Honnan hova? - Tablók, avagy az iskolai évek emlékképei

Az iskolai csoportképek és tablók nézegetése során felidézhetjük az általános iskola, a gimnázium vagy akár az egyetemi évek szép (vagy olykor zavaros) pillanatait, elmélázhatunk a múltunkon. Az üzenetük kezdetek óta ugyanaz, de a kivitelezésük a technikai fejlődésnek köszönhetően sokat változott. Körképünkben az iskolai tablók modernizációjának folyamatát mutatjuk be.

Az iskolai tablók története

Sajnos egyértelmű forrást nem találtam annak vonatkozásában, hogy mikor készülhetett el az első érettségi tabló, de azt feltételezem az általam olvasott írásos emlékek alapján, hogy a fényképészet elterjedésével lehet egy időpontra tenni. 

 

A képen: Egy elemi népiskola csoportképe látható az 1800-as évek végéről.
A képen: Egy elemi népiskola csoportképe látható az 1800-as évek végéről. Forrás: www.jpm.hu

 

Már a fényképezés kezdeti időszakában is több témában készültek fotográfiák: látképek, portrék, utcaképek és csoportképek. Később, amikor már szélesebb körben is elterjedt a szokás, szívesen készítettek fotót gyári és üzemi dolgozókról, daloskörökről, rendőrökről, tűzoltókról és katonákról. Ebben az időszakban már iskolai csoportképek is készültek mind a tanári karról, mind a diákseregről, de kezdetben talán gyakoribb volt a pedagóguskarról készített fénykép. 

Már az 1800-as évek végén megjelentek a klasszikus iskolai tablóformák a fényképezés technikai fejlődésének köszönhetően.

 

A képen: A Cisztercita rend főgimnáziumának tablója látható az 1800-as évek végéről.
A képen: A Cisztercita rend főgimnáziumának tablója látható az 1800-as évek végéről. Forrás: www.jpm.hu

 

A tablóhasználat a 19-20. század fordulóján terjedt el, főként érettségi tablók készültek, de idővel csatlakoztak a hagyományhoz egyes egyetemi szakok és az általános iskolák is. Az érettségi mai napig megtartotta képteremtő pozícióját. Ezek a képek mindig kicsit kilógnak a családi fényképgyűjteményekből, hiszen nem is nevezhetjük igazán portrénak, sokkal inkább egy közösséghez tartozást szimbolizálnak. 

Miről árulkodnak a tablók? 

Természetesen az elrendezésnél az egyik fő szempont, hogy a tablóképek harmonikusan és egyben esztétikusan legyenek elrendezve, de fontos szem előtt tartanunk a mögöttes tartalmakat is. A képek rendszerezésénél figyelembe kell venni a személyek közötti kapcsolatrendszereket, amely a későbbiekben fejtörésre adhat lehetőséget, hogy vajon ki milyen viszonyban volt egymással. 

A csoportképekből kiolvashatók nonverbális közlések, amiknek egy része a tablónál nem valósulhat meg, ezért a rendezés során kell közvetíteni az üzenetet. A diákok mellérendelt viszonya mellett megjelenik az alá-fölérendeltség, amelyet legjobban a diák-tanár viszony szimbolizál. 

A kísérő grafikák szerepe is nagyon domináns lehet egy-egy tablón. Egyes esetekben csupán díszítő funkciót töltenek be, de gyakoribb eset, amikor valaminek az ábrázolására törekszenek a készítők, hogy a szimbólumokkal üzenjenek a jövőnek. Ezek a jelek, jelképek a csoporttudat kialakítását, erősítését célozzák meg. Ezek lehetnek akár intézményi szintű ábrák is, mint az iskola címere, vagy épülete, de sokszor szerepelnek kizárólag a csoportra, osztályra utaló képek is. Korábban a tablókészítés egy jó példája volt a politikai nézetek, hazafias érzelmek kinyilatkoztatásának, ilyenek voltak a Trianon emlékére készült tablók, az etnikai sajátosságokat hangsúlyozó tablók, vagy a KISZ lobogójával ékesített faliképek.

A képen egy trianoni traumára reflektáló tabló látható.
A kép forrása: https://mkonstantin.files.wordpress.com/2010/05/nem_nem_soha_tablo1.jpg


 

A képen egy makói motívumokkal díszített 1942-es tabló látható.
A képen egy makói motívumokkal díszített 1942-es tabló látható, Forrás: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Mako/marosvidek/marosvidek_2008_3/pages/002_multunk_es_oroksegunk.htm

 

Napjainkban is igencsak elterjedtek az egyedi igényekhez alkalmazkodó tablók, amiken megjelennek olykor-olykor mesefigurák, filmalakok, fantázia lények, sportesemények, színészek, zenészek, vagy akár mémek is.

 

A képen: A 2016-os Tablóverseny győztes összeállítása.
A képen: A 2016-os Tablóverseny győztes összeállítása, Forrás: www.facebook.com/tabloverseny


 

A képen a székesfehérvári Belváros I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény 12/C osztályának tablója látható 2017-ből.
A képen a székesfehérvári Belváros I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézmény 12/C osztályának tablója látható 2017-ből, Forrás: www.facebook.com/tabloverseny


 

A képen a békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 12/B osztályának tablója látható 2017-ből.
A képen a békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 12/B osztályának tablója látható 2017-ből, Forrás: www.facebook.com/tabloverseny


 

A képen a Varga Katalin Gimnázium 13/A osztályának tablója látható 2013-ból.
A képen a Varga Katalin Gimnázium 13/A osztályának tablója látható 2013-ból Forrás: www.facebook.com/tabloverseny

 

A technikai fejlődésnek köszönhetően mára már nem csak hagyományos, az iskolai falra kiakasztható tablókat készíthetünk, a világháló korában lehetőségünk van akár online, filmszerű összeállítás elkészítésére is. Ezek a videótablók lehetőséget adnak arra, hogy ne csak az egykori diákok arcait idézzük fel, hanem akár velük együtt a kedvenc időtöltésüket is. 

A békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakgimnázium videótablója.

A bajai Türr István Gazdasági Szakgimnázium 12/A osztályának tablója.