Portfólió diákoknak

Nincs olyan pedagógus, akinek a portfólió szóról ne a minősítési eljárások jutnának eszébe. A tanárok szakmai munkájának követésének bevett eszköze a portfólió készítés, a diákok mégis ritkán találkoznak ezzel a módszerrel. Gondolatébresztésként következzen pár szó a tanulói portfólióról.

alt


A tanulói portfólió egy olyan személyes dokumentum, ami kíséri a diák egyéni fejlődését. Alternatív pedagógiával dolgozó intézményekben, illetve sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésében, gyógypedagógusok által használt módszer, ami kevésbé terjedt el széles körben. A portfólió egyrészt a munkák, feladatok, tapasztalatok tára, másrészt az ezekre történő reflexiókat is magában foglalja. 

A gyűjtemény 

A fejlődési portfólió a diák sajátja, egy olyan egyedi gyűjtemény, ami meghatározott szempontok alapján kerül összeállításra: például a tanár kérése lehet, hogy azok a feladatok kerüljenek bele, amik a legnagyobb kihívást, vagy sikert jelentették, és a tanuló dönti el, hogy melyek legyenek azok. A portfólió célja, hogy igazolja a tanulásban történő haladást. Fizikai formában lehet ez egy mappa, egy doboz, vagy egy online felület is, lényege, hogy tartós, áttekinthető és a maga szintjén személyes legyen. Megtekinthető a szülő és a tanár számára is, viszont elsősorban a diák gondozásában áll. 

A reflexió

A portfólió több, mint a dolgozatok vagy elvégzett feladatok kollekciója. A hozzáadott pluszt, ezáltal a módszertan velejét, a reflexió adja. A reflexió azt jelenti, hogy a diák bizonyos szempontok mentén elemzi saját teljesítményét. Ezek lehetnek például a következők: Mitől tudtam sikeresen elvégezni ezt a feladatot? Mi segített nekem? Mi hátráltatott? Mekkora erőfeszítést tettem bele? Milyen képességeimet használtam fel a feladat megoldásához? Mit csinálnék legközelebb másként? Ezekre a kérdésekre nincsenek jó vagy rossz válaszok, és csak a tanuló képes hitelesen felelni rájuk. 

A reflexió a tanulási folyamatot helyezi a fókuszba, és arra irányul, hogy a gyerek gondolkodjon azon, hogy ő hogyan vett részt ebben. Ennek nem szükséges feltétlenül írásos, esszéformát öltenie, segíthetjük rajzokkal, matricákkal, vagy akár előre megadott önértékelő ívekkel, ahogy ezt abban a portfólió alkalmazását leíró jó gyakorlatban is olvashatjuk. 

A tanulói portfólió haszna

A jelenleg túlnyomó részt használt oktatási módszerek lecsupaszított, egymástól elszeparált tananyag egységeket adnak át. Emiatt kevésbé tudatosul a diák számára, hogy ennek elsajátításán keresztül fejlődnek az ő képességei is. 

A portfólió készítés és a reflexió azt hangsúlyozza a tanulónak, hogy a tanulás egy folyamat, amiért ő is felelős. Így aktívabbá és felelőssé válik a saját tanulási folyamatáért. A válogatás és az önértékelés gyakorlása mind-mind szociális kompetencia fejlesztő hatással bírnak. 
A portfólió kíséri, kiegészíti a tanulást és lehetőséget ad a pedagógus számára, hogy a minősítő értékelés és a jegyek mellett fejlesztő értékelést is adjon a gyerekeknek, aminek hatékonyságáról olvashatnak ebben a tanulmányban.

A portfólió módszer kihívásai

A módszertan hatékonysága és szemlélete biztat az alkalmazására, viszont mielőtt belefognánk, érdemes átgondolnunk a kihívásait is. 

A magas osztálylétszámok miatt kialakuló időhiány nem támogatja az egyéni tanulási folyamatok nyomon követését. Emellett fontos szem előtt tartanunk, hogy az önreflexiós készség az életkornak megfelelően más-más szinten van, és nehéz a fiataloknak saját magukon gondolkodniuk, ami ellenállást szülhet, ha a portfólió használatával kísérletezünk. Vegyük figyelembe a fokozatosság elvét, és olyan mélységű kérdéseket tegyünk fel a tanulóknak, ami megfelel az ő önreflexiós szintjüknek. Ez természetesen egyénileg eltérő lehet. 

A portfólió módszerének használata az előnyök és nehézségek mellett támogathat bennünket abban, hogy felfrissítsük pedagógiai repertoárunkat és adjunk egy olyan eszközt tanítványaink kezébe, amitől nemcsak több ismerettel rendelkeznek, hanem szociális készségeikben is fejlődnek.