A leányálom és a trauma

Összefüggne az álom az állatoknak leterített alommal? Hát az alszik az alantassal vagy éppen az álnokkal, az alattomossal? S mi köze lenne mindennek a traumához? Mint látni fogjuk, nagyon is sok.

A képen egy alvó nő látható.


Trauma a traumatológián

Az ógörögből a többi indoeurópai nyelvbe, így az angolba, németbe, oroszba (травма [trávmá]) stb. bekerült szó valaha első, tehát fő jelentésként simán ezt a tartalmat hordozta, hisz mindig a fizikális, konkrét tartalom a kezdet és a vég: ’ seb, [vérző v. ficamos/töréses] sérülés’, amelyet a traumatológián kezelnek máig. 

A trauma szót mi magyarok is átvettük, mint más nyelvek is oly’ sokan, de már nem a sebet értjük rajta elsősorban, bár a döbbenet egy komoly seb, baleset miatt is kialakulhat akárkiben. Hanem egyre inkább a pszichés értelmet, a lelki eredetet használjuk elsőként: ’a lelket, érzelmi testet érő súlyos, nehezen gyógyuló megrázkódtatás’: „Trauma érte.; A gyerek viselkedését magyarázó súlyos trauma.” stb.

Nem is bíbelődnék ezzel, mert az absztrakció, mint a fizikális–absztrakt hasítás fejleménye minden nyelv költői sajátja meggyőződésem szerint, de feltűnt nekem viszont a germán típusú hangzós rokonság. A legközelebbi ilyen – legalábbis a hangzását tekintve – a német „Traum” ’álom’. Ugyanez a szó az angolban a dream, a svédben a dröm, a hollandban a droom vagy a dánban a drøm alakban is megvan persze, és a trauma ezekben a nyelvekben hang- és jelentéstanilag is ugyanaz.

Hm. Lenne-e köze egyáltalán az álomnak a traumához? S ha igen, micsoda?

Alsó szinteken járva

Az „álomfejtés”, vagyis az álom szófejtése magyarul nekem könnyebben megy. 

Az álom, álmodik stb. gyöke, eredete az ősi „al-” szavunk. Ez a szóelem rejlik és rémlik föl az alszik, az alul, az alag(út/sor), az alom, az alsó, az alatt, az alá, az alul, az alázat szavaknak még talán semlegesebb, de még a nem véletlenül negatív csengésű alvilág, alantas, alávaló, aljas, alattomos, megaláz és mennyi még más szavunkban is. 

Vagyis az álom az alvó élőlény és az alsó, a leginkább korlátozatlan ösztönvilág ilyen-olyan állapotának fantazmagóriája a magyar gondolkodás és annak imént hiányosan felsorolt nyelvi lenyomatai szerint. 

Még egy kis trauma csoda

No, ezt álmomban sem gondoltam volna. De csak most jön a csoda. Hogy miért?

Az egyik legősibb indoeurópai nyelvben, a szanszkritban leltem ezt szívós munkával, mert utánamentem, mert érdekelt. Ez nem más, mint a „druh”. Ez a szó feltehetően az újkori Traum, dream stb. álomőse, melyek jelentését a traumával együtt fentebb tisztáztuk. És ezt jelenti a szó: ’ártás, seb, sérülés’. 

Minden világos. Egyiket se okozzuk embertársainknak, ha lehet, se szóban, se tettel, se nyelvtől függetlenül.

Nem maradt más hátra, mint hogy traumák nélküli, mélyalvásba merült, nyugalmas álmokat kívánjak leányoknak és fiúknak egyaránt azzal, hogy minden meseszép ébren álmotok is teljesüljön.