Miről szól az átmenetek pedagógiája?

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ november 19-23. között szervezte meg az idei évi Őszi Pedagógiai Napokat, amelynek kiemelt témája ezúttal az átmenetek pedagógiája volt. A rendezvénysorozat tapasztalatairól Merklné Kálvin Máriát, az Oktatási Hivatal főosztályvezetőjét kérdeztük.

Mióta vannak Őszi Pedagógiai Napok, és milyen célt szolgálnak ezek a rendezvények?

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerszintű biztosítása 2015. április 1-jén került be az Oktatási Hivatal feladatai közé. Az oktatásirányítás azzal a céllal döntött így, hogy a Hivatal állami közfeladat ellátás keretében országosan egységesen, magas színvonalon nyújtsa a jogszabályban meghatározott területeken a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat a köznevelési intézmények részére. A köznevelési intézmények online felületen nyújthatják be ezirányú igényeiket évente. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások egyik területe a pedagógiai tájékoztatás. A minél szélesebb körű tájékoztatást szolgálják a pedagógiai napok szakmai rendezvényei. Évente két alkalommal, ősszel és tavasszal szervezik a pedagógiai oktatási központok (POK) a programsorozatot. Kiemelt célként kezeljük a szervezés során, hogy a lehető legtöbb program köznevelési intézményben – 2017. január 1-je óta lehetőleg bázisintézményben – kerüljön lebonyolításra, ezzel támogatva a pedagógusok minél nagyobb részvételi lehetőségét. A 2015 ősze óta eltelt három és fél évben a POK-ok a pedagógiai napok keretében összesen 4125 programot bonyolítottak le, amelyeken 78 843 fő vett részt. A rendezvények programjai rendkívül sokrétűek, gazdagok. A teljesség igénye nélkül az eddigiekben választott témák közül íme néhány: tehetséggondozás, hátránykompenzáció, pedagógiai kommunikáció, iskolai agresszió; a megújuló pedagóguspálya aktualitásai, pedagógusminősítés; az iskolai lemorzsolódás csökkentésére irányuló módszertani támogatás, jó gyakorlatok megosztása; „X, Y, Z… generációk – szemléletváltás a pedagógiában”; a netgenerációs motiválása; vagy a kiberbullying.
  
Mik voltak eddig a visszajelzések?

Az eddigi visszajelzések egyértelműen pozitívak voltak. A program iránti érdeklődés egyik kiváló mutatója a szakmai rendezvények és a résztvevők magas száma, amely évről évre növekvő tendenciát mutat.

A nemrégiben véget ért rendezvénysorozat kiemelt témája ezúttal az átmenetek pedagógiája volt. Mit takar pontosan a kifejezés? 

Az Őszi Pedagógiai Napok keretében a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ választotta témaként az Átmenetek pedagógiáját. Olyan témát kerestünk, amelyben óvodától középiskoláig minden intézménytípus pedagógusai érintettek, és megszólíthatók a programokkal. A bázisintézményeink és a vezető szaktanácsadók megerősítettek bennünket abban, hogy a gyermekek bevezetése-befogadása az intézményi létezésbe, majd átlépésének támogatása egy másik intézményi fokra kiemelt pedagógiai figyelmet igényel. A későbbi tanulmányi eredményességet, és ily módon a lemorzsolódás megelőzését is kedvezően befolyásolják a kezdeti élmények, amelyek meghatározó nyomot hagynak az átmenetek különösen érzékeny életszakaszaiban. A következő intézményi fokhoz történő érzelmi viszonyulás kialakításában, illetve megerősítésében is fontos a pedagógusok támogatása, és a személyiséghez és képességekhez leginkább illeszkedő továbblépési lehetőség megtalálásában is hatékony segítséget tudnak nyújtani. Mindezek mellett fontosnak tartottuk arra is ráirányítani a figyelmet, hogy az életkori átmenetek nem mindig – sőt, inkább nem – esnek egybe az intézményi fokok közötti átmenetekkel. Körültekintő felkészültséget igényel a pedagógusoktól az adott életkor és az azok közötti átmenet pszichés jellemzőinek figyelembevétele. 

Hogyan épült fel a rendezvény?

A nyitókonferencia előadásainak célja a kiemelt téma elméleti felvezetése, a témára hangolódás volt. Az átmenetek pedagógiáját körüljáró előadások különböző tudományterületekről (pedagógia, pszichológia, szociológia) vizsgálták a témát, kibővítve az átmenet fogalomkörének értelmezését (pl. Átmenet a hagyományos és korszerű motivációs eszközök között). A szaktanácsadók és a bázisintézmények felajánlott programjai közül a kiemelt programok közé helyeztük azokat, amelyekre az adott program szervezői további neves vendég előadókat hívtak, és ahol nagyobb ívű, olykor egész napot betöltő szakmai programot szerveztek. A programok megtervezéséhez szempontokat ajánlottunk a szaktanácsadóknak, bázisintézményeknek arra vonatkozóan, hogy mik lehetnek az átmenetek köré szerveződő programok tartalmi fókuszpontjai, például az együttműködés lehetséges formái az intézményi fokok pedagógusai között; együttműködés a szülőkkel; a bevezető szakasz módszertana; a sikeres megküzdést segítő és megerősítő pedagógiai eljárások; új tantárgyak bevezetésének módszertana; tanulási célok, motiváció, életperspektíva támogatása a középiskolában; átmenetek a művészeti nevelés területén.

A rendezvény programjai, így a bemutatóórák, műhelyfoglalkozások külön-külön szólították meg az óvodában, az alsó-és felsőtagozatban, illetve a középiskolában dolgozó pedagógusokat. Nagyon fontos azonban az érintettek együttműködése. Mennyire érte el célját ebből a szempontból a mostani rendezvény?

Összesen 83 program került megszervezésre, amelyeken 1783 pedagógus vett részt. A résztvevők 96,30%-a kiválóra értékelte a programok tartalmát és 95,77%-uk adott kiváló értékelést a programsorozat szervezettségére. Az elégedettséget és a téma iránti érdeklődést jelzi az is, hogy további programokat igényelnek és terveznek a kollégák.