OFI folyóiratok

Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE OFI) a lehető legalaposabb szakmai munkával szerkeszti folyóiratait, azért, hogy azok minél szélesebb körben tájékoztathassák az oktatás világa iránt érdeklődőket.

Alább a folyóiratok online felületei:

Új Köznevelés

Az Új Köznevelés az oktatási kormányzat hivatalos folyóirata, mely hiteles és pontos tájékoztatást ad az új kezdeményezésekről, valamint módszertani példákat, pedagógus példaképeket és jó gyakorlatokat kíván nyújtani a pedagógusoknak, élvezhető szakmai írásokon keresztül.

Új pedagógiai Szemle

Az Új Pedagógiai Szemle elméleti és gyakorlati, tudományos és személyes pedagógiai folyóirat. Aktuális vitákkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, peer-reviewed Tanulmányok rovattal, mindennapi iskolai történetekkel, elemzésekkel, pedagógiához kapcsolódó könyvek szemléjével, illetve nemzetközi kitekintéssel igyekszik megszólítani a tanárokat, kutatókat, és minden iskolaügyben érintett olvasót.

Könyv és Nevelés

A Könyv és Nevelés az EKE Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum folyóirata, a könyvtárügy és a nevelésügy közös területének tudományos és szakmai fóruma. A folyóirat tematikája: az olvasáspedagógia és az olvasáskultúra fejlesztése, a gyermek- és ifjúsági irodalom, az információs műveltség és a digitális kompetencia, valamint a tankönyvek és taneszközök világa.

Mikkamakka

A Mikkamakka az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet lapjaként indult 2015-ben. Az évi tíz lapszámmal megjelenő folyóiratot a visszajelzések alapján nagy örömmel fogadta a pedagógus- és a gyerekközönség egyaránt. Az irodalmi, kulturális és ismeretterjesztő lap tematikus számaiban a gyerekirodalmár főszerkesztő és csapata a szakma magas rangú képviselőivel (szerkesztők, irodalomkritikusok, írók és illusztrátorok) azon fáradozott, hogy időről időre magas színvonalú gyerekirodalmi részletekkel, érdekes ismeretterjesztő cikkekkel és minőségi kortárs illusztrációkkal szolgáljanak munícióval a pedagógusoknak és a gyerekeknek egy-egy téma feldolgozásához. 

Az elsősorban immár alsós tanítók és nevelők támogatását célzó lap a továbbiakban online elérhető segédanyagokkal, mintatantervekkel, projekthét-ötletekkel segíti a készségfejlesztő, olvasásfejlesztő, és a vizuálisan kreatív megoldásokat kereső pedagógusok munkáját, miközben továbbra is naprakész kulturális ajánlókkal, könyvajánlókkal, programjavaslatokkal áll a pedagógusok, a szülők és az érdeklődő nagyközönség rendelkezésére.