„Mi igent mondunk a heti 5 testnevelés órára.”

Ujváry Andrea, testnevelő tanár írását adjuk közre. "Iskolánk a Losonci Téri Általános Iskola, a VIII. kerület szívében helyezkedik el, sok hátrányos helyzetű kisdiákkal. Tanulóink jelentős része roma származású, egy kisebb csoport pedig a migráns gyermekekből tevődik össze."

alt


Szüleik legtöbbször nem tudják megteremteni a költségeit egy iskolán kívüli sporttevékenységnek. Sajnos rossz táplálkozási szokásokkal élnek ezek a családok, ezért a gyerekek nagy része túlsúlyos. Nem csak a hátrányos helyzet, hanem a mozgásszegény életmód és a rossz családi minták is egyre növekvő problémát jelentenek az egészséges felnőtté válás folyamatában.

Természetesen nálunk is megjelentek a kifogások, amelyek a helyhiányra, a más tantárgyak háttérbe szorulására, az óraszám növekedésére és a tanárhiányra vonatkoztak. Mi testnevelők azonban egy új lehetőség nyitott kapuját láttuk a mozgásigény felkeltésére, új sportágak bevezetésére.

Célul tűztük ki azt a lehetőséget, hogy egy olyan csokrot nyújtsunk át a különböző mozgásformákból, amelyből minden tanulónk kiválaszthatja a maga virágát.

A feltételek egy része adott volt, hiszen egy nagy és két kisebb tornateremmel rendelkezünk, valamint nálunk található a kerület úszás oktatásáért felelős tanuszoda is körbe feszített víztükörrel.  A felszereléseink azonban elavultak voltak ezért, sportnyelven szólva elsütöttük a rajtpisztolyt és pályázatok írásába kezdtünk. Sikerült is jó néhányat megnyernünk, így ma már változatos eszközállománnyal rendelkezünk.

alt


Bevezettük a vízilabda oktatását az alsó évfolyamokon. Az első két évben az úszás biztonságos elsajátítása, majd a következő években a vízilabda alapjainak oktatása kapta a főszerepet. A gyerekek imádják, és szívesen vesznek részt az órákon. 

Röplabda hálókat helyeztünk el a sportudvaron, ma már a délutáni napközi és tanulószobai foglalkozások szünetében is játszhatnak tanulóink.  Meg kell említeni, hogy ennek is köszönhetően az iskola csapata sok versenyben diadalmaskodik. Az aulában pingpongasztalokat helyeztünk el, ezzel is lehetőséget biztosítva egy osztálynak a testnevelés óra megtartására. A téli időszakban rendszeresen járunk az Önkormányzat által biztosított korcsolyapályára. Kapcsolódtunk más eseményekhez, mint például a víz napja, ahol arra kértük a gyerekeket, hogy aznap a cukros üdítők helyett csak vizet fogyasszanak.

Kezdetben nem tapasztaltunk változásokat, az eredmények csak lassan jelentkeztek. 

Fegyelmezettebben viselkedtek diákjaink az egyéb tanórákon. Kevesebb lett a testnevelés alól felmentett gyermekek száma. Egy idő után a csoportok egysége és egymás iránti felelősségvállalása is határozottan megjelent. Gyengébb képességű gyerekeknél oldódtak a gátlások és a közösség könnyebben fogadta be őket. Nagymértékben javultak az akarati tulajdonságok, mint például az énhatékonyság érzetének kialakulása, a céltudatosság, a versenyszellem, a kitartás, a reális egyéni célok kitűzésének képessége. A kondicionálás területén is sikereket értünk el. Egyre többen jelentkeztek az egyes sportágválasztó rendezvényekre és többen kezdtek el sportolni egyesületekben. 

A legjelentősebb változást az iskolai sportversenyek rendezése iránti igényben észleltük. Kezdetben erős ráhatással ösztönöztük tanulóinkat a versenyre való jelentkezésre. Ebben a tanévben a hagyományos sportversenyen kívül Losilimpia címmel és a tévében látott Exatlon mintájára Losi Extázis címmel is rendeztünk vetélkedőket. Olyannyira nagy volt az érdeklődés, hogy az iskola minden tanulója kivette részét a közös munkából, ki versenyzőként, ki segítőként, ki pedig szurkolóként. A tanulásban nem kimagasló teljesítményt nyújtó gyerekek is szép sikereket értek el, megtalálva azt a lehetőséget, ahol bizonyítani tudtak. 

alt

 

Elmondhatjuk, hogy nálunk a mindennapos testnevelés bevezetése az iskolánk egész légkörének változására kihatással volt. Ezért a fenti cím: mi igent mondtunk.

Ujváry Andrea, testnevelő tanár

(Az Új Pedagógiai Szemle következő lapszámának a mindennapos testnevelés lesz a központi témája, mely hamarosan olvasható lesz online.)