Határtalanul! – Kalandozás a magyar történelemben

Utazás, tanulás, támogatás! Ezeket nyújtotta és nyújtja most is a Határtalanul! program – némi változtatással. Az eddigi bonyolult papírmunka és a nehezen kikalkulálható támogatási összeg sok mindenkit visszatartott a pályázat benyújtásától. De lássuk, hogyan is alakul ez a továbbiakban! 

A Határtalanul! program logója

A programról

A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kontaktok kialakítása és elmélyítése. Ennek keretében a magyarországi iskolák tanulói állami támogatással a szomszédos országok magyarlakta területeire juthatnak el, s így személyes tapasztalatokat gyűjthetnek a külhoni magyarságról. 

2010 óta megközelítően százezer magyarországi tanuló juthatott el a határon túli régiókba. A program évről évre népszerűbbé válik. 2016-ban a program megvalósítására 1,9 milliárd forint állt rendelkezésre, melyből 2015-ben 1,29 milliárd forint kiírásra is került. A 2017-es év első szakaszában majdnem annyi pályázatot adtak le, mint az előző évben összesen. 

A változások

A Határtalanul! programot és a hozzá kapcsolódó pályázati kategóriák kezelését az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi. A 2017/2018-as tanévi kiírások jelentős változásokat hordoztak. 

A változtatások megalkotásánál arra törekedtek, hogy minél nagyobb célcsoport számára elérhetővé váljon a program, különös tekintettel a köznevelésben hetedikes, vagy annak megfelelő évfolyamon tanuló diákok esetében. 

Fontosnak tartották azt is, hogy a pályázat benyújtása és az elszámolás rendszere egyszerűbbé váljon, és ezzel a kevésbé tapasztalt pályázók is bátrabban vállalkozhatnak a támogatási kérelem beadására. Ebben az évben a pályázat benyújtása kizárólag elektronikus úton történt, nem kellett a korábban megszokott, papíralapú anyagot postára adni. Mindemellett a kitöltendő felület mennyisége is csökkent, és nem kell külön Excel táblázatot készíteni. 

A pályázati konstrukció részletei olyan inspiráló elemeket is tartalmaznak, amelyek a pályázó iskolákat egyre több diák bevonására motiválják. Az elnyerhető pályázati összeg növekedett és az elszámolható költségek köre (p. étkezés, programok költségei) is bővült, így a kirándulás teljes költsége – a diákok családtagjainak anyagi hozzájárulása nélkül – lefedhetővé vált. A pedagógusok motiválása, s munkájuk elismerése érdekében a projektvezető és a kísérőtanárok költségei is elszámolhatóvá váltak. Három fő kísérőtanárnak napi 15.000 forint munkadíjat biztosít a pályázat, a projektvezetőnek pedig bruttó 70.000 forint tiszteletdíjat tudnak fizetni megbízási szerződéssel.

A pályázat beadási és megvalósulási határideje is kitolódott. A kitöltött anyagokat egészen 2017. augusztus 31-ig lehetett benyújtani. Az elbírálás szakaszosan történt, négy alkalommal. A kirándulásnak 2017. június 16. és 2018. június 15. közötti időpontban kell realizálódnia. 

Az egy diákra jutó támogatási összeg 60.000 forintra növekedett, a támogatás keretösszege a hetedikesek utazása esetén 1,363 milliárd forint, mintegy a korábbi évek másfélszeresére duzzadt.