Naplóírás a jóllét jegyében

A gyerekekkel folytatott munka jelentős érzelmi megterhelést jelent, és igényli, hogy nyugodtak és türelmesek tudjunk maradni nehéz helyzetekben is. Mivel személyiségünk munkaeszköz, pedagógusként feladataink hatékony ellátásához magunkkal is fontos törődnünk.

alt


Testünk mindennapos gondozása megkérdőjelezhetetlen rutin része, például a fogmosás nem jelent külön energia befektetést. Lelki állapotunkkal nem törődünk ennyit, pedig az egészségnek ugyanúgy része a mentális, mint a fizikai jóllét. A mentálhigiénés öngondoskodás egyik eszköze a rendszeres naplóírás lehet. Használatával gördülékenyebben teremtjük meg a magunkra figyelés alkalmát. Az alábbi pontok összefoglalják a naplózás előnyeit. 

Rendelkezésre áll

Többször kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy barátaink vagy családtagjaink elfoglaltak, vagy saját nehézségeik miatt nem tudnak megértő figyelemmel fordulni felénk, amikor szükségünk lenne rá. Ezzel szemben a napló mindig elérhető választás arra az esetre, ha szeretnénk feszültségeinket kiadni magunkból. Az írás által magunk felé alakul ki a megértés, és ezáltal a megkönnyebbülés is. 

Az újraolvasás új szempontokat hoz

Az írás mellett a napló előnye, hogy külső memóriaként elérhetővé teszi korábbi emlékeinket, így évek távlatából is visszaidézhetjük, hogy miként éreztük magunkat egy-egy szituációban. A bejegyzéseink visszaolvasása az idő távlatából olyan szempontokat adhat, amire korábban nem is gondoltunk, más megvilágításba helyezve a történteket. Így észrevehetővé válnak a változások, azok az utak, ahogy a problémák végül megoldódtak. 

Rendszerez, megnyugtat

A naplózás tevékenysége önmagában segíti formába önteni a fejünkben levő kusza gondolatokat. Minél inkább megértjük magunkat, átlátjuk a helyzetek összefüggéseit, annál inkább visszanyerjük a kontroll érzetét, így belső feszültségünk csökken. Ha rendszeresen írunk magunkra figyelve, az önreflexióra szánt idő megtérül: kiegyensúlyozottabbak, reziliensebbek tudunk lenni a mindennapok kihívásaival való megküzdésben. A rendszeresség fenntartása zsúfolt, nehéz időszakokban mankót tud jelenteni, amire támaszkodhatunk. 

Perspektívát ad 

A napló keretet biztosít az önéletrajzi emlékezetnek, erősítve az identitást. Elhelyez minket a múlt és a jövő szövevényében. Rámutat arra, hogy mennyi kihívást megoldottunk, milyen erősséggel rendelkezünk. Nyomon követhetjük benne saját fejlődési ívünket, ami erősíti bennünk a változásba vetett reményt. 

Hitelességre sarkall 

A naplónk oldalain ítélkezés mentesen írhatjuk meg érzéseinket, gondolatainkat. Minél őszintébbek tudunk lenni magunkkal a papíron, annál inkább fel merjük vállalni magunkat és véleményünket másokkal szemben, élőben is. A hitelesség megélése pedig a mentális jóllét egyik alapköve. 

(a szerző tanácsadó szakpszichológus)