Kárpát-medencei szintű Honismereti verseny

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete több mint két évtizede Honismereti versenyt szervez azzal a céllal, hogy a felnövekvő generáció alaposabban megismerje a magyar történelmet, kultúrát, hagyományainkat. De Negri Ibolya elnök asszony írása.

alt


„A történelem az a tantárgy, amelynek a legnagyobb hatása volt értékrendszerünk kialakulására, hiszen milyen más alapokra lehet a jövőt építeni, mint a múltra?” (Szent-Györgyi Albert) 

A magyar identitás megőrzése, önbecsülésünk, értékrendünk megerősítése, érvényesülésünk elősegítése közös célunk.  A kisebbségi sorsban élő nemzetek megmaradása attól függ, hogy meg tudják-e őrizni önazonosságukat, és ezt továbbadni, továbbvinni családnak, szülőnek, pedagógusnak közös szerepe. Az oktató-nevelő munkában a pedagógusok felelőssége, hogy az ifjú nemzedékek megismerjék, megszeressék és idővel ők maguk is megőrizzék a nemzeti sajátságokat. 

A mi feladatunk, hogy lehetőséget nyújtsunk múltunk, irodalmunk, művészeteink és hagyományunk lehető legteljesebb megismerésére.  A 2018-as évet a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság Mátyás király emlékévvé nyilvánította  I. Hunyadi Mátyás királlyá választásának 560., születésének 575. évfordulója alkalmából. Ehhez kapcsolódik a XXIII. Honismereti verseny témája, Mátyás király címmel, melyre 2018. november 24-én került sor a szabadkai Széchenyi István Általános Iskolában.  

A verseny ünnepi megnyitóját megtisztelte jelenlétével és köszöntőjével mgr. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Gombár Szeréna a Magyarországi Szabadkai Főkonzulátusának konzul asszonya.  

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy dr. Kaposi József egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pedagógiai Tanszékéről, a Magyar Történelmi Társulat tagja elfogadta felkérésünket, és a verseny fővédnökségét. 

A versenyünkön általános- és középiskolások vesznek részt. A verseny nem könnyű, alapos felkészülést igényel: szöveggyűjtést, esszéírást, plakátkészítést, szövegtanulást, előadás bemutatását. Három feladatot kell teljesítenie a 3-4 fős csapatnak. Ahhoz, hogy részt tudjanak venni a versenyen, a meghatározott témákból választva esszét kell írniuk, melyet a zsűri értékel. A döntőbe a meghívott csapatok prezentációt, kis előadást mutatnak be, a szintén megadott témakörökben. 

A diákverseny ezáltal egy komplex tehetséggondozó munkát igényel, hiszen több tehetségterületen kell a diákoknak bemutatniuk a képességüket, készségüket, kreativitásukat.  A XXIII. Kárpát-medencei szintű versenyen 5 ország diákjai, csapatai mérték össze tudásukat. A vajdasági csapatokon kívül Szlovákiából (Érsekújvár), Romániából (Temesvár), Horvátországból (Eszék) és Magyarországról (Sárospatak) érkeztek versenyzők.  A verseny két kategóriában zajlott általános iskolások és középiskolások részvételével.  A három-három tagú zsűri pontrendszert felállítva értékelte a versenyfeladatokat. 

A 150 fős rendezvény, melyet 10. alkalommal is a szabadkai Széchenyi István Általános Iskolában szerveztünk meg, reneszánsz hangulatban zajlott. Az alkalmi műsorban fellépett a csantavéri Hunyadi János udvari zenekar és a zentai Szent Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület, valamit a budapesti Magyarság Háza „Hunyadi Mátyás életterei” című kiállítását is megtekinthették a résztvevők. 

A versenyre való felkészülést, teljesítményt díjakkal jutalmaztuk. Minden résztvevő emléklapot, ajándékot kapott, a díjazottak értékes könyvjutalomban részesültek, és részesei lehetnek egy több napos kirándulásnak, mely Mátyás király szülővárosába vezet. 

Az általános iskolások kategóriájának díjazottjai: 

1. Hunyadi János Általános Iskola, Csantavér 
1. Zdravko Gložanski Általános Iskola, Óbecse 
2. Széchenyi István Általános Iskola, Szabadka 
3. Bartók Béla Elméleti Líceum,Temesvár 
 
Zsűri tagjai: Dr. Kaposi József ‒ egyetemi docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet Solymosi Éva ‒ a zsűri elnöke, történelem szakos tanár Baráth Gábor Gergely ‒ történelem szakos tanár, Ivan Sarić Műszaki Iskola 
 
A középiskolások kategóriájának díjazottjai: 
1. Svetozar Marković Gimnázium, Szabadka 
2. Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka 
3. Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskola, Topolya 3. Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Középiskola, Eszék 
 
Zsűri tagjai: Dr. Mészáros Zoltán – a zsűri elnöke, történelem szakos tanár, a Szabadkai Levéltár főlevéltárosa Weiss Rudolf ‒ történelem szakos tanár, Széchenyi István Általános Iskola Csőke Márta ‒ történelem szakos tanár, Majsai Úti Általános Iskola 
 
Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete a továbbiakban is méltóképpen szeretne megemlékezni történelmünk nagyjairól, szeretné feleleveníteni a történelmi eseményeinket, és így őrizni a magyar kulturális értékeinket, örökségünket. 
 
De Negri Ibolya elnök