Mi fán terem az eTwinning?

Hogyan dolgozhat együtt közös történelmük megismerése érdekében egy lengyel és egy magyar iskola? Miként cserélhet tapasztalatot egy franciaországi tanár közép-európai kollégáival? Milyen tapasztalatcserére van lehetősége egy spanyol és egy magyar kisdiáknak? Ezekre a kérdésekre ad gyakorlati választ az eTwinning nevű oktatási program.

A képen egy tollttartó látható

Programok, interkulturális környezetben

Az eTwinning nevű oktatási program az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre 2005-ben. Fő célja, hogy a különböző kommunikációs technológiák felhasználása révén együttműködésre ösztönözze az európai pedagógusokat. 2014-től az Európai Unió 2014-2020 között futó oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja, az Erasmus+ program részeként működik. Az eTwinninghez eddig összesen több mint 240 ezer pedagógus csatlakozott, Magyarországról több mint 1300 intézmény vesz részt benne, több mint 2000 pedagógus közreműködésével.

A program támogatja az Európa különböző országaiban található köznevelési intézmények kapcsolatfelvételét, közös projektek indítását, együttműködését. Az eTwinning online eszközöket és szolgáltatásokat, technikai, pedagógiai és módszertani segítséget nyújt résztvevőinek. Ezen felül ingyenes, a szakmai fejlődést támogató eszközöket, lehetőségeket is kínál számukra, elsősorban a digitális kompetencia fejlesztésének területén – annak érdekében, hogy a számítógépes technológiák és technikákat az iskolák mindennapi életének részévé váljanak. A program keretében tehát a résztvevő országok köznevelési intézményei közösen dolgoznak ki projekteket nemzetközi, interkulturális környezetben, IKT eszközök bevonásával, általuk választott témakörökben.

Az eTwinning Központi Szolgáltató Pontját (Central Support Service – CSS) a European Schoolnet (Európai Iskolahálózat) működteti, míg a nemzeti szintű koordináció feladatait Magyarországon a Nemzeti Szolgáltató Pont (National Support Service – NSS) látja el. Ennek felelőse korábban a Sulinet Programiroda (a későbbiekben Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.), míg 2016. január 1-jétől az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya lett.

A Nemzeti Szolgáltató Pontok úgynevezett nagyköveti hálózatot is működtetnek. A nagykövetek maguk is pedagógusok: olyanok, akik személyes tapasztalatokkal rendelkeznek a projektindítás területén. Feladataik közé tartozik az eTwinning népszerűsítése és az egyes projektek igény szerinti segítése is.

A projektötlettől a minősíttetésig

Egy-egy projektötlet megvalósításához első lépésként regisztrálni kell az eTwinning felületén, mely akár magyar nyelven is elérhető (www.etwinning.net, www.etwinning.hu). A saját profil feltöltését követően érdemes alaposan átböngészni a partnerkereső felületet – akár ötletgyűjtés céljával is. A program az egyes projektmunkák megvalósításához közös, a tanulók számára is elérhető online felületet biztosít.

Az eTwinning program számos egyéb formában is támogatja a résztvevők továbbképzését és együttműködését. Az egy-egy speciális témakörre fókuszáló találkozók rendszerint 5-7 ország részvételével zajlanak (de vannak 15-20 országot érintő, nagyobb szabású események is). Az eTwinning legnagyobb nemzetközi eseménye az éves konferencia melyre minden partnerország delegál résztvevőket. A programnak kétféle akkreditált pedagógus-továbbképzése van, ezen felül számos országonkénti és nemzetközi online szemináriumot szervez. Szakmai fejlődést biztosít – mind a pedagógusok, mind a résztvevő diákok számára a hazai, majd a nemzetközi minősítés – amelynek igénylésére évente van lehetősége a résztvevő csoportoknak. Ezek során – a további lehetőségek, programok és díjak mellett – fontos visszajelzést kaphatnak munkájukról az érintettek.

A pilisvörösvári iskolapélda

A Közös a történelmünk (Your History is our History) című projektben a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola is részt vett.  A projekt ötletét egy lengyel iskola tette közzé az eTwinning felületén. Az intézmény koordinálta projekt résztvevői ugyancsak ezen a portálon keresztül ismerkedhettek meg egymással. A projekt két alappillére volt a saját és egymás történelmének minél alaposabb megismerése, s ennek révén a lehető legtöbb több kapcsolódó pont feltárása, illetve a történelemoktatás új módszereinek keresése és a jó gyakorlatok megosztása (elsősorban az IKT eszközök használatát illetően).

A projekt keretében számos iskolai program valósult meg a pilisvörösvári intézményben a történelmi versenytől kezdve a történelmi helyszínen felvett, saját gyártású film munkálatain keresztül egy online magazin szerkesztése is. A nemzetközi program résztvevői több találkozón is részt vettek. A magyarországi rendezvény fókuszában az IKT eszközök használata állt.

Szeptemberi partnerkereső találkozó Budapesten

Az eTwinning legközelebbi programja a Magyarországi Szolgáltató Pontja által szervezett szakmai továbbképző és partnerkereső találkozó Budapesten lesz, 2017. szeptember 21-23. között. A rendezvény központi témája az „Ismerkedés az eTwinning programmal és projektek indítása” lesz. A szervezők olyan 10 év alatti gyermekeket tanító óvodai és általános iskolai pedagógusok jelentkezését várják, akik még nem vettek részt ilyen találkozón.

A rendezvény résztvevői megismerkednek az eTwinning programjával és kapcsolatokat építhetnek szerb, román, szlovák, ukrán és bolgár kollégáikkal. A nap során a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódó eszközöket próbálhatnak ki és megismerkedhetnek néhány innovatív tanítási módszerrel is.

Jelentkezési határidő: augusztus 31. 12.00.