Nyílt nap a 110 éves Kölcsey Ferenc Gimnázium épületében

A VI. kerületi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban diákönkormányzati napon jártunk május 2-án, mely alkalommal az iskolában az UNESCO Társult Iskolák Hálózatának idei 3. Nyílt Napját is tartották. A tanulók sok színes programon, játékon és sporteseményen vehettek részt.

A képen Soós Gábor látható.
Fotó: Steindl Gabriella (Terézváros Magazin)


Az UNESCO Associated Schools Network (Társult Iskolák Hálózata, ASPnet) programját 1953-ban hozták létre, és napjainkra 182 ország mintegy 11.000 oktatási intézménye csatlakozott a nemzetközi hálózathoz. Az iskolahálózat küldetése, hogy a béke védőbástyáit a diákok tudatában állítsa fel az UNESCO értékeinek és céljainak megismertetésén keresztül, hangsúlyosan építve az oktatás négy alappillérére, azaz megtanulni megismerni, megtanulni cselekedni, megtanulni létezni és legfőképpen megtanulni együtt élni.

A hálózat tagjai nem különleges vagy kivételezett intézmények, hanem olyan iskolák, amelyek vállalják, hogy mindennapi munkájuk keretében fokozott figyelmet fordítanak három kiemelt témakörre, ezek: globális felelősségvállalás, béke és erőszakmentesség kultúrája; fenntartható fejlődés és életmód; kultúrák közötti tanulás és a kulturális sokszínűség és örökség megbecsülése. 

Magyarország az 1960-as években csatlakozott a kezdeményezéshez, jelenleg 21 iskola vesz részt a Társult Iskolák Hálózatában. Az elmúlt évtizedben sajnos szinte már csak névleg működött a hálózat, ezért az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága célul tűzte ki az iskolahálózat megújítását, aktivizálását, ennek elérése érdekében stratégiai együttműködést kezdett a PontVelem Nonprofit Kft.-vel. 2018-ban Hároméves fejlesztési stratégiát fogadott el, amelynek alapján, az újonnan induló Nyílt Napok című programsorozat keretében, évente legalább 3 Társult Iskolába látogat el. Az események célja a Társult Iskolák Hálózatának és azon belül a  legkiemelkedőbb, különlegesen aktív iskoláknak a bemutatása, jobb megismertetése, amely cél elérését a program az UNESCO szellemiségébe illeszkedő neves előadó meghívásával segíti elő. A rendezvényen az iskolahálózat népszerűsítésére a sajtó bevonásával kerül sor, lehetőséget teremtve ezzel a szervező iskolának, hogy bemutassa saját tevékenységét, eredményeit.

Soós Gábor az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának a főtitkára idézettel köszöntötte a gimnázium tanulóit és pedagógusait: „Mivel a háborúk az emberek tudatában keletkeznek, a békét is az emberek tudatában kell megteremteni.” Soós Gábor szerint a fenti citátum jól összefoglalja az UNESCO Társult Iskolahálózatának nevelési céljait, melyek között a fenntarthatóság és az örökségvédelem is szerepel. 

Hajdú Mónika és Juhász Ádám a gimnázium diákönkormányzata részéről üdvözölték az egybegyűlteket. A diákönkormányzati nap fő célja, hogy legyen egy nap a játékosságnak, amikor az egész iskola megmozdulhat. 

Fazekas Csaba, a gimnázium igazgatója előadást tartott a gimnázium történetéről, a közelmúltbeli felújítási munkálatokról és a jövőre vonatkozó tervekről. 

Viczián Zsófia, művelődéstörténész Építészet, magyar építészet, magyaros építészet című előadásában helyezte tágabb perspektívába a gimnázium épületének történetét, és képekkel illusztrálta a kapcsolatot Körőssy Albert Kálmán (az iskolaépület tervezője) és Lechner Ödön művészete között. 

A nap folyamán az esemény vendégei és szervezői 60 perces épületbejáráson vehettek részt Sulai Erika igazgatóhelyettes és Nagy Boglárka UNESCO ASP koordinátor vezetésével – ezzel párhuzamosan a diákok számára a 110 éves épületről állomáshelyi kérdésekkel tudásverseny zajlott le. 

(A képeket Steindl Gabriella, a Terézváros Magazin fotósa készítette)