A pedagógusok lehetőségei a pályaorientációban

A jelenkor iskolarendszere különösen nagy kihívást jelentő időszakot él meg pályaorientáció szempontjából, hiszen a technológiai fejlődésnek köszönhetően olyan szakmákra kell felkészítenie a fiatalokat, amik nem is léteznek az iskola elkezdésekor vagy jelentősen megváltoznak az okos eszközök miatt. Ez a tendencia változást hoz a pályaorientációt végző pedagógus szerepeiben és lehetőségeiben.

alt


A korábbi generációk tapasztalataihoz képest a fiatalok ma már szélesebb palettáról választhatnak karriert és szakmát maguknak. Egyre több olyan szakma jelenik meg, ami nem feltétlenül feleltethető meg egyértelműen a tanulmányokkal és egyre elfogadottabb a szakmák váltása is. A változások nyomon követése és a széleskörű lehetőségekben való tájékozódás nem csak a felnőtteknek okoz nehézséget, hanem a fiatalok is elbizonytalanodnak és igénylik az iránymutatást. 

Válaszutak pedig gyakran követik egymást az iskolai életben. A felső tagozat 7. osztályától a szakmák megismerése mellett már a továbbtanulási irány kiválasztásáról is szó esik. Középiskolában pedig két évente adódik olyan helyzet, amikor szükséges elköteleződni valamilyen jövőbeni pálya irányába mutató specializáció mellett. A pályaorientációval kapcsolatos igények nagyon eltérőek lehetnek az iskolatípusnak megfelelően, hiszen jelentős különbség lehet egy szakgimnázium és egy gimnázium tanulójának továbblépései tervei között. 

A szakmák és munkaerőpiac intenzív változásai hangsúlyozzák a pályaorientáció folyamat jellegét, hiszen a fiatalok különböző életszakaszaik során újra és újra találkoznak a karrierjükkel kapcsolatos kérdésekkel. Emiatt az iskolában történő pályaorientációnak szükséges fókuszban tartania a készségfejlesztést és átadnia az életen át való tanulás értékét. Ez a folyamat más oktatási megközelítésekhez képest, az egyes diák igényeit, képességeit és preferenciáit helyezi előtérbe. Célja, hogy átadja a fiatalok számára az életpálya-szemléletet, a személyes kilátások megtervezésének igényét, így érve el azt az ideális helyzetet, hogy a fiatal önismereti és pályaismereti információkat egyaránt figyelembe vesz jövője megálmodásakor. 

A pályaorientáció fontosságát támasztja alá, hogy a 2017/2018-as tanévtől egy tanítás nélküli munkanapot kell erre a témára szánnia az intézményeknek. A folyamatosság azonban igényli, hogy más alkalmakon is foglalkozzunk a pályaorientációval. Érdemes ekkor szem előtt tartanunk, hogy az iskolát követő továbblépési irány a diák saját döntése legyen, ezért lehetőleg tartózkodjunk a konkrét javaslatok megfogalmazásától vagy a fiatalok ötleteinek megítélésétől. A pályaorientációt végző pedagógus szerepe leginkább a facilitátoréhoz hasonló: nyomon követi a folyamatot, mozgásban tartja az információk áramlását. Direkt tanácsok helyett inkább felveti a reális döntés meghozatalához szükséges szempontokat. Irányt mutat, de az utat nem ő járja. Az alábbi pár pont mérföldkő lehet ezen az ösvényen. 

Rendelkezni a friss és naprakész információkkal

A dinamikus változások igénylik, hogy pedagógusként magunk is kövessük a trendeket és aktuális információkat közvetítsünk a diákok felé. Ez időigényes feladat, amiben hasznunkra lehet ennek a két oldalnak az alapos átböngészése: https://palyaorientacio.munka.hu/ és https://www.felvi.hu/

Átgondolni a keresés szempontjait 

Szerencsére az internet végtelen tárházat biztosít számunkra és a fiatalok számára egyaránt, azonban egy egyszerű google keresés során nehéz lehet éppen azt a specifikus információt megtalálni, amire szükségünk van. A fiatalok már képesek önállóan használni az internetet, viszont segítséget jelent számukra, ha előtte közösen átgondoljuk, hogy mit érdemes keresniük és hol, hogyan tudnak megbizonyosodni az adott tartalom hitelességéről. A fent ajánlott két honlap jó kiindulási pont lehet. A https://palyaorientacio.munka.hu tartalmaz újgenerációs foglalkozás leírásokat és foglalkozást bemutató filmeket, ami adhat egy benyomást az adott szakmáról. A https://www.felvi.hu a felsőoktatás világában való kiigazodást segíti. Mindkét felületen regisztrációt követően lehet önismereti teszteket kitölteni. 

Az információk összesítése

A diákok szívesen néznek utána az egyes szakoknak, vagy szakmáknak, viszont az elérhető rengeteg információ rendszerezése és áttekintése nehézséget okoz számukra. Érdemes közösen átgondolni, hogy milyen szempontok merülnek fel, ami mentén értékelni lehet az egyes lehetőségeket, illetve fontossági sorrendet felállítani köztük. Pofonegyszerű eszköz, mégis sokat segít: a szempontok mentén táblázatba foglalni az alternatívákat átláthatóvá teszi az információk bőségét és feltűnővé válik az is, ha valami még hiányzik a képből. 

A pályaválasztási eseményekre való felkészülés és értékelés

Többféle pályaorientációs rendezvényen részt vehetnek a diákok, a nyílt napoktól kezdve az óriási Educatio kiállításig, amiken mind-mind valóságos információdömping jön létre. Ekkor könnyű elbizonytalanodni, és olyan irreleváns tényezőknek is teret engedni, hogy éppen ki képviselte az adott intézményt a standnál. Segíthetjük diákjainkat abban, hogy tudatosan készüljenek fel az ilyen alkalmakra és gondolják át, hogy mit keresnek, milyen kérdéseket tegyenek fel és mire figyeljenek. A tapasztalatok, élmények értékelése és összegzése pedig segít letisztítani a képet és beilleszteni az új információkat a korábbiak közé. 

Önismeret fontosságának hangsúlyozása

Pályaorientáció során nem lehet elégszer ismételni az önismeret szerepét, annak ellenére, hogy ez a legnehezebben fejleszthető, átadható terület a témában. Az önismeret fejlesztésében lehet használni teszteket, játékos feladatokat, viszont elengedhetetlen az ezek során szerzett tapasztalatra való reflexió. A diákok gyakori, de irreális elvárása, hogy egy teszt meg fogja mondani, hogy milyen szakmára vállalkozzanak. Egyes tesztek eredményei mutatnak irányt, javaslatot, de mindig át kell gondolni, hogy az mennyire illik az adott fiatalhoz, a személyiségének melyik oldalára utal, milyen erősségére épít. Ezeket a kérdéseket pedig gyakran a pályaorientációt végző pedagógusnak kell feltenni, hogy kritikai gondolkodásra sarkallja tanítványait. 

A pályaorientáció során használható praktikus linkek, anyagok: 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, Pályaválasztási Tanácsadó Tagintézményének információs anyagai: http://palyavalasztas.fpsz.hu/letoltes/ 

és pályaorientációt végző pedagógusnak ajánlott eszközei: http://palyavalasztas.fpsz.hu/pedagogusoknak/

A Pályaorientációs portál információi szakembereknek: https://palyaorientacio.munka.hu/szakemberek/info/hasznosinfok/szakembereknek

A Tempus Közalapítvány listája: https://tka.hu/nemzetkozi/6464/palyaorientacio-magyarorszagon-kozepiskolasok-szuleinek-oktatoknak