Nyílt napon vettünk részt a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Az UNESCO Társult Iskolák 2019/2020-as tanévi első Nyílt Napjának a Budapest I. kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium adott otthont. A rendezvény a hagyományos iskolai Erzsébet-naphoz kapcsolódott, amelynek idei fő témái a tudomány, művészet, sport, karitatív tevékenységek, valamint a diákok érzékenyítése voltak.

alt
Fotó: Indri Dániel Janisz


Az UNESCO Társult Iskolák Hálózatát (Associated Schools Network, ASPnet) 1953-ban hozták létre, napjainkra 182 ország mintegy 11.000 oktatási intézménye csatlakozott a nemzetközi hálózathoz. Az általános és középiskolákból álló hálózat célja, hogy hatékonyabbá tegyék az ifjúság UNESCO-s célkitűzésekkel összhangban történő nevelését, hangsúlyosan építve az oktatás négy alappillérére: megtanulni megismerni, megtanulni cselekedni, megtanulni létezni és legfőképpen megtanulni együtt élni. A hálózat tagjai nem különleges vagy kivételezett intézmények, hanem olyan iskolák, amelyek vállalják, hogy mindennapi munkájuk keretében fokozott figyelmet fordítanak három kiemelt témakörre, ezek: globális felelősségvállalás, béke és erőszakmentesség kultúrája; fenntartható fejlődés és életmód; kultúrák közötti tanulás és a kulturális sokszínűség és örökség megbecsülése. 

Magyarország az 1960-as években csatlakozott a kezdeményezéshez, jelenleg 21 iskola vesz részt a Társult Iskolák Hálózatában. Az elmúlt évtizedben sajnos szinte már csak névleg működött a hálózat, ezért az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága célul tűzte ki az iskolahálózat megújítását, aktivizálását, ennek elérése érdekében stratégiai együttműködést kezdett a PontVelem Nonprofit Kft.-vel. 2018-ban Hároméves fejlesztési stratégiát fogadott el, amelynek keretén belül, a Nyílt Napok című programsorozat során évente legalább 3 Társult Iskolába látogat el rendezvénysorozat keretében. Az események célja a Társult Iskolák Hálózatának és azok legkiemelkedőbb, különlegesen aktív iskoláinak bemutatása, jobb megismertetése, amely cél elérését a program az UNESCO szellemiségébe illeszkedő neves előadó meghívásával segíti elő. A rendezvényen az iskolahálózat népszerűsítésére a sajtó bevonásával kerül sor, lehetőséget teremtve ezzel a szervező iskolának, hogy bemutassa saját tevékenységét, eredményeit. 

A nyolcosztályos szerkezetben oktató gimnázium november 19-ei rendezvénye reggeltől – tanítási időben, de tanítás nélküli munkanap keretében – az iskolában zajlott. A diákok szimultán megtartott, különböző előadásokon vehettek részt saját választásuk alapján. A meghívott előadók ebben az évben a tudomány, a művészetek, a sport, a fenntarthatóság és a karitatív tevékenységek területeiről érkeztek, illetve az iskola diákjainak érzékenyítése céljából a témanapra kerekes székes vendégek is meghívást kaptak. A program szervezésében az iskolai diákbizottság is nagy szerepet vállalt.

Az előadások még változatosabbá tétele céljából a PontVelem Nonprofit Kft. az alábbi neves szakembereket hívta meg:

Hajdú D. András, fotóriporter Kongóban kísérte annak az orvosnak a munkáját, aki az egyenlítői naptól látássérült embereket operálja. Fotókkal és videókkal színesített előadásában élénk képet festett Kongóról, ahol elmondása szerint nincs áram, nincs víz, nincs orvosi ellátás, szinte egyáltalán nincs infrastruktúra. Mégis, a mostoha körülmények közepette dolgozó orvosi stáb a lehető legtöbb embernek igyekszik visszaadni a látását. 

Rosner Imre, a Szerencsejáték Zrt. karitatív osztályvezetője a különböző fogyatékossági csoportokat vette sorra, majd röviden bemutatta a szociális modell kialakulását az elmúlt 100 évben. Elmondása szerint fontos, hogy ne diszkriminálják a fogyatékkal élőket, hiszen ugyanolyan jogaik vannak, mint bárki másnak. Az Amerikai Egyesült Államokból származó mondat jól összefoglalja törekvéseik lényegét: „Semmit rólunk, nélkülünk!”.

Czene Attila olimpikon, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke motivációs célú előadást tartott, amelyben többek között azt hangsúlyozta, hogy „a kimondott szónak ereje van”, mert a fizikai jellegű dolgok, atrocitások hamar elmúlnak, de a kimondott szavak hosszú ideig elkísérik az embert. Fontos lenne, hogy a diákok rá tudjanak koncentrálni egy feladatra, és „önző módon ki tudják venni belőle a maximumot”, mert erre az iskolában van a legjobb esélyük – mondta az olimpikon.

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla a Nők a Tudományban Egyesület színeiben arról tartott előadást, hogyan tehetjük vonzóvá a műszaki pályákat a lányok számára. Egyesületük több programját bemutatta és biztatta a diáklányokat a bátor pályaválasztásra.

Matolcsy Miklós a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezetője a PontVelem Okos Programot mutatta be, amely értékes ajándékokkal játékos formában ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtésre, a pénzügyi tudatosságra és a fenntartható életmódra, valamint a karitatív tevékenységre. A gyerekek rendkívül nagy érdeklődéssel fogadták az előadást, és számos kérdést tettek fel a programban gyűjthető pontokról, az elérhető nyereményekről, a BankVelem rendszeréről, és a Pénzügyi Hősképzőről. 

1969 óta Magyarország első UNESCO-iskolája a Szilágyi Erzsébet Gimnázium, így külföldi kapcsolatai folyamatosak és sokfélék. A korábban szigorúan csak az UNESCO támogatásával megvalósítható diákcserék mellett az utazási irodák által szervezett csoportos utazások, meghívásra történő csoportos utak, valamint a hagyományos UNESCO-cserék mintájára, de alkalmi szerveződéssel megvalósuló diákcserék nagymértékben kibővítették a tanult nyelvek gyakorlásának lehetőségeit. A családokkal való közvetlen kapcsolat révén hozzájárultak a résztvevők világismeretének kitágulásához, továbbá az Európa egyesülésére irányuló törekvések érzelmi megközelítéséhez is.

Az 1970-es évek elején jött létre kulturális diákcsere a strasbourgi Fustel de Coulanges Gimnázium növendékeivel és később más európai országok iskoláival is, 1979-től napjainkig pedig éppen 40 éve ápol intenzív kapcsolatokat a gimnázium a Düsseldorf melletti Heiligenhausban lévő középiskola diákjaival.

Az iskola életében kiemelkedő esemény volt, amikor a párizsi UNESCO-központ díszoklevelet és emlékplakettet adományozott az intézménynek az UNESCO célkitűzéseinek megvalósítása terén elért eredményeiért. Mindezért köszönet illeti dr. Szalontay Károlyné elhunyt volt tanárnőt, aki hosszú évekig irányította az iskola UNESCO-munkáját, és ragyogó sikereket ért el növendékeivel.

A gimnáziumban az UNESCO Társult Iskolai koordinátori munkát jelenleg Varga Ágnes tanárnő végzi, aki elődeihez hasonlóan lelkesen és magas színvonalon látja el feladatát.

A képeket Indri Dániel Janisz készítette.