskeresésben is részt vettek a bemutató óra jellegű workshopon. Három halmazban található egyszerű szavakat kellett első körben többszörösen összetett szavakká alakítaniuk a táblagépükön. Majd a leggyorsabbak elindulhattak megkeresni a terem különböző pontjain elhelyezett QR kódokat, melyeket tabletjük segítségével beolvastak, a kódok mögött megtalálták a feladat helyes megoldását, és amennyiben helyesen írták a többszörösen összetett szavakat a kód mögött jutalom is várt rájuk. Valaki kihagyhatott egy házi feladatot, volt, aki vázlatot használhat majd az egyik dolgozat megírásához, illetve az egyik diák azt nyerte, hogy megtarthatja a következő magyar órát. 

Alt
Fotó: Kakuk Dániel


Nagyné Stefán Éva műhelyfoglalkozásán tehát különböző jó gyakorlatokat leshettek el az érdeklődők a robotika és a magyartanulás ötvözésére, de szép példákat vihetnek haza a pedagógusok arra is, milyen motivációs lehetőségek vannak a nyelvtantanításban, mivel lehet még jutalmazni egy diákot a jó jegyeken kívül is.