OTDK a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központjában

A PPKE BTK sajtóközleménye: A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióját 2019. április 15-17. között rendeztük meg Esztergomban. Ez idő alatt – a tavaszi szünet ellenére – élettel telt meg az Egyetem környéke és az egész város is.

A kép a verseny egyik pillanatát örökíti meg.

A konferencia előtt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara az újrahasznosítás jegyében pályázatot hirdetett gyerekek számára. Ennek keretében az Országos Tudományos Diákköri Konferencia emblémáját gondolhatták újra, amelynek hagyományos emblémája a bagoly. A „Re-design – Gondold újra a baglyot!” jeligével meghirdetett pályázaton óvodás, alsó, felső tagozatos és középiskolás kategóriában indulhattak a gyerekek. A pályázat nagy népszerűségnek örvendett: részben helyi, részben az ország más oktatási intézményeiből is csatlakoztak hozzá. 

Új elemként sportprogramot is szerveztünk, Éjszakai kincskereső geocashing futóversenyt. Így a nap végén sikeresen megmozgattuk a verseny résztvevőinek egy csoportját, nemcsak hallgatókat, hanem a vállalkozó szellemű zsűritagok is.

Minden hallgató számára nagy lehetőség volt, hogy tudományos konferencián jelenhetett meg, adhatott elő és érezhette meg a tudomány ízét. Bizonyították, hogy igenis vannak még lelkes és újító pedagógusok, gyermekeink sorsa tehetséges, elhivatott fiatal pedagógusok kezébe fog kerülni. 

A témaválasztások esetében látható, hogy a közbeszédben és -gondolkodásban aktuális kérdések a tanulás- és tanításmódszertanban is előtérbe kerültek. Így például a digitális technika, IKT eszközök, média alkalmazása a tananyag- és foglalkozástervezésben, a mozgásos tanulás és az egészségtudatosság felhasználása a készségfejlesztésben és ismeretkialakításban. Több előadó foglalkozott a környezettudatosság és környezetvédelem pedagógiai vetületeivel. Jelentős helyet kapott a digitalizáció, a robotika nevelési és oktatási kérdéseinek körüljárása. A mezőnyben sok előadás fókuszált a matematikatanítás megújítására.

A 2019-es esztergomi OTDK különlegessége, hogy 87 határon túli magyar, érdeklődő hallgató és kísérőik is részt vettek rajta. Jelenlétük rendkívül fontos volt az eseményen, erősítette a személyes találkozásokon keresztül a közvetlen szakmai eszmecseréket, illetve a tudományos életbe való betekintés által életre szóló élményt is szerezhettek.

A második napon középiskolásoknak is lehetősége nyílt bekapcsolódni a konferenciába. Először vettek részt OTDK-n, annak érdekében, hogy belepillanthassanak az egyetemi életbe, megtapasztalhassák az OTDK nyújtotta értékeket, előnyöket. Ők is választhattak egy-egy szekciót, amelyet érdekesnek véltek, így betekinthettek az egyetemisták tanulmányi versenyébe.