Neuroandragógia a kirekesztés ellen

A neuroandragógia a felnőttoktatás azon irányzata, mely különös hangsúlyt fektet arra, hogy a tanulás folyamatának megtervezése érvényesítse az agyi működés tudományosan alátámasztott jellemzőit. Ez a modern szemlélet nemzetközi projekt keretein belül jut el a magyar oktatás területén dolgozókhoz is.

alt


Az andragógia a felnőttek oktatásával foglalkozó tudományág. Szemlélete hangsúlyozza, hogy míg a gyerekek esetében lehet a tanár a tanulási folyamatért felelős, a felnőttekkel ez a felelősség megosztandó. A belső motiváció, és a tapasztalatokon keresztül zajló ismeretelsajátítás kiemelten fontos része az egész életen át tartó fejlődésnek. A neuroandragógia az idegtudomány eredményeire alapozva szervezi meg az oktatást illetve tanulással kapcsolatos meta-információkat is átad. Teszi ezt azzal a reménnyel, ha a tanulásban résztvevők rendelkeznek tudással a saját agyunkban végbe menő mechanizmusokról, nagyobb hatékonysággal lesznek képesek tanulni. 

Erre példa, hogy az információkat az idegsejtek közti kapcsolatok mentén tárolja az agy, bizonyos sejtek között kialakult mintázatok feleltethetők meg egy-egy egységnek. Az ismétléssel megerősítjük ezt a hálózatot, így a jövőben, ha feltesznek egy erre vonatkozó kérdést, könnyebben eszünkbe jut a válasz. Ennek megfelelően, ismételni nem azért szükséges, mert egy tanár ragaszkodik ehhez, hanem azért mert így működik az elme. 

A neuroandragógia a tanulás kognitív folyamatai mellett foglalkozik annak érzelmi vetületével is, hozzájárulva ahhoz, hogy az ismeretek fényében a tanuló felnőttek jobban értsék, mi zajlik bennünk, és képessé váljanak készségeiket a mindennapok kihívásainak megoldásában is felhasználni. 

Magyarországra a neuroandragógia egy két éves Erasmus+ projekt keretein belül kerül, mely 6 európai ország részvételével valósul meg a lengyelországi SAN-Lodzi Társadalomtudományi Egyetem vezetésével.

A tapasztalat szerint a hátrányos helyzetű felnőttek esetében azok a kompetenciák, melyek szükségesek a sikeres társadalmi részvételhez és életvezetéshez, hiányosságokat mutatnak, például az információszerzés, kritikai gondolkodás, problémamegoldás, motiváció. A projekt a neuroandragógia módszerének alkalmazásával támogatja a hátrányos helyzetű felnőttek tanulását, készségeik megerősítését. 

Ennek érdekében képzési anyagokat, pedagógus továbbképzéseket és egy interaktív oktatási platformot hoznak létre, kiadványokat publikálnak, hogy a tanárok minél inkább megismerjék és alkalmazzák a módszert. 

2018 május 24-én és 25-én lesz egy regisztráció ellenében ingyenes képzés, ami neves szakemberek előadásain keresztül mutatja be a neuroandragógia lehetőségeit. 

Online jelentkezési lap kitöltése: https://goo.gl/forms/5RyJAu4xJHsLqfuy1
Jelentkezési határidő: 2018. május 21.

Időpont: 2018. május 24-25.
Helyszín: Szinyei Merse Pál Gimnázium - Felnőttoktatási Intézményegység, 
1063 Budapest, Szinyei Merse utca 7-9.
Szervező: Laterna Magica, www.laterna.hu

A továbbképzésen a következő témákra fókuszálnak elsősorban:

- a felnőttek tanulási folyamatai az agy működésére vonatkozó legújabb ismeretek alapján
- a hatékony oktatási környezet megteremtése az agy és az idegtudományok megfigyeléseinek felhasználásával
- a felnőtt tanulók motiválása, az önálló tanulás képességének fejlesztése, a tanulási folyamatok személyre szabása
- a felnőtt tanulók már meglévő munka és élettapasztalatainak felhasználása az oktatási folyamatokban
- a felnőtt tanulók oktatási anyagainak összeállítása/rendszerezése a neuroandragógiai elvek figyelembevételével

PROGRAM

2018. május 24.

- 10:00-10:15. Bíró Dániel projektmenedzser, Laterna Magica.

Résztvevők köszöntése és a projekt rövid összefoglalása

- 10:15-11:00. Kraiciné Szokoly Mária PhD címzetes egyetemi docens, ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

Bevezető előadás: Az élethosszig tartó tanulás kora és a felnőttkori tanulás sajátosságai, lehetőségei, különös tekintettel a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra

- 11:00-11:15. Szünet

- 11:15-12:00. Kraiciné Szokoly Mária PhD címzetes egyetemi docens, ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet

A hátrányos helyzetű felnőttek tanulásának és tanításának sajátosságai a résztvevők tapasztalatai alapján – gondolati térkép készítése az oktatás-képzés és a tanulók tanulási folyamatának nehézségeiről, a tanulástámogatás lehetőségeiről

- 12:00-12:30. Dr. Baracskay Péter, neurobiológus, Institute of Science and Technology, Klosterneuburg, Ausztria

A memórianyomok alvásfüggése 

Hogyan tárolódik agyunkban egy memórianyom? Hogyan jön létre a téri memória az idegsejthálózatokban? Mi történik egy memórianyommal az alvás alatt? Kell-e az alvás a memóriafolyamatokhoz? Szinte biztos, hogy sokakban felmerültek már ilyen vagy ezekhez hasonló kérdések. Előadásomban ezeket a kérdéseket boncolgatjuk, mikozben néhány impressziót szeretnék nyújtani arról, hogy miképp közelíthetjük meg technikailag ezekhet a kérdéseket.

- 12:30-13:30. Ebédszünet

A rendezvényen büféebéd biztosított

- 13:30-15:00. Bíró Dániel és Szári Norbert, Laterna Magica.

A neuroandragógia alapelvei és szemlélete

2018. május 25.

- 10:00-10:30. Dr. Gyarmathy Éva klinikai és neveléslélektan szakpszichológus - MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Kutatóintézete tudományos főmunkatársa.

Neurológiai harmónia zsonglőrködéssel

A mozgás minden életkorban segít a tanulás és általában az idegrendszeri harmónia alapjainak kialakításában. A zsonglőrködés ősidők óta része volt az ember életének. A szenzomotoros rendszer erősítésére céltudatosan is lehet használni a zsonglőr eszközöket. A cél nem a zsonglőrré válás, hanem a belső tempó és az automatizmusok kialakulásának erősítése, az egyensúlyrendszeren keresztül a mozgás és az észlelés összehangolása, a kontroll funkciók fejlesztése, és így a kognitív működés megalapozása.

- 10:30-12:00. Bíró Dániel és Szári Norbert, Laterna Magica

A neuroandragógia gyakorlati alkalmazása a felnőttoktatásban

- 12:00-13:00. Ebédszünet

A rendezvényen büféebéd biztosított

- 13:00-14:30. Bíró Dániel és Szári Norbert, Laterna Magica

Praktikus mintafeladatok és példák bemutatása

- 14:30-15:00. Kérdések, visszajelzések a rendezvényről

- 15:00. Oklevelek átvétele

Kapcsolattartó: Bíró Dániel, tel: 06308421210, e-mail: info@laterna.hu