Kortárs segítés a középiskolában

Ha tanulópárokat alakítunk ki, vagy megkérjük a felsőbb évfolyamok képviselőit, hogy támogassák az elsősök beilleszkedését, akkor kortárs segítőként tekintünk a fiatalokra. A diákok sokat tehetnek saját közösségükért hasonló tevékenységekkel, pedagógusként úgy tudunk megfelelően hozzájárulni ehhez, hogy rendszerben gondolkodunk a kortárs segítésről.

alt


A kortárs segítés gyűjtőfogalom, ami magában foglal minden olyan tevékenységeket, ami során egy diák segítséget nyújt társának, akár tutor vagy mentor szerepben. Széleskörű a kortárs segítés palettája: a korrepetálástól, a praktikus információk átadásán át a közösségszervezésig sokféle támogatási forma belefér. Ami megkülönbözteti a baráti kapcsolattól, az az, hogy a kortárs segítő úgy van jelen saját közösségében, hogy érzékeny annak problémáira. Támogató attitűddel fordul társai felé, és tudatosan jár el az egyes helyzetekben. Célja, hogy hidat képezzen a diákság és a felnőtt szakemberek között, felismerve azokat a nehézségeket, amik szakmai beavatkozást igényelnek. Ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy a bajban lévő időben kapjon megfelelő segítséget. 

A kortárs segítés ereje

A kortárs segítés amiatt hatékony, mert a kamaszok jellemzően inkább társaikkal osztják meg élményeiket. Szívesebben beszélgetnek azzal, akiről tudják, hasonló élményeken ment keresztül. A közös életszakasz erős empátiás megértést hoz létre. Kortársak között nincsen hierarchiabeli különbség, amitől a segítségkérő elesettnek, inkompetensnek érezhetné magát. Ettől közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki segített és segítő között, ami gyorsan építi a bizalmat. 

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy kamaszokra nem terhelhető rá mások problémáinak kezelése. Aki „hivatásos” kortárs segítő, képzést kap annak érdekében, hogy elsajátítsa saját kompetenciahatárait és adott helyzetben képes legyen bevonni a megfelelő személyt. A képzés főként a szociális kompetenciák fejlesztését szolgálja: a résztvevők magasabb szintre lépnek például az empátia, az aktív figyelem és a kommunikáció terén. A tréningezés elengedhetetlen akár korrepetáláshoz is, azért, hogy a diák tudja kezelni a másik motiválatlanságát, kudarcait, és átlássa, hogy milyen érzés lehet a másik fél helyében lenni. A kortárs segítők tevékenységét hasznos szupervízióval kísérni, mely során rálátást nyernek saját tevékenységükre és a reflexió mentén tanulhatnak belőle. 

Előny a közösség számára

Egy iskolai közösség rengeteget meríthet abból, ha a kortárs segítés kultúrája illeszkedni tud az intézményhez. A közösség tagjai számára elfogadottabbá válik a segítségkérés és segítségnyújtás. A segítők által képzett híd hozzájárul ahhoz, hogy a problémák korai felismerésre kerüljenek, láthatóbbá válnak a veszélyeztetettebb fiatalok. Jellemzően alulról szerveződően alakulnak a kortárs csoportok, így a segítők a közösség igényeire tudják formálni tevékenységeiket. Lehet, hogy egy iskolában a gólyák integrálása központi kérdés, míg máshol inkább az autizmussal élők vagy a mozgássérültek támogatása kerül előtérbe. 

Előny a kortárs segítők számára

Maguk a segítők is sokat nyernek a társaikra fordított figyelem által. Szociális érzékenységük, kompetenciáik, problémamegoldó stratégiáik intenzíven fejlődnek egyrészt a képzés, másrészt a gyakorlatra való reflexió által. Önkéntes munkájuk által elismerésre tesznek szert a közösségben. Azoknak a fiataloknak, akik érdeklődnek a segítő szakmák iránt, a kortárs segítés előszocializációs lehetőséget biztosít. A közösségi szolgálat 50 órája is elvégezhető ezáltal, ami valódi közösségi szerepvállalást jelent lokális szinten. 

A kortárs segítés rendszere 

A középiskolás korosztály számára rengeteg lehetőséget biztosít a kortárs segítés. Ahhoz, hogy hatékonyan működjön, szüksége van arra, hogy átlátható, szakmailag átgondolt rendszerbe legyen foglalva. Temérdek energiát igényel egy csoport létrehozása: a toborzás, a képzés és a folyamatos szakmai kísérés, ami hosszútávon térül meg, amennyiben a közösség életébe beágyazottá válik a kortárs segítői csoport. Több civil szervezet foglalkozik kortárs segítők képzésével, akik lendületet adhatnak az elinduláshoz. 

(A szerző tanácsadó szakpszichológus.)