RE-ED Alapelvek: Az érzelmi zavarokkal küzdő fiatalok újratanítása

A Re-education Nicholas Hobbs által létrehozott módszertani és szemléleti rendszer, ami az érzelmi és magatartási problémákkal küzdő gyerekek kezelésében jelent hatékony megközelítést. Magyarországon a Nobadkids Alapítvány (Pressley Ridge Magyarország) alkalmazza a hobbsi elveket programjai során.

alt


Dr. Nicholas Hobbs, pszichológus, oktató és egyetemi tanár élete során termékeny alkotó volt. A RE-Education (továbbiakban RE-ED) alapelveket az 1960-es években dolgozta ki. A RE-ED, tükörfordításban újra tanítás, egy 8 év hosszú program volt az Egyesült Államokban, mely a gyerekek mentális egészségének helyreállítását szolgálta A program során újra tanították a résztvevőket, arra, hogy hogyan reagáljanak megfelelően szociális közegükben (szüleikkel, kortársaikkal, tanáraikkal), emellett a környezetet is érzékenyítették a gyerekek szükségleteire. 
A RE-ED 12 alapelve egy olyan filozófiai alapkövet jelet, mely meghatározza a gyerekekkel dolgozó felnőttek látásmódját és reakcióit. 

1. Az életet a jelenben kell élni.
Ennek az elvnek megfelelően nem érdemes a múltat kutatni, és azt firtatni, hogy ki kezdte a konfliktust. Minden új nap tiszta lapot hoz és egy új esélyt a fiatalnak, akit nem kizárólag a múltja határoz meg. 

2. A gyerek és a felnőtt között lévő bizalom alapvető
A bizalom kialakítása a RE-ED program első lépése, amin minden további elem nyugszik. A felnőttnek egy támogató, megértő, stabilan elérhető személynek kell lennie a gyerek számára. 

3. A kompetencia érzése változást hoz létre
A gyerekek fejlődésének fontos része, annak az élménye, hogy ők jók, ügyesek valamiben, és képesek valamilyen feladatot jól elvégezni, különösen az iskola terén. 

4. Az idő szövetséges
Az idő és a fejlődés természetes helyreállító ereje fontos a gyerekek segítésében. A megfelelő időben adott támogatás képes előlendíteni az javulás folyamatát, és helyreállítani a fejlődés útját. 

5. Az önkontroll megtanítható
Nincsen feltétlenül szükség pszichoterápiás beavatkozásra, vagy a mélylélektani folyamatok feltárására ahhoz, hogy az fiatalok előrelépjenek viselkedésük szabályozásában. A korábban elsajátított, a jelenlegi környezetben már nem hasznos viselkedések helyett a környezet által támogatott cselekvéseket érdemes kialakítani a gyerekek viselkedésrepertoárjában. 

6. Az intelligencia fejleszthető
A képességek és készségek alakíthatók és a megfelelő támogatással tanulhatók. Ezáltal a gyerekek elsajátítanak olyan életvezetési és probléma megoldási stratégiákat, amiket korábban hiányoltak. 

7. Az érzéseket táplálni kell
Az érzéseket érdemes spontánul megosztani, szükség esetén kontrollálni, elfojtás helyett kifejezni. A saját érzelmek megismerését segíteni, ha egy pozitív, bizalommal teli környezetben történhet. 

8. A csoport nagyon fontos a fiataloknak
A jól működő csoport szabályozza az egyének viselkedését. A nehézségek megbeszélése, kihívások megoldása és a csoporttagokhoz való kapcsolódás élménye elősegíti a személyiség érését. 

9. A rituálék és ceremóniák rendet és kiszámíthatóságot adnak
Az ismétlődő fordulatok, ami lehet a csoport körben ülése vagy egy evés előtti szokás stabilitást biztosít azoknak a gyerekeknek, akik korábban rendezetlen, kiszámíthatatlan környezetben nőttek fel. 

10. A test az én ereje, a fizikai erőfeszítés a lelket is erősíti
A fizikai, erőnléti kihívások során a gyerekek megismerik saját teljesítőképességüket és határaikat, ami az önismeretet is építi. 

11. A közösség fontos a fiataloknak, ahhoz, hogy előnyeit és hasznát megtanulják, előtte meg kell tapasztalniuk. 
A viselkedési nehézségekkel küzdő gyerekek sok negatív tapasztalatot felhalmoznak, mire segítséget kapnak. Sokat jelent saját fejlődésükben, ha megélhetik a közösség erejét és azt, hogy ők is képesek tenni érte. 

12. Egy kis öröm minden napban
Fontos, hogy a gyerekek minden nap megélhessék örömeiket, hogy várakozással tudjanak tekinteni az elkövetkezendő napokra. 

A RE-ED alapelvei összegzik és tudatosítják a gyerekekkel dolgozó szakemberek ösztönös érzéseit, hogy akkor fejlődik egy diák igazán, ha hiszünk az előrelépés, a változás lehetőségében és a gyerek szükségleteit figyelembe vesszük. Ehhez szükséges az is, hogy képesek legyünk arra, hogy negatív elvárásainkat háttérbe szorítva új lehetőségeket adjuk a fiatalnak. 

A felhasznált források itt, itt és itt olvashatók.