Lefordíthatatlan szavak közt bolyongva

Hosszasabb külföldi tartózkodás alkalmával, de még idegen nyelvek tanulása során is gyakran találkozunk olyan szavakkal, kifejezésekkel, amelyek jelentése nem egyértelmű, s gyakran lefordíthatatlannak tűnnek. A téma sokak fantáziáját megmozgatta már, legújabb „felfedezésként” Dr. Tim Lomas szótára robbant be a köztudatba. 

A szótárról

Dr. Tim Lomas, az University of East London pszichológia professzora megkísérelte a „lefordíthatatlan” szavakat egy csokorba gyűjteni, s egy internetes szótárba rendszerezni. A projekt a „The Positive Lexicography” nevet viseli. 

Az afrikai nyelvektől kezdve az európai országok különleges szavain keresztül egészen az amerikai indiánok kifejezésmódjáig terjed a gyűjtemény. A lista természetesen nem teljes, de a kutató feladatának érzi, hogy folyamatosan bővítse, fejlessze a szókincset.

A keresést kétféleképpen indíthatjuk el az oldalon: kiválaszthatjuk azt a témakört, amelynek szavait meg szeretnénk tekinteni különböző nyelveken, vagy rákereshetünk egy adott ország nyelvére, és ott böngészhetünk a szótárban szereplő szavak között. Bármely keresést is választjuk, a találatokat kategorizálja. Tehát, ha spanyol szavakat keresünk, akkor azok témánként is külön vannak szedve, mint barátság, pszichológia, morál, kommunikáció stb.; és ez fordítva is igaz, ha rákeresünk a barátság témára, akkor azokat nyelvenként fogja csoportosítani az alkalmazás. 

Néhány izgalmas példa

A szótárat bogarászva, kellemes felismerés volt, hogy három magyar kifejezést is feljegyzett Lomas; a szerző a „sírva vigad”, a „pertu” és a „pihentagyú” kifejezéseket emelte ki nyelvünkből. 

A „sírva vigad” kifejezésünket sírva ünneplés/szórakozásként, az öröm és a bánat melankolikus keveredéseként értelmezi. A „pertu” fogalmát egyfajta alkoholfogyasztási és kötődési rítusként írja le, ami a barátság megteremtését vagy fenntartását jelenti. A „pihentagyú” kifejezést a gyors és éles gondolkodással köti össze, de megemlíti a pejoratív értelmezését is, ami a mentális erőforrások és a figyelem elégtelenségét jelenti. 

Emellett természetesen számos érdekes szóval találkozhatunk, amelyeket ─ ha jobban belegondolunk ─ összetett jelentéstartalmuknak köszönhetően valóban nem is lehetne egy szóval kifejezni. 

Az inuktitut nyelvben, amely a Kanadában beszélt inuit nyelvváltozatok összefoglaló neve, az „ayurnamat” kifejezést használják azokra a lehetőségekre vagy megközelítési módokra, amelyek miatt nem érdemes aggódni, hiszen úgy sem lehet megváltoztatni. 

Az észak-amerikai hopi indiánok természetközeliségét tükrözi, hogy egyetlen szót, a „koyaanisqatsi”-t használják a természet kiegyensúlyozatlanságára, azaz arra a természeti törvényre, amely egy másfajta életmódra szólítja fel az embereket. 

A szótárban olyan fogalmak is megtalálhatók, amelyek komoly filozófiai elméletek alapjai, mint a zen buddhizmus egyik alappillére a „wabi-sabi”, ami a tradicionális japán esztétika és életfelfogás alapja. A fogalom mindenek fölé emeli a múlandóság szépségét, az aszimetriát és az egyediséget. 

Egy hasonló értelmezési forma a művészet lencséjén keresztül

Természetesen nem csak Tim Lomas érdeklődését keltette fel a lefordíthatatlan szavak világa, hanem – többek között – Marija Tiuriana fantáziáját is megmozgatta a téma. Marija a szavak helyett a vizualitás csatornáját választotta, és elképesztő illusztrációkat készített a nehezen megfogható fogalmak köré. Képei közül kiválasztottunk néhányat, amely Lomas szótárában is szerepel, s nem meglepő módon az értelmezések között átfedés található. 

„Duende” (spanyol)

Lomas értelmezése szerint a „duende” az érzelmek, a szellem és a szenvedély felfokozott állapota, amelyet gyakran a művészeti alkotások és a tánc váltanak ki az emberekből.

„Torschlusspanik” (német)

A „Torschlusspanik” kifejezés – Lomas kifejtése szerint is – a kapuzárási pániknak feleltethető meg. 

„Cafuné” (brazil portugál)

A „Cafuné” az, amikor szeretetteljesen megsimítjuk valakinek a haját. 

Tanórai hasznossága

A szótár mindamellett, hogy rendkívül szórakoztató, jól alkalmazható a tanórákon is. Magyar órán például kiválaszthatunk egy-egy izgalmasabb kifejezést, amely köré a diákok mondatokat alkothatnak. Ezzel a módszerrel fejleszthetik a szövegértelmezési készségüket, anyanyelvi szókincsüket, sőt a szavak, szókapcsolatok kontextusát is képesek komplex módon értelmezni. 

Az idegen nyelvek tanulásában is segíthet a szótár – főként az angol nyelvben, hiszen angolul találjuk meg a „lefordíthatatlan szavak” magyarázatát –, de más nyelvek szavaival is bátran játszhatunk. Izgalmas lehet az egyes szavak fordítási módjait összevetni, ezáltal nem csak a diákok, hanem még a pedagógusok is tanulhatnak. 

Ezek a típusú szavak lehetőséget adhatnak a kreativitás szárnyalására is. Akár rajzórán, akár technikaórán is be lehet dobni egy-egy izgalmas kifejezést, és ebből ötletet, inspirációt merítve szabadon alkothatnak a tanulók: festhetnek, rajzolhatnak, vagy bármely más technikai eszközzel dolgozhatnak. 

Forrás: https://hifisamurai.github.io/lexicography/ 
            https://www.behance.net/gallery/26302471/Untranslatable-Words