Küzdelem a mentális zavarokkal élők megbélyegzése ellen

A Mind the Mind program bemutatása. A mentális zavarokat számos misztikus elképzelés és tévhit övezi annak ellenére, hogy gyakoriságuk miatt sokak ismeretségi körében találni valamilyen nehézséggel küzdő embert. A velük kapcsolatos stigma nagyban hozzájárul, hogy ezek a betegségek rejtettek maradjanak, és a bajban lévők kevésbé keressenek segítséget. A mentális zavarokkal kapcsolatos stigmák oldásán dolgozik a Mind the Mind program Magyarországon és Európa szerte.

alt


Az Európai Pszichológushallgatók Szövetsége, az EFPSA hozta létre az országokon átívelő Mind the Mind programot. Ennek keretein belül pszichológus és orvostanhallgatók tartanak mentális zavarokkal kapcsolatban érzékenyítő foglalkozásokat általános és középiskolások, illetve felnőttek számára. 

Interjúm során Schvajda Rékával, Köcski Nórával és Krivácsy Balázzsal, a magyarországi program budapesti koordinátoraival beszélgettem. 

Mióta működik a program és hogyan szerveződik? 

A tapasztalat és a pszichológiai kutatások is azt támasztják alá, hogy a mentális betegségekkel kapcsolatban jelentős a félre és alultájékozottság a társadalomban, ami kedvez a stigmák megerősödésének. Az Európai Pszichológushallgatók Szövetsége (EFPSA) 5 éve alkotta meg a Mind the Mind programot azzal a céllal, hogy edukációval küzdjön a stigmatizáció ellen. Magyarországon 3 éve fut a projekt, budapesti, szegedi és debreceni központokkal. Budapesten közel 80 önkéntes pszichológus és orvostanhallgató dolgozik a foglalkozások szervezésén és vezetésén, emellett több vidéki csoport is van, Debrecenben, Szegeden, és Pécsett. 

Az érzékenyítő foglalkozások tematikáját és az önkéntesek képzését az EFPSA dolgozta ki. Az önkéntesek mentorcsoportokba szerveződnek, amiket egy tapasztaltabb önkéntes vezet. Ezekben a csoportokban lehetőség nyílik a tréningeken tapasztalat helyzetek, dilemmák megvitatására. 

Az érzékenyítő foglalkozások hogyan jutnak el az iskolákba?

Célcsoportunk a korosztály mentén három kategóriára tagolódik. Magyarországon legtöbben a középiskolások közül vesznek részt a programon. Ők bizonyultak a legfogékonyabbnak a mentális zavarokkal való gondolkodással kapcsolatban. Az általános iskolákban, az idősebbek számára, 6 osztálytól, tartunk foglakozásokat. A kisebbeket még megviselheti a téma, mivel nehezebben tudják értelmezni ezeket a jelenségeket. Felnőttek számára is van tréningünk, egyelőre kevésbé mutatkoznak nyitottnak. 

Tavaly összesen 1800 diákhoz jutott el a tréning a fővárosban és vidéken egyaránt. Általában az iskolák megkeresésére vállalunk foglalkozásokat, gyakran Tolerancia vagy Egészség Nap keretében. Önkénteseink is keresnek fel intézményeket, hogy értesüljenek a lehetőségről. A Mind the Mind stratégiai partnernek tekinti az iskolapszichológusokat, hiszen ők azok, akik érzékenyek a téma iránt és látják a mentális zavarok stigmáinak elterjedtségét. Így gyakran megszólítjuk őket szakmai fórumokon, hírlevelekben. Ebben az évben a PWC Másokról szól című pályázata támogatja a programot, így vidéki iskolákba is el tudjuk juttatni tréningeinket. 

Milyen formában működnek az érzékenyítő tréningek? 

Egy alkalom 90 percig tart, amit 2 önkéntes vezet. Ezek jellemzően egyszeri foglalkozások, amin a pedagógusok általában nem vesznek részt. Egy általános bevezetéssel szoktunk kezdeni, ami meghatározza a mentális betegségekről való gondolkodás keretét. Hangsúlyt fektetünk a bio-pszicho-szociális modell átadására, ami arra épül, hogy több faktor együttes összjátéka lehet egy mentális probléma hátterében és ezek kölcsönhatása vezethet kialakulásához. Ez az interakciós megközelítés a Mind the Mind program szemléleti alapja. Továbbá fontos számunkra a tudományos megközelítés és a hiteles tények átadása is. Feltérképezzük a fiatalok elképzeléseit a zavarokkal kapcsolatban és eljutunk a beszélgetésben arra a megállapításra, hogy az egyes emberek másképp élik meg a mentális betegségeket, akkor is, ha ugyanolyan diagnózissal rendelkeznek. 

Négy zavart ismertetünk részletesebben. A depresszió gyakorisága és ismertsége miatt szerepel, sokan hallottak róla. A skizofréniával kapcsolatban jelenik meg a legtöbb tévhit, ezért hasznos szemléltető, amikor ezeket dolgozzuk fel. A kamasz korosztály gyakran érintett anorexiában és szorongással, ezért ezeket is át szoktuk beszélni. Az általános iskolában a tematika része a depresszió, az ADHD és az autizmus. A foglalkozás végig interakcióra és beszélgetésre épül annak érdekében, hogy aktívan bevonja a diákokat. 

A lezáró részben kiemeljük a segítségkérés fontosságát és bátorságát. Megemlítjük a szakemberek elérhetőségeit, és ajánljuk az iskolapszichológus segítségének igénybe vételét. Emellett érzékenyítjük a fiatalokat arra, hogy merjenek beszélni a mentális problémákról társaikkal is, ezzel csökkentve a stigmatizáltságból fakadó elmagányosodást. 

A tapasztalatok alapján mennyire érdeklődnek a fiatalok a mentális zavarok iránt? Mik a leggyakoribb tévhitek? 

A diákok nyitottak és érdeklődőek a téma iránt, sokuk környezetében előfordul valamilyen pszichés nehézség. A leggyakoribb tévhit, amivel találkozunk, az, hogy a személy tehet saját mentális zavaráról, egyedül ő az okozója. Ekkor térünk ki a bio-pszicho-szociális modell alapvetéseire és arra, hogy jellemzően a mentális zavarok többféle ok kölcsönhatásából alakulnak ki, és nem mindegyikért tud az ember felelősséget vállalni. Gyakran nem tudják a fiatalok, hogy ezek a mentális állapotok megváltoztathatók és kezelhetők a megfelelő segítség igénybe vételével. Erre számos eset, tapasztalat és kutatási eredmény felhozható. 

Miben nyilvánul meg a program társadalmi hasznossága? 

A program fő haszna a pszichológiai kultúra terjesztésében rejlik. Mindannyiunk számára kézenfekvő, hogy a napi fogmosással ápoljuk magunkat. Saját lelkünk gondozása egyelőre nem ilyen egyértelmű, de a jövő generációja már másképp fordulhat ehhez. Számukra elfogadottá válik az, hogy ha influenzásak, felkeresik a háziorvosukat, ha pedig lelki nehézségük van, pszichológushoz fordulnak. 

Foglalkozásaink során megfogalmazzuk, hogy az az állapot tekinthető mentális zavarnak, ami jelentősen megnehezíti az életvezetésünket. Adódhatnak azonban olyan nehézségeink is, amik nem érik el ezt a szintet, mégis jelentős szenvedést okoznak. Ezek szakember segítségével megoldhatók. Célunk az is, hogy társadalmi szinten nyitottabban és nagyobb megértéssel viszonyuljanak az emberek a mentális betegséggel küzdők felé. 

Mind the Mind Hungary program
Facebook oldal: https://www.facebook.com/mindthemindhu/
Email cím: mindthemind.hu@gmail.com