Holt nyelv vagy a nyelvek királynője? – 5 + 1 érv a latintanulás mellett

Sokan úgy gondolják, hogy mivel a latint ma már sehol sem beszélik hivatalos nyelvként, ezért nem is érdemes manapság tanulni. Más szempontból azonban a latin az egyik legsikeresebb nyelv a világon, hiszen több ezer éve (!) a tudomány és a műveltség alapfeltételének tekintik ismeretét.

A képen latin szöveg látható

 

Az alábbiakban olyan érveket gyűjtöttünk össze, amelyek különféle szempontból mutatják meg a latin nyelv tanulásának előnyeit. Tehát azért érdemes latint tanulni, mert…

… számos élő nyelv alapja

A latin alapok a mai napig jelen vannak egyebek között az olaszban, a franciában, a spanyolban – nem véletlenül hívjuk ezeket újlatin nyelveknek. Nem nehéz tehát belátni, hogy ezeket könnyebb megtanulni a latintudással – sőt a felsőfokú tanulmányok során kötelező is ilyen tárgyú kurzusokat, nyelvórákat hallgatni. De nemcsak a felsoroltaknak van közük a „nyelvek királynőjéhez”: latin eredetű az angol szókincsének 60%-a és számos hasonló német példát is említhetünk. Sőt, akár magyart is! Ez sem véletlen, hiszen Magyarországon 1844-ig volt a latin hivatalos nyelv, s ez szókészletünkön is meglátszik.

… „időutazásra” késztet

Kultúránk jelentős részben latin gyökerű: a vallás, a jog a tudomány és számos művészeti ág erre épül. (Nem meglepő tehát, hogy a legtöbb történelmi forrás is latin nyelven íródott.) A közös nyelvi hagyomány mélyebb megismerése könnyebbé teszi kultúránk megismerését megértését is. Azt szokták mondani, hogy manapság az angol nyelv alkalmas a tér átlépésére. A latin az idő határainak átlépéséhez segít: hiszen ennek révén kapcsolatba kerülhetünk az elmúlt korok irányzatainak, szokásainak, sőt meghatározó személyiségeinek – Cicerótól Szent Ágostonig – szavaival, gondolkodásmódjával.

… fejleszti a logikus gondolkodást

A latin nyelv lehetőséget ad arra, hogy az idegen nyelvi szöveget elsősorban grammatikai elemzésen keresztül – és ne például szituációs gyakorlatok révén – közelítsük meg. Elsajátítása ebből adódóan abban segíti a diákokat, hogy boldoguljanak idegenül megformáltnak sőt, első pillantásra egyenesen érthetetlennek és nyelvileg átláthatatlannak tűnő (nemcsak idegen nyelvű!) szövegekkel is. Ez pedig jelentős mértékben fejleszti a logikus gondolkodást és a memóriát is. Ez pedig mindenkinek – akár a reál érdeklődésűeknek is! – rendkívül hasznos lehet. A latin szöveg fordításának elemzése, a műfordítások összehasonlítása hozzásegít ahhoz, hogy a nyelvtanulók megértsék: a különböző nyelvek nemcsak szókincsükben és nyelvtani szabályaikban különböznek egymástól, hanem a nyelvi valóság megteremtésének alapvető mechanizmusaiban is. Ez a tudás pedig minden (leendő) tolmácsnak és fordítónak – sőt bárkinek, aki napi szinten használ idegen nyelveket – hasznára válik.

… segítségével néha a világ összes botanikusa egyre gondol

A latin a tudomány nyelve ezért nélkülözhetetlen bizonyos tudományágak művelői vagy gyakorlati alkalmazói – például az orvosok, jogászok, vagy akár a biológusok – számára. Miért is? Lénárd Sándor megfogalmazása szerint: „A tanárok, a költők, a hobbysták csoportján kívül a tudósok azok, akik életben tartják a latint. Számukra a latin még mindig elengedhetetlen munkaeszköz: az orvostudomány, a növénytan, az állattan - noha éppen ezek használják fel az oly gyorsan terjedő tudományok, mint a kémia és fizika eredményeit - még mindig az előző századok megfigyelésein alapulnak. A növények, az állatok és az emberi test leírása éppoly változatlan, mint a nyelv, amelyen papírra vetették. És mindenekfelett az emberi tudásnak ezen ágai nem ismernek titkot, határokat, s itt a gondolatok cseréjét nem akadályozhatják politikai konfliktusok sem. Mindannyiok számára elengedhetetlen szükségszerűség egy közös nyelv. Nem mondhatjuk, hogy a botanikusok latinja klasszikus, vagy hogy a növények leírása elegáns stílusú lenne. Az egyedüli követelmény az, hogy a világ összes botanikusa elképzelhesse az újonnan felfedezett növényt.”

… hiánycikk!

Számos egyetemi és főiskolai képzés során kötelező latint tanulni. A már említett bölcsészettudományi, egészségügyi és jogi szakokon túl például az agrárszakokon is. (Az felsőfokú képzésben a korábbi latinórák rövidtávú haszna, hogy könnyebben, gyorsabban teljesíthető – netán kiváltható – általa egy-egy nyelvi alapvizsga.) A latin nyelv segítségével könnyebben és alaposabban sajátítható el egy-egy szaknyelv is, ami könnyen megalapozhatja egy-egy diák tudományos pályáját. A latintudás ma már hiánycikk, ezért számos szakterületen keresnek jó latinosokat. A tudományos projekteken kívül például a muzeális dokumentumokat őrző közgyűjteményekben: levéltárakban, könyvtárakban, múzeumokban.

+ 1 … szórakoztató!

Talán hihetetlen, de vannak, akik szórakozásból tanulnak latinul. Közéjük tartozott a Micimackó latinra fordítása révén világhírűvé vált – írásunkban már idézett – Lénárd Sándor. Számos különféle nemzetiségű, hasonló érdeklődésű ismerősével levelezett latin nyelvvel kapcsolatos kérdésekről, gyakran vitatva meg velük, hogy miként lehet egy-egy mai kifejezést minél árnyaltabb formában latinra ültetni. (Például: whisky: aqua vitae moro Scotorum parata, rádió: scrinium undisonum, radiophonicum instrumentum -, televízió: imaginum transmissio per electricas undas.) A latin nyelv tehát kikapcsolódásra, sőt, nemzetközi szintű közösségépítésre is alkalmas.

További információk a latintanításról és/vagy latintanulásról: https://btk.ppke.hu/uploads/articles/180416/file/Lehetosegek.pdf