Legyen a tietek is Ökoiskola!

Több ökoiskola: élhetőbb bolygó. Közös felelősségünk, hogy a köznevelési intézmények munkája révén mind több fiatal váljon a környezet és az egészség megóvására érzékeny és a globális felelősségvállalásban is elkötelezett felnőtté. Azok az iskolák vagy kollégiumok, amelyekben a fenntarthatóságra való nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, az ökoiskolai hálózat részeként még eredményesebben működhetnek.

alt


Tavaly 48 köznevelési intézmény először, 54 pedig másodszor vehette át az Ökoiskola címet, 56 intézmény pedig Örökös Ökoiskola lett. Jelenleg hazánkban már közel 1000 intézmény viseli az Ökoiskola vagy az Örökös Ökoiskola címet, így a diákok mintegy 29%-a jár olyan intézménybe, ahol fokozottan figyelnek a környezettudatosságra. 

Annak érdekében, hogy még több intézmény csatlakozzon a kezdeményezéshez, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 191/A. § (2) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

A címekre olyan iskolák pályázhatnak, amelyek a fenntarthatóságra való nevelés érdekében elkötelezett és felelősségteljes pedagógiai munkát végeznek, illetve gondoskodnak arról, hogy tanulóik a környezetünk megóvása iránt elkötelezett felnőttekké váljanak.

A pályázat célja azon intézmények elismerése Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel, amelyek egészintézményes módon foglalkoznak a fenntarthatósággal, így járulva hozzá ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő nemzedékek számára a mindennapok természetes részévé váljanak.

A pályázati kiírás itt megtekinthető!