Itt van újra

Ahogy tavaly, úgy idén is, esővel kezdődött a tanév. Bár a természetnek nyilvánvalóan fogalma sincsen arról, hogy az emberpalánták ilyenkor elhagyva a nyár szabadságát, iskolapadokba tömörülnek, hogy tovább fejlesszék képességeiket, kibontakoztassák tehetségüket és némi lexikális tudást is magukba szívjanak a tanév során, mégis nem lehet nem észrevenni némi szimbolikát az eső és a nyár vége, ezzel együtt pedig az iskolakezdés között. Mit kíván a TanTrend a diákoknak, és mit a tanároknak az új iskolaévre?

alt


Először is mindenképpen kitartást, és türelmet kívánunk, mind a két félnek. A piros sarokban a tanárok, a kékben a diákok, mintha egy képzeletbeli bokszmeccs lenne: a két fél középre vonul, majd ledobják a bokszkesztyűket, és örömmel kezet fognak, rájöttek ugyanis, hogy nem egymás ellen megy a meccs, és közös erővel sokkal többet érnek el, mint külön-külön. Nevezetesen azt, hogy Magyarország jobb hely legyen, ha a felnövekvő diáknemzedék elhagyja az iskolát és részt- és felelősséget vállal nemzetének alakításában. De félre a víziókkal, a hasonlatokkal! Mit kívánunk hát a diákoknak?

Kedves diákok! A legjobb, amit tehettek, ha megpróbáljátok jól érezni magatokat az iskolában, ugyanis, ha az iskola az élmények, sőt, a jó élmények középpontja tud lenni, akkor a tanulás is játékká, élménnyé fog válni. Legyetek érdeklődők! Mindig kérdezzetek! Ne megúszni akarjátok a tanévet, hanem kihozni belőle a legtöbbet, megtanulni azt a sok fontos dolgot, amelyet tanáraitok mutatnak nektek! Ne féljetek, csak a legszükségesebbekről lesz szó. Aztán, ami még jól jöhet, ha megpróbáltok barátságokat, kapcsolatokat kialakítani, és ha ügyesedtek a kommunikáció és a kreativitás minden terén, hiszen modern világunk leginkább kommunikációra, csapatban való együttműködésre és kreativitásra épül, akkor biztosan jó úton jártok. 

Kedves tanárok, pedagógusok! Azt kívánjuk nektek, hogy szem előtt tudjátok tartani: a diák is ember. Minden diák különböző, különböző érdeklődéssel, erősségekkel, gyengeségekkel, képességekkel, szorgalommal, családi és szociális háttérrel. Ne skatulyázzátok be őket, inkább segítsetek nekik szárnyaik kibontakoztatásában. Egyszerűbben fogalmazva: szeressétek őket! A gyerek, aki biztonságban érzi magát, mert szeretve van, sokkal jobban kezelhető, irányítható, sokkal jobban tanítható. Azt is kívánjuk nektek, hogy a sajnos sokszor mostoha körülmények és rátok nehezedő nyomás és terhek közben ne veszítsétek lelkesedéseteket, hiszen a legfontosabb és talán legszebb munka a tiétek a világon. Rajtatok áll, hogy milyen lesz a következő generáció, ti építitek a jövőt! 

Eredményes, vidám tanévet kívánunk!