Fókuszban a pályaorientáció – uniós projekt a sikeres pályaválasztásért

2019. február 25-én, Budapesten rendezték „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és -kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” (EFOP-3.2.13-17-2017-00002) projekt nyitókonferenciáját. A programot az Európai Unió 1 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával az Oktatási Hivatal (OH) valósítja meg.

A képen az OH elnöke és alelnöke látható.


A projekt célja egyrészt az általános iskolák és gimnáziumok pályaorientációs eszköztárának bővítése, valamint a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) pályák népszerűsítésére alkalmas pályaorientációs módszertan kidolgozása; másrészt a köznevelésben tanulók MTMI-terület iránti érdeklődésének felkeltése a tudatos felnőttkori életpálya-építés és sikeres munkaerőpiaci részvétel érdekében.

A projekt kiemelt feladata önismeretre alapozó, az MTMI-készségeket és -kompetenciákat is vizsgáló online mérőeszköz kifejlesztése, amellyel a tanulók – különféle  tesztek kitöltése alapján – megtalálhatják az érdeklődésüknek, kompetenciáiknak leginkább megfelelő életpályákat, szakmákat és az ezek eléréséhez szükséges felkészítést kínáló közép-, valamint felsőfokú intézményeket. Az OH a pedagógusokat a pályaorientáció fontosságának felismerését támogató, szemléletformáló továbbképzésekkel és a mérőeszköz szakszerű alkalmazását megkönnyítő tájékoztatókkal, továbbá szakmai programokkal segíti.

Gloviczki Zoltán az OH elnöke megállapította, hogy jelenleg a pályaorientáció még viszonylag elhanyagolt terület az oktatásban. Ma a munkaerőpiaci kihívások magasabbak, egyre összetettebb és változóbb a munka világa, ezért a projekt segítséget tud nyújtani a szülőknek, pedagógusoknak és tanulóknak egyaránt.

Brassói Sándor az OH alelnöke egy közmondást idézett, azaz  „A jó mesterséghez szerencse is kell”, hiszen nagyon fontos, hogy a pályaválasztó az egyéni képességeinek, pszichológiai alapjainak megfelelően válasszon, ne fogjon balszerencséjére számára nem annyira megfelelő szakma tanulásába. Elsősorban pszichológusok bevonásával, de munkaerőpiaci és oktatási szakemberek közreműködésével is ez a projekt egy olyan eszközrendszert fejleszt ki – folytatta Brassói, ami online felületen elérhető lesz pedagógusok és tanulók számára. Számos kérdőív áll majd a világhálón rendelkezésre, ami segíti a választást, a készségek felmérését, illetve abban is segítséget nyújt a rendszer, hogy hol találhatunk az adott lakókörnyezetben a tanuló számára megfelelő iskolát, szakmai képzést. 

Brassói tájékoztatta a TanTrendet arról is, hogy az online produktum követelményspecifikációja  elkészült, 2020-ban egyes iskolákban már pilotjelleggel elérhető lesz. 

A mintegy 2000 pedagógus bevonásával megvalósuló továbbképzések és a projektben kifejlesztésre kerülő webes elérhetőségű és a későbbiekben bárki által szabadon használható online mérőeszköz a köznevelés eredményességéhez és hátránykompenzáló szerepének erősítéséhez is hozzájárul.

Az EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosítószámú projekt 2021. május 31-ig valósul meg.