Levélkukac – ligatúra mesék 1.

Melyikünk ne szeretne titkos üzeneteket, jeleket megfejteni? Ma a kukac kódjának járunk utána. Mert bizony az alább következő, első látásra titokzatos legeslegújabb kori jelnek, a kukacnak értelme, története, sőt, történelme van…

A képen az et jel látszik.


Ezzel a jellel ma, a számítógép korában az e-mail címében találkozhatunk: @. Az első pillantásra furcsának és értelmetlennek látszó @ egy úgynevezett ligatúra. A ligatúra nem más, mint két vagy több betű egybeírása, összekapcsolása, egyesítése, kötése, összevonása. Ikerbetűnek, betűpárnak is hívják.

Ezt az összevont betűt vagy ikerbetűt ma leginkább nyomdász szakszóként, vagyis tipográfiai ligatúraként ismerhetjük (ilyen például a „fi”, ha az f kampója az i-n a pontot helyettesíti, és a két betű középen összeér: fi). Gondolnánk-e, hogy még a kódexírók idején keletkeztek ezek? Márpedig így van. Az első ligatúrák még jóval a Gutenberg-féle könyvnyomtatás (vagyis az európai, hisz Kínában már a 800-as években nyomtak könyveket) elterjedése előtt használtak ligatúrákat.

És bizony a kukac jelét is több mint 500 éve használták először. No de most jön a lényeg: ez a ligatúra nem mást, mint egy szócskát, nevezetesen a latin „ad” elöljárószót (értelme: ’-nál, -nél’) jelöli. (A kukacot ezért az angol után „at” [ejtsd: et, ’-nál, -nél’] jelnek is emlegetik.) A latin írott a és d betűket így vonták össze ligatúraként, a hasonlóságot és összefonódást a d szárának elgörbítésével kihasználva: @.

Az e-mail cím tehát – benne a ligatúrák egyik gyöngyével, a kukaccal – értelmileg azt jelöli, hogy egy személy (felhasználónév); valakiknél, valamihez tartozva (@). Utána a nagyobb egység, a cég, szervezet stb. neve (egységnév), amelyhez a felhasználó tartozik, ahogy azt a kis alsós negyedikesek már becsülettel meg is tanulják.

Papírra levelet vagy képeslapot írni és postán feladni ma is személyesebb, kedvesebb és megkülönbözhetőbb szerintem, mint ugyanezt villámpostán elküldeni. Ennél valóban egyszerűbb és olcsóbb-gyorsabb, bár sokkal fakóbb, élettelenebb és valóságot nélkülözőbb az e-mail. Az e-mail, címében az elfeledett, de új értelmet nyert latin szóval, pontosabban annak aggastyán ligatúrájával.