Jövőkép az oktatásban

Jövőkép címmel rendezett konferenciát a Nemzeti Pedagógus Kar a budapesti Dobos C. József Szakképző Iskolában, melyen a részt vevő pedagógusok az ágazati irányítás képviselőitől kaphattak tájékoztatást a köznevelés és a szakképzés rendszerét érintő aktuális feladatokról, a tervezett változásokról, a fejlesztési projektekről.

alt


Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ (KK) elnöke, valamint a Nemzeti alaptanterv (NAT) megújításáért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy a Csépe Valéria által vezetett szakmai csapat a tavalyi évben elkészítette a NAT tervezetét, ehhez mintegy 600 vélemény érkezett. Jelenleg a tervezet finomhangolása folyik, de ezzel párhuzamosan készülnek az új kerettantervek is, melyek mellé módszertani ajánlásokat is megfogalmaznak. A vélemények egyik fele a különböző tantárgyak óraszámának növelésére, míg másik fele a gyermekek óraszámának csökkentésére vonatkozott, tehát nehéz igazságot tenni. Mint elmondta: a heti 30 feletti óraszám még gimnáziumban is sok, azonban ennek csökkentését egy lépésben nem lehet véghez vinni. Az elnök asszony saját bevallása szerint támogatta volna a komplex természettudományos tantárgy létrehozását, hiszen az iskola lényege, hogy a tanulók élményalapú oktatásban részesüljenek, továbbá ez szerinte a szaktanárhiányt is enyhítené. Az új NAT bevezetésével kapcsolatban jelenleg is komoly egyeztetések és előterjesztések vannak, az 2020 szeptemberétől 1. és 5. osztályban biztosan bevezetésre kerül.

alt


A pedagógusok óraszámának csökkentése is ugyan tervben van, de arra csak a NAT-ban szereplő tanulói óraszámcsökkentés esetén van lehetőség. Jelenleg a KK által fenntartott intézményekben heti 23,2 az átlagos óraszám, az ideálisnak tartott heti fix 22 tanóra azonban gazdaságilag jelenleg még elérhetetlen. A pedagógusok fizetésével kapcsolatban Hajnal Gabriella elmondta, hogy azt továbbra is emelni kell, a tervek szerint a pályakezdők ösztönzése érdekében főiskolai végzettséggel 220 ezer forint, egyetemi végzettséggel pedig 230 ezer forint lenne a kezdő fizetés, továbbá a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat is ki kell terjeszteni, jelenleg 2500 ösztöndíjas van. Cél az is, hogy az intézményvezetők bérét ne az iskola mérete határozza meg, hanem egyéb minőségi mutatók, mint például a lemorzsolódás arányának csökkentése. A pedagógusképzés mostani hatéves képzési idejével ellentétben egy ötéves képzés lenne az üdvözítő, a gyakornoki időbe pedig be lehessen számítani az utolsó évet. 

alt


„Az idegennyelvi oktatással kapcsolatos reformok jól haladnak, a konvergencia régiókban igen jó az informatikai eszközellátottság, a hátrányos helyzetű régiókban azonban még van feladatunk, de egy LEGO Matek programmal például csodát lehet művelni.” – hangsúlyozta Hajnal Gabriella. Kérdésre válaszolva elmondta: ezentúl minden olyan tantárgyból, ami tizedikben véget ér, a rákövetkező évi őszi időszakban lehet előrehozott érettségit tenni.

Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár a szakképzés stratégiai kérdéseiről tartott előadást. Elkészült a Szakképzés 4.0 stratégia, mivel mára szinte minden szakma hiányszakmává vált, a robotizálás miatt pedig csökken a képzetlen munkaerőigény és a digitális kompetencia is alapelvárássá vált. Ezt egy lesújtó példával szemléltette: ma Magyarországon mindössze 64 ember képes okosházak kiépítésére. A nyelvismeret is egyre több munkakörben elvárt, sőt, új szakmák jelennek meg. „Az alapképzésre kellene építenünk, illetve folyamatos egyeztetésekre van szükség a gazdasági szereplőkkel. Ezért létrehoztuk az Ágazati Készségtanácsokat, mely a turizmus-vendéglátástól kedve a mezőgazdaságig összesen 19 tanácsot foglal magában.” – emelte ki Pölöskei Gáborné.

alt


A Szakképzés 4.0 stratégiát változtatás nélkül fogadta el a kormány, mely választ adhat a negyedik ipari forradalom kihívásaira. A stratégia három pillérre épül, célja, hogy vonzó környezetet, karrier-lehetőséget és naprakész tudású oktatókat biztosítson. Ezek eszközei korszerű ágazati tanműhelyek és oktatási tartalmak létrehozása, egy mindenki számára átlátható, egyszerű képzési szerkezet és egy új ösztöndíjrendszer kialakítása. Mindezek mellett elvárás a szakoktatók fejlesztése, megbecsülése és egy vállalati helyszínű akkreditált pedagógus-továbbképzés. A jövőben a szakképzési struktúra is átalakulna, így gimnázium, technikum és szakképző iskola várná a tanulókat. Az általános iskolákban rendkívül fontos, hogy a technikaórák megerősödjenek, ugyanis szakmai elméletből is sokan buknak, ami jelzésértékű. A stratégia szerint ún. orientációs osztályokat is létrehoznának, az iskolák maguk dönthetik el, élnek-e a lehetőséggel. Ezek az osztályok segítenék eligazodni a tanulókat abban, hogy milyen irányban folytassák tanulmányaikat. Tizedik osztály végén egy általános alapvizsga után indulna a duális képzés: ez három év. Ezt követően fokozatosan engednék ki a tanulót a munkaerőpiacra, az első két év tanműhely lenne. Tizenkettedik év végéig maximum három tantárgyból lehet előrehozott érettségit tenni, innentől pedig közismereti tantárgy már nincs, csak idegennyelv és szakma. A szakképző iskola három éves, első évben a tanulók még nem mennek vállalathoz, csak azt követően. 

A lemorzsolódás csökkentésének érdekében is új stratégiát dolgoztak ki, ezért erősítik a kompetenciamérést, illetve bevezetik az orientációs évet. Ehhez kapcsolódóan jelenleg is folyik egy pilot program. Lesz továbbá egy ún. Dobbantó program is az általános iskolát 15 éves korig el nem végzőknek, a HÍD-programok pedig kivezetésre kerülnek. Az eddigi helyett egy általános szakképzési ösztöndíj lenne, ez az első évben ugyanakkora összegű lenne minden tanuló esetében, utána a tanulmányi eredménytől függően változna, az ösztöndíj egyik felét pedig a sikeres vizsgázás után kapná meg a diák. A tehetséges, ámde hátrányos helyzetű gyerekek továbbra is részesülhetnek az Apáczai ösztöndíjban. A végleges törvénytervezetekkel várhatóan novemberre készülnek el, így az jövő januárban már hatályba is lépne, ami azt jelentené, hogy leghamarabb a 2020-as tanév kezdetével, felmenő rendszerben vezetnék be az új képzési formát.

Szöveg és fotó: Indri Dániel Janisz