Mi is az az SZMK?

A Szülői Munkaközösségnek kulcsfontosságú szerepe van az iskolai, óvodai, de még a kollégiumi élet dinamikus működésében is. Sokan ódzkodnak a rájuk háruló felelősségtől, aminek talán csak az az oka, hogy a jelöltek nincsenek tisztában kötelességeikkel és jogaikkal.

alt


A gyerekek és fiatalok sikeres képzésének és nevelésének fontos feltétele a diákok, a szülők és a tanárok közötti jó kapcsolat. A szülők egyfajta kapocs szerepet töltenek be az iskolai életben, hiszen a gyerekek szükségleteit közvetíteni tudják a pedagógusok irányába, és ez természetesen fordítva is igaz: a gyermekeikkel is jobban meg tudják értetni azt, amit a tanárok várnak el tőlük. 

Az intézményi szülői szervezet tagjai az intézményben tanuló gyerekek szülei. Az osztályközösségeket a szülői szervezetben osztályonként 3-3, de legalább 2 választott szülő képviseli.

Az osztályközösségek képviselőit a tanév elején, annak első szülői értekezletén az adott osztályközösségek jelen lévő szülei választják meg 1 évre legalább 50%+1 szavazattal. A szülői közösség ezzel a megválasztott szülőket megbízza a szülői szervezet által vállalt feladatok ellátásával.

A Szülői Munkaközösséget a szülők hozzák létre, tisztségviselőiket önmaguk választják. A munkaközösség megalapítása és működtetése kizárólag a szülők döntésén múlik. Ez a megoldás elősegíti a hatékonyabb működést és a valódi érdekképviseletet, ugyanis tényleges közösség csak akkor tud létrejönni, ha a tagok önmaguk fognak össze jogaik és érdekeik érvényesítésének érdekében. 

A Szülői Munkaközösség szerves része az iskolának, attól nem különülhet el, létrehozásához és működtetéséhez alkalmazni kell a köznevelési jogszabályok rendelkezéseit. Olyannyira fontos része az intézménynek, hogy ha az iskolában, óvodában nincs legitim Szülői Munkaközösség, akkor az intézmény nem működik törvényesen, mivel a szülők véleményének beszerzése nélkül számos kérdésben nem hozhat érdemi döntést. 

A szülői képviselők tevékenységei

A szülői munkaközösség ülésein aktívan vagy helyettesítőkön keresztül részt vesznek, ahol az iskolai élet sarkalatos pontjait vitatják meg, új ötletekkel, megoldási lehetőségekkel támogatják a fiatalok és a felnőttek munkáját. Az üléseken lehetőségük van a szülőknek, hogy saját osztályuk ügyeit előterjesszék és szavazás keretében – ha szükséges – új szabályokat alkossanak. 

A munkaközösség tagjai a kialakult konfliktusok, problémák megoldásában részt vesznek, együttműködnek a pedagógusokkal és az érintett gyerekekkel. 

A SZMK tagjai kapcsolatot tartanak mind az iskolával, mind a többi szülővel, éppen ezért az egyik legfontosabb feladatuk a tájékoztatás, legyen szó egy új szabályról, határozatról, iskolai rendezvényről vagy szervezésről. A tájékoztatás egyik legjobb és legegyszerűbb eszközei a szülői értekezletek és az információs körüzenetek. 

„Mini” Szülői Munkaközösség

Az óvodában, iskolában több „mini” Szülői Munkaközösség is működhet:

  • Lehet osztály vagy óvodai csoport szintű Szülői Munkaközösség.
  • Lehet kiscsoportos és nagycsoportos óvodai Szülői Munkaközösség,
  • Lehet évfolyamszintű Szülői Munkaközösség.
  • Lehet külön-külön Szülői Munkaközösséget alapítani az általános iskola alsó- és felső tagozatán.
  • Lehet tagintézményi szintű Szülői Munkaközösség.
  • Lehet alakítani valamilyen közös cél megvalósítása érdekében szerveződött speciális Szülői Munkaközösséget is.

A „mini” Szülői Munkaközösségek egyéni működési renddel, munkatervvel rendelkezhetnek, saját vezetőket és tisztségviselőket választhatnak, akik az adott csoport érdekeit képviselik. Amennyiben a mini közösség az intézmény egészét érintő kérdésben szeretne újításokat felvetni, akkor az intézményi szintű Szülői Munkaközösséghez kell fordulnia.