Hősök Tere Kezdeményezés

A Hősök Tere Kezdeményezés társalapítójának, Philip Zimbardónak a neve sokak számára ismerős lehet a „stanfordi börtönkísérlet” révén. A méltán elismert professzor évtizedeken át kutatta, hogy mi teszi az embereket gonosszá, néhány éve viszont megfordította a kérdést: Hogyan válhatnak az emberek hétköznapi hősökké? A válasz: ismerjük fel a különböző helyzeteket a mindennapokban, és bíráljuk felül gondolkodásmintánkat önmagunkban.

alt


A Hősök Tere Kezdeményezésről

A Hősök Tere Kezdeményezés egy olyan folyamat elindítását szeretné elérni, ahol természetessé válik, hogy egyre többen állnak ki másokért és önmagukért. Tréningeik, workshopjaik, interaktív előadásaik arra hivatottak, hogy a pedagógusoknak, a gyermekekkel foglalkozó felnőtteknek, a magánszemélyeknek, a civil szervezeteknek és a vállalati dolgozóknak olyan pedagógiai módszereket mutassanak be, amelyek előcsalják az empátiát, a szociális érzékenységet. A képzések során a résztvevők megtanulhatják, hogy ezeket a képességeket miként alkalmazhatják hivatásukban vagy akár saját életükben. 

A Hősök Tere Kezdeményezést 2014-ben hozták létre azzal a céllal, hogy hazánkban az együttérzés és mások megsegítése ne csak nemes cselekedet legyen, hanem társadalmi norma. 

A szervezet létrejötte közösségfejlesztő szakemberek – szociálpszichológusok, közösségépítő és kommunikációs tanácsadó és szakértő, klinikai szakpszichológus – segítségével valósulhatott meg, és jelenleg mintegy 80 önkéntes segíti. 

A képzéseket tapasztalt trénerek tartják, akik közvetlenül Philip Zimbardótól tanulták az alkalmazott módszereket. 

A tréningek moduljai

1. „MINDSET – Tanulj meg fejlődni!”

Ez a modul abban segíthet a jelentkezőknek, hogy rájöjjenek arra, hogy a különböző képességeik (IQ, tehetség) miként fejleszthető. Carol Dweck szociálpszichológus (Stanford) kutatásain alapszik, miszerint az emberek abban különböznek – többek között – hogy hogyan ítélik meg saját képességeiket; elhiszik-e egyáltalán, hogy lehet rajtuk változtatni. A tréning szervezői úgy gondolják, hogy mindenkinek van lehetősége a fejlődésre, de meg kell tanulni azt, hogy hogyan. 

2. „BÁMÉSZKODÓ HATÁS – Tanulj meg segíteni!”

Mi az oka annak, hogy látjuk a problémát (és mások is), de mégsem teszünk ellene (és mások sem)? Az emberek többsége, ha egy segítségre szorulót lát, passzívan bámészkodik, ahelyett, hogy aktívan segítene. Ennek feltehetően a bystander-effektusnak nevezett szociálpszichológiai jelenség az oka: kevesen tudják, hogy mit kellene tenniük és hogyan avatkozhatnak közbe úgy, hogy se önmagukat, se másokat ne sodorjanak veszélybe. A tréning folyamán a háttérben lappangó elveket ismerhetjük meg, s emellett hasznos tippeket kapunk, hogyan győzzük le az akadályokat. 

3. „MÁSOK MEGÍTÉLÉSE – Tanuld, meg hogyan gondolkodhatsz előítéletek nélkül!”

Gyakran használunk sztereotípiákat, mielőtt eldöntünk valamit, így hamarabb ítélkezünk, mint ahogy megismerjük az adott szituációt. A modul azt szeretné megmutatni, hogy milyen más alternatívák vannak az életben, amelyek az előítéletes érzelmeket felválthatják. A szervezők a pozitív tendenciákat hangsúlyozzák és tudatosítják: ha hamarabb ítélkezünk, minthogy megvizsgálnánk a helyzetet, könnyen rossz döntést hozhatunk. A tréning során a fogalmak tisztázásán, a gondolatok és tapasztalatok újraértelmezésén keresztül ismerhetjük meg azokat az automatizmusokat, amelyek sok esetben irányítanak minket. 

A Hősök Tere Kezdeményezés előítéletesség kampányához készített film: 

A tanári tréningek

A tanári tréningen az oktatóknak és a gyermekekkel foglalkozó szakembereknek lehetősége nyílik, hogy megismerhessék a MINDSET és a BÁMÉSZKODÓ HATÁS modulok tematikájában leírt jó gyakorlatokat. Ez egy egynapos képzés keretében valósul meg, ahol az elméletek mellett gyakorlati tanácsokat is elsajátíthatnak a szakemberek. 

A képzés során olyan módszereket osztanak meg a szervezők, amelyekkel már egészen kicsi gyerekek számára is vonzóvá, érthetővé és befogadhatóvá tehetik a „hősiességet”. Az összeállított segédanyagok olyan interaktív feladatokat tartalmaznak, amelyek a szituációk átélését segítik, valamint olyan videókat ajánlanak, amikkel bizonyos helyzetek megérthetővé válnak. 

Az itt elsajátított módszereket a tanórai kiscsoportos beszélgetések mélyíthetik el, melyek során a diákok felelősségvállalása (másokért és önmagukért egyaránt) növekedhet, s ezáltal a tanulók motiváltabbá válnak, s eredményességük is javul. 

A MÁSOK MEGÍTÉLÉSE modul szintén egy egynapos képzés keretében valósul meg. A tréningen megismerhetik a pedagógusok azokat a fogalmakat, amelyeket a mindennapi élet során használunk (nem biztos, hogy tudatosan), és interaktív feladatokkal, beszélgetésekkel tanulhatnak saját gondolataikról és azok működéséről. 

Ezeket a feladatokat játékos formában lehet közvetíteni a diákok felé, valamint olyan tudományosan alátámasztott módszereket ismertetnek meg a szakemberekkel, amelyeket az iskolai életbe is bevezethetnek: közösségépítés, iskolai agresszió csökkentése, a tanulók szociális érzékenyítése. 

A tréningekre jelentkezni a https://www.o.hosoktere.org/trening oldalon lehet.

A Hősök Tere Kezdeményezés nem csak a tanárok számára nyújt fejlődési lehetőséget, különböző workshopokat, tréningeket szervez a civilek és vállalatok, szervezetek munkatársainak is.