Generációk különbségei: X, Y, Z és alfa az iskolában

Az iskolákban mindig természetes volt, hogy jelentős korkülönbség van a tanárok és a diákok között. A gyors technológiai változások megjelenésével azonban a generációk közti eltérések egyre markánsabbá váltak, amik hatást gyakorolnak a mindennapi pedagógiai munkára. Sokat hallottunk az X, Y, Z és alfa generációkról, mégis felmerül, hogy mennyire kezeljük „generáció tudatosan” tanítványainkat.

alt


(Kép forrása: http://www.mccrindle.com.au/the-mccrindle-blog/generation-alpha-mark-mccrindle-q-a-with-the-new-york-times)

Hasonló évben születettek jellemzői határoznak meg egy generációt. Bár minden kutatás más születési dátum sávokat jelöl meg, abban egyetértenek, hogy egy-egy időszak a maga infokommunikációs környezetével, nyomot hagy a benne felnövők szocializációján. Az X, Y, Z és alfa generációkat leginkább a technika fejlődéséhez és az internethez való viszonyuk alapján különítik el a szerzők. Az, hogy kit melyik életkori szakaszában szólított meg az internet, jelentős befolyást gyakorol arra, hogy általában hogyan dolgozza fel az információkat és milyen kommunikációs csatornákat preferál. Az X generáció tagjait, a mai 36-50 éveseket a „digitális bevándorló” névvel illetik, akik felnőtt korukban kerültek közel az internethez és még fel tudják idézni a betárcsázás jellegzetes hangját. Velük összehasonlítva, a Z generáció tagjai, a mai középiskolások, már „digitális bennszülöttek”, már úgy nőttek fel, hogy gyermekkoruktól elérhető volt az internet. 

alt


(Kép forrása: https://www.hrportal.hu/hr/lehet-e-egysegesen-motivalni-a-kulonbozo-generacios-munkaerot-20140130.html)

Az egyes generációk más-más kommunikációs formát részesítenek előnyben, ami létrehozza a „generációs szakadékot”, mikor a szokásosan használt nyelvi kód már nehezen összeegyeztethető az életkori különbségek miatt, illetve a kulturális szocializációs alapok is mások. Erre mindenki által megtapasztalható példák azok a mesék, amiken felnőttünk. Lolka és Bolka, Pumukli már nem ismerős azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei nem mutatják meg nekik az ő kedvenc meséjüket. Az alábbi videóban Nemes Orsolya beszél a fiatalok jellemzőiről. 

Hogyan jelenik meg mindez az iskolákban? 

A generációs szakadék olyan kulturális félreértésekhez vezethet, mint amikor egy külföldi emberrel találkozunk. Ezek a kulturális jellemzők nem feltétlenül tudatosak, ezért nagy rádöbbenésekhez vezethet, ha a másik fél eltérően értelmez egy számunkra, a maga nemében teljesen egyértelmű dolgot. 

Z és Alfa generáció, mint diák

A Z generáció jelenleg nagyrészt felső tagozatos és középiskolás, de első képviselőik már egyetemi előadásokra járnak. Az alfa generáció tagjai még kisgyerekek, az iskolák alsó tagozataiban már lehet találkozni velük. Számukra magától értetődő a személyes kommunikációs eszközök használata, okostelefonnal kelnek és fekszenek, mindig elérhetőek és folyamatosan kapcsolatban vannak egymással az online térben. Könnyen kezelik az információk gyors áramlását, tevékenységeiket gyakran váltogatják multitasking során. Így hagyományos, frontális eszközökkel nehéz lekötni a figyelmüket, nem jelent kihívást nekik az a feladat, amit egy google kereséssel el lehet végezni. A vizuális megjelenítést részesítik előnyben, szemben a hosszú, tagolatlan szövegekkel. 

X és Y generáció, mint pedagógus 

A pedagógus átlagéletkor alapján a tanárok nagy része az X generáció tagja, a pályájuk elején lévők azonban az Y életkori sávba sorolhatók. A pedagógus társadalom egyre idősebb, ami több szinten is kihat a tanítási gyakorlatra. Az iskolákban a középkorú tanárok képviselik a többséget. Ők sok tapasztalattal bírnak, ami jó hatást gyakorol a pedagógiai munka minőségére, viszont a létszám különbségek miatt kisebb a mozgástere a kevesebb, jellemzően Y generációs fiatalnak arra, hogy innovatív megközelítésével frissülést hozzon az intézményekbe. Ők azok, akik hidat tudnak képezni az X és a Z, alfa generációk között, megértve az egyik és a másik fél kommunikációs sajátosságait is.  

A generációs különbségek egyik markáns megjelenési színtere az oktatás. A nehézségek áthidalása komoly kihívást jelent az intézmények és a pedagógusok számára is. A technológia rapid változása megkívánja tőlünk a rugalmasságot és a tudatosságot, hogy észleljük az eltérő megközelítésekből fakadó félreértéseket és helyén kezeljük azokat. 

További olvasmányok a generációkkal kapcsolatban:
Tari Annamária könyvei: Y generáció, Z generáció, #yz Generációk online