Hogyan értékeljünk digitálisan?

Az oktatás alfája és ómegája, amely egyszerre motivál, fegyelmez és visszajelez: az értékelés a tanulási folyamat valamennyi szereplője számára, tanárnak, diáknak, szülőnek egyaránt fontos (mérő)eszköz. Természetesen ebben is segítségül lehetnek az IKT-eszközök, a következőkben ezek közül mutatunk be néhányat.

alt


IKT – a tanári értékelésben is

Felelés, röpdolgozat, témazáró. Utálatos dolgok a diákok számára, és talán kevesen gondolnak bele abba igazán, hogy milyen fontos szerepük is van ezeknek az oktatásban. A mérési/értékelési módszerek sokat változtak az elmúlt évtizedek során, de bármelyiket is használjuk, a tanári értékelés alapvető funkciója ma is a visszacsatolás a különböző pedagógiai jelenségekről, szűkebb értelemben a célok és az eredmények összevetése.

A szakirodalom szerint az értékelésnek három típusát különböztethetjük meg. Az első a diagnosztikus, amelynek célja a diákok előzetes ismereteinek felmérése, a háttértényezők felkutatása, az elmaradások feltárása, s amely jellemzően egy-egy folyamat elején történik meg. A második típus a szummatív, amelyre egy-egy tanulási szakasz lezárásakor kerül sor. Szummatív értékelés például a témazáró dolgozat, de az érettségi is. Ez csekély pedagógiai hatással bír, mert a diákok tudásának minősítését követően nincs lehetőség a korrekcióra. A formatív értékelésnek pedig az a szerepe, hogy alakítsa a tanulási folyamatot, s (gyakori) visszajelzést ad a tananyag elsajátításáról. Mivel ez a tanulási folyamat közben történik, így van lehetőség az elmaradások korrigálására.

Ahogy az életünk szinte összes területét átalakítják, úgy szivárognak be szépen lassan az értékelést szolgáló pedagógiai eszköztárakba a különféle infokommunikációs eszközök (IKT). Mint a tanulási folyamat egészében, úgy az értékelés folyamata során is színesebbé tehetők az órák az IKT-eszközökkel, ugyanakkor fontos, hogy ezek tényleg eszközök maradjanak, ne uralják az órákat, azaz csak akkor van értelme bevonni őket az oktatásba, ha van pedagógiai céljuk – írja egyik korábbi tanulmányában Tóth Anna. A következőkben néhány, a tanári értékelést segítő IKT-eszközt mutatunk be.

Learningapps.org

Elsőként itt van a magyarul is elérhető learningapps.org, amely egy interaktív feladatkészítő alkalmazás. A feladatok készítéséhez regisztrálni kell (ellenkező esetben csak a mások által készített „tankockákból” válogathatunk), majd ha megvagyunk a feladatsorral, beállíthatjuk, hogy nyilvános legyen-e, így mások is hozzáférhetnek, alakítgathatják. Rengeteg feladattípus közül választhatunk, kezdve a memóriajátéktól az akasztófán át egészen vaktérképig, így a Learningapps több tantárgynál is alkalmazható. A meglevő, mindenki számára nyilvánosan elérhető játékok témakörök/tantárgyak és életkor („szintek”) szerint is böngészhetők, így kimeríthetetlen inspirációs forrást jelenthetnek a programmal még csak ismerkedők számára.

Rövid angol nyelvű kedvcsináló videó a Learningapps-ról

Smart Notebook

A Learningapps „kistestvére”, amely egy interaktív táblára letölthető interaktív feladatkészítő szoftver. A tanári visszajelzések szerint a népszerű program könnyen telepíthető, rugalmas, és tág teret ad az alkotói kreativitásnak, jelenleg 2,4 millió pedagógus használja világszerte.

A program erről a linkről tölthető le.

Socrative.com

A socrative.com egy remek tesztkészítő oldal, amellyel a diákok saját számítógépeikről vagy akár okostelefonjaikról válaszolhatnak a tanár által összeállított feladatsor kérdéseire. Rövid választ igénylő, vagy teszt (többszörös választás, igaz-hamis) is készíthető vele, amelyet a diákok az oldalra belépve, online oldanak meg, a program pedig azonnal kiértékeli az eredményeket, miközben a pedagógus élőben figyelheti a folyamatot. Rengeteg beállítás közül választhatunk, így például azt is eldönthetjük, hogy a kitöltés anonim legyen-e, a szoftver azonnal visszajelezzen-e a pedagógusnak, hogyan kövessék egymást a kérdések, illetve a válaszok, de akár csapatversenyt is tudunk indítani. Előnye, hogy a válaszokból részletes statisztikát kapunk, ám jelenleg csak angolul érhető el.
 
Nádori Gergely (tanarblog.hu) részletes oktatóvideója a Socrative-ról

Redmenta

Kevésbé látványos, mint mondjuk a Learningapps, de egyre népszerűbb a hazai fejlesztésű, több mint négy éve elindított, Redmenta névre hallgató intelligens oktatási asszisztens, amellyel pillanatok alatt összedobhatunk feladatokat. Használata praktikus és egyszerű, a dolgozatjavításra szánt idő a töredékére csökkenthető vele, további előnye, hogy a tanárok egymással is megoszthatják feladataikat.

A Redmentáról

Tarsia

A Tarsia kicsit kilóg a sorból, és nem csak azért, mert offline is hozzá tudunk férni, hanem mert inkább az osztály egészének tudását lehet vele felmérni, egyéni mérésre nem annyira alkalmas – osztja meg tapasztalatait Tóth Anna. Előnye, hogy ingyenesen tölthető le, Windows- és Mac számítógépeken is fut, és offline játszható játékok szerkeszthetők vele. Leginkább csoportokban alkalmazható, és olyan feladatokat készíthetünk a segítségével, amelyekkel mondjuk fogalmakat, személyeket lehet párosítani. Hátránya, hogy csak angol nyelven érhető el, viszont nem eszközigényes, így számítógépekkel nem felszerelt osztályteremben is használható.

Angol nyelvű ismertető a Tarsiáról: