Magamvadon: Napló és tréning egyben

A BIOM Alapítvány innovációja a Magamvadon, ami egyaránt jelenti az állami gondozott fiatalok számára kialakított készségfejlesztő folyamatot és az azt kísérő expedíciós naplót. A tréning és eszköze kéz a kézben járva erősítik egymás hatékonyságát.

alt


A BIOM Alapítvány csapatát három élménypedagógiában képzett pszichológus alkotja. Nevük, a biom az általános iskolai biológia tankönyvből ismert fogalom, életközösséget jelent. A természetben ez az együttélés minden résztvevő növény és állatfaj saját egyediségétől válik teljessé. Számukra a társadalom is egy biom, amit a hátrányos helyzetű fiatalok saját erősségeiket megismerve, saját ötleteiket megvalósítva tesznek egésszé. 

A Magamvadon program a BIOM Alapítvány egy projektje, amiben kölcsönösen egymásra épül az egyéni és a társadalmi érdek. A készségfejlesztés által gazdagodik a fiatalok önmagukról alkotott képe. A sikerrel vett kihívások és az elmélyített tapasztalatok abban erősítik meg őket, hogy képesek álmaikat célokként megfogalmazni, ezeket lépésekre lebontva tenni magukért. A megfelelő időben kapott segítség megtérül, és hosszú távon fennmarad, mivel a változás a személyiségben történik. Az elsajátított készségek az élet más területein is alkalmazhatók, például munkavállalás, oktatás, vállalkozás. Az egyéni sikerekből a társadalom is épül.

Az élménypedagógiai folyamat

A Magamvadon program két, párhuzamosan zajló folyamatból épül fel. Ennek egyik szerves része az az élménypedagógiai folyamat, amin a 15-18 éves fiatalok részt vesznek. Ezt a fokozatosság határozza meg, a folyamat előrehaladtával a kihívások egyre összetettebbek lesznek. A fiatalok mindig eggyel nagyobb teret kapnak, hogy saját terveiket kipróbálják a gyakorlatban, és megtapasztalják azok következményeit. Kezdetben egy expedíció során felajánlott túraútvonalakból választanak, majd az idő előrehaladtával képessé válnak arra, hogy saját útvonalakat tervezzenek és kezeljenek minden eshetőséget, amivel egy túra és egy természetben eltöltött éjszaka jár. Eközben az élménypedagógia által, tapasztalati úton fejlesztik az együttműködési, tervezési és felelősségvállalási készségeiket. Idői keretekben ez a folyamat közel 1 évet ölel fel. 

Az expedíciós napló

A Magamvadon expedíciós napló végigkíséri a készségfejlesztő tréningfolyamatot. Használatával rögzíthetők a megélt élmények és tapasztalatok, emellett új reflexiós szempontokat is ad, amik támogatják, hogy a tanulságok alkalmazhatók legyenek a jövőben és az élet más területein is. 

alt

 

Szakmai szempontból a napló egyesíti magában a naplóterápia, a kognitív terápia és a portfóliós módszertan elemeit. Félig strukturált szempontokat ad a feltett kérdések mellett, illetve teret is az önkifejezésre: rajzok, matricák használata által, így megkönnyítve használatát annak, aki nem szívesen fejezi ki magát írásban. Szerkezetileg a napló rugalmas, a tréning folyamatához alakítható és a reflexió szempontjainak megfelelően átrendezhető. A napló jelmondata: Éld át, Foglald össze, Tervezz vele!, illeszkedik az élménypedagógiában használatos feldolgozási körök menetéhez. 

A szakmai oldal mellett a Magamvadon egy színes, szerethető, személyes tárgy a fiatalok számára, amit vonzó használni, és amit a saját ízlésük szerint alakíthatnak. 

A Magamvadon jelenlegi állapota

A Magamvadon, mint program és fejlesztési eszköz jelenleg fejlesztés alatt áll. Egyes részeinek kipróbálása pozitív tapasztalatokat mutatott a fiatalok körében. A teljes Magamvadon napló a résztvevőkkel együttműködésben az alapítvány első 1 éves megvalósuló programja során fog létrejönni. 

Ennek érdekében a BIOM Alapítvány egyéb csoportfolyamatokat is működtet, illetve a Magamvadon Adománygyűjtő Teljesítménytúra szervezésével törekszik a szükséges anyagi erőforrás előteremtésére.