Iskolaérettségi vizsgálat – Mikor, miért és hogyan zajlik?

A törvény szerint az az óvodás, aki az adott év augusztus 31-ig betölti a hatodik életévét, iskolakötelessé válik, azaz szeptembertől megkezdheti tanulmányait az általános iskola első osztályában. Bizonyos esetekben viszont szükségessé válhat az iskolaérettségi vizsga. Cikkünkben azt járjuk körül, hogy mely esetekben válik szükségessé a vizsgálat, és mire kell számítanunk, ha erre kerülne sor.

alt


Mikor válik szükségessé az iskolaérettségi vizsgálat? 

Minden szülőt izgalommal tölt el, amikor gyermeke eléri az iskolai korhatárt. Az izgalomhoz némi aggodalom is társul: meg tud-e felelni gyermekünk fizikailag, lelkileg, érzelmileg, vagy akár intellektuálisan azoknak az elvárásoknak, helyzeteknek, amelyeket az iskola szinte az első pillanattól támaszt vele szemben?

Az óvodában szerzett tapasztalatok során mind a szülők, mind az óvónők számára kialakul egy kép a gyermek fejlettségi szintjéről. Minden gyermek egyéni mintát mutat a fejlődésben. Vannak gyerekek, akik viszonylag kiegyensúlyozottan haladnak a fejlődés lépcsőfokain, de előfordul, hogy a gyermek egyes fokozatokon nehezebben lép túl, esetleg pillanatnyilag megreked. Ezekben a látszólag stagnáló periódusokban merülhet fel a szülőkben és az óvodapedagógusban a kérdés: elég érett-e a gyermek az iskolára? 

Ha a beiskolázással kapcsolatban eltérő nézetet vall a szülő és az óvónő, vagy ha nehezen és/vagy bizonytalanul ítélhető meg az érettségi szint, érdemes felkeresni a Pedagógiai Szakszolgálatot, ahol a szakemberek a legjobb tudásuk szerint vizsgálják meg a gyerekeket. 

Iskolai érettségi vizsgálatra akkor is szükség lehet, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem járt óvódába, illetve egy halasztott év után is kérdéses, mennyire tudná felvenni a versenyt az iskolai környezetben. 

Mit takar az iskolaérettségi vizsga? 

Az iskolaérettségi vizsgálatot a Pedagógiai Szakszolgálat pedagógusai és pszichológusai végzik. A vizsga minden esetben délelőtti időpontban kerül megszervezésre, hogy a gyerekek frissen és üdén vehessenek részt rajta. Az alapvizsgálat nagyjából két órás, hiszen rövid idő is elegendő, hogy kiderüljön milyen szinten áll a gyermek biológiai, pszichés, intellektuális és szociális fejlettsége. 

A csoportos pedagógiai vizsgálat ideje alatt a pszichológus a szülővel folytat beszélgetést, majd a gyermekkel egyénileg folytatja a vizsgálatot. A különböző vizsgálati helyzetek lehetőséget adnak arra, hogy több területen is felmérjék érettségét. Az iskolaérettségi vizsgálat a gyermekek számára érdekes, változatos feladatsort jelent, kompetenciaélményt nyújt. A pedagógiai és a pszichológiai vizsgálatok során feltárják a gyermek tanulási sajátosságait, az esetleges nehézségeket vagy erősségeket egyaránt. 

Mivel a gyermek aktuális állapota nagymértékben befolyásolja az eredményeket, érdemes arra gondolni, hogy betegen, nagyon fáradtan más képet ad magáról, mint pihenten, és egészségesen. 

A csoportos pedagógiai vizsgálat során kiscsoportban, közösségi helyzetben kell a gyermekeknek megoldani a feladatokat, amelyek a munkaérettséget, az ábrázolási- és kifejezési készséget, a mennyiségfogalom kialakultságát, valamint a vizuális és akusztikus emlékezetet vizsgálják. 

A pszichológiai vizsgálat alkalmával hangsúlyt fektetnek a gyermek kontaktuskészségére, a feladathelyzetbe való bevonódási készségére, az általános tájékozottságra, a téri- és idői tájékozódásra, a beszédkészségre, a gondolkodási sajátosságokra, a verbális- és vizuális emlékezetre és a grafomotoros készségre. Az iskolaérettségi vizsgálatok mellett, indokolt esetben úgynevezett kiegészítő vizsgálatokat is végezhet a pedagógiai szakszolgálat, ami vonatkozhat egy részletesebb grafomotoros próbára, intelligencia vizsgálatra, vagy egyéb képességtesztre. 

Az eredmény…

A Pedagógiai Szakszolgálat csapata szakértői véleményben összegzi a tapasztalatokat, elemzi az eredményeket, és komplex leírást ad az egyes készségek aktuális szintjéről. A szülővel felvett anamnesztikus adatok és a vizsgálat során tapasztaltak, az óvodapedagógiai vélemény, valamint szükség esetén a logopédiai vélemény figyelembevételével készítik el szakvéleményüket, amelyben megteszik javaslatukat a gyermek beiskolázásra, vagy további óvodai nevelésére vonatkozóan. Amennyiben szükségessé válik, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat is ajánlanak, illetve az óvodán belüli fejlesztésre is javaslatot tehetnek. Néhány esetben további részletes vizsgálatra is sor kerülhet, ebben az esetben a járási Szakértői Bizottság segítségét kell kérni. 

Forrás: http://www.nevtan.ujbuda.hu/vizsgalatok/iskolaerettseg