Segítség a bajban lévő és bajt okozó fiataloknak – interjú a NoBadKid Alapítvány vezetőivel

A kutatások szerint Magyarországon körülbelül 250 ezer fiatal viselkedése okoz valamilyen problémát az oktatási intézményekben és a családokban. Így nincs olyan pedagógus, aki ne találkozott volna olyan gyerekkel, akivel nehéz együttműködni, akit nehéz tanítani. A NoBadKid Alapítvány a tanároknak és a diákoknak egyaránt ad lehetőséget a kialakuló helyzetek hatékony kezelésére.

alt


A NoBadKid Alapítvány a Pressley Ridge Magyarország jogutódja. Az interjú során Gruber Andrea, Közép- és Kelet-európai Regionális Igazgatót és Rózsa Mónika szakmai vezetőt, programkoordinátort kérdeztem programjaikról, szemléletükről.

Kikkel dolgozik az alapítvány?

Az alapítvány célcsoportja a súlyos magatartás zavarral küzdő gyerekek, akiknél a viselkedés áll a fejlődés útjában. Ők azok, akik a negatív spirálok eredményeképp a leginkább egyedül maradnak az intézményekben és otthonaikban, és a legnehezebben kapnak segítséget.

Ezek a fiatalok többnyire rendezetlen családi környezetben nőnek fel, ahol viselkedésük korábban adaptív, az alkalmazkodást szolgáló válasz volt a környezetük kiszámíthatatlan történéseire. Ez a korábban működő megoldás, ahol kifizetődő volt impulzívnak vagy agresszívnak lenni, az oktatási intézményekben már nem állja meg a helyét, hanem sikertelenséghez vezet. A magatartás szabályozását célzó büntetésekre a gyerek belső feszültsége tovább nő, egyre jobban ellenáll a büntetésnek, így erősödik és mélyül ez az ördögi kör, ami végül ellehetetleníti a helyzetek kezelését.

A pedagógusokban eluralkodik ilyenkor a tehetetlenség, mivel nincsen rendszerszintű válasz a fiatal viselkedésére. Képzésük során nem sajátítanak el eszközöket, amikkel kezelni tudják a magatartás problémákat. Szakmai és magánéleti személyiségük nem különül el, hiszen azt élik meg, hogy a gyerek szándékosan rosszindulatú velük. Ez ahhoz vezet, hogy a felnőttek is ösztönösen, indulatból kezdenek kommunikálni, továbblendítve a negatív spirált. Ennek eredményeképp egyre szigorúbb büntetések következnek, másik intézménybe helyezés, kudarcot és feszültséget okozva a tanárokban és a diákokban egyaránt.

Hogyan dolgoznak ezekkel a gyerekekkel?

Az alapítvány szemlélete a Nicholas Hobbs által kidolgozott RE-EDucation („Az érzelmi zavarokkal küzdő fiatalok viselkedés- és magatartási mintáinak újra tanítása, a 12 alapelv angolul itt olvasható) intervenciós módszertanon alapszik.

Ezeket az alapelveket a szakemberek minden egyes fiatalokkal tervezett program előtt átbeszélik. Az elvek a programok minden egyes részében megjelennek a gyakorlatban: a szóhasználattól az adminisztrációig bezárólag. A munkatársak szakmai és magánéleti személyisége szétválik, és a szakmai oldal mélyen átitatódik a RE-ED alapelvekkel. Ezek teszik lehetővé azt, hogy minden alkalommal tervezett lépések vezessék a gyerekekkel folytatott kommunikációt.

Csoportvezetőként tudatosan dolgozunk azzal, hogy bármilyen képet fest magáról egy magatartás problémákkal küzdő fiatal, valójában nincs jó lelki állapotban, önértékelése minimális. Ők azok, akik nem tudnak honnan erőt meríteni, nincs támaszuk. Észben tartjuk azt, hogy a viselkedése nem nekünk szánt személyes sértés, hanem a környezetből származó tanulási folyamat és a betöltetlen szükségletek eredménye. 

A gyakorlatban ez úgy érhető tetten, hogy ha a csoportokon konfliktus történik, a „Mi a baj?” helyett a „Mi történt?” kérdést tesszük fel. Büntetés kilátásba helyezésével szemben következmények történnek, amit a csoport határoz meg, nem az autoritás. Az érzelmek helyett a viselkedést értékeljük. A beszélgetések során nem alkotunk ítéletet, semleges, elfogadó attitűddel fordulunk a gyerekek felé. Megközelítésünk partneri viszonyt feltételez. Mindezt az élménypedagógia eszközeinek használata során tudjuk kibontakoztatni.

Élő példa erre, hogy minden csoport úgy indul, hogy körben ülünk. A kör szimbolikája adja az egyenlőséget, az elfogadást, és a nyitottságot. Van, amikor az egy folyamat eredménye, hogy létre tud jönni a kör. Ilyenkor a kör azt a bizalmi állapotot szimbolizálja, amiben a csoport összes tagja, saját és mások pillanatnyi állapotától függetlenül biztonságban tudja érezni magát. Ezért a köralkotást a csoport előtt álló feladatként fogjuk fel, és a kezdeti ellenállások esetén is ragaszkodunk hozzá. A körben ülés egy olyan stabil rituáléja a csoportfoglalkozásoknak, ami biztonságot nyújt a résztvevők számára, akik folyamatosan változó környezetükben azt tapasztalták meg, hogy nem számít, mit csinálnak. Nálunk számít az, hogy mindenki körben üljön, azaz egyenrangú tagja legyen a csoportnak, és számít mindehhez az egyéni hozzájárulás.

A programok során mi jelent sikert Önöknek?

A gyerekek azonnal reagálnak a pozitív odafordulásra, viszont a felnőttnek kell megtennie az első lépést. Ebben kitartónak kell lennünk és megingathatatlannak abban, hogy idővel el fog jönni a változás, ha igazán kíváncsian és értéksemlegesen nyitunk a fiatal felé. Sikert jelent minden egyes pici eltérés, amikor a gyerek elfogadja a kapcsolódást.

Az iskolában ezek a gyerekek gyakran nincsenek tanítható állapotban. Feszültek, szoronganak, aggódnak, nincs biztonságérzetük, ami az alapvető fizikai és érzelmi szükségletek betöltetlenségéből fakad. Ha valaki csak arra tud gondolni, hogy milyen rossz dolgok történnek a szüleivel otthon, amíg ő az iskolában van, nem képes a matekra koncentrálni. Először kapcsolódni kell a fiatallal, és ha helyreállt az érzelmi biztonsága, utána tud a teljesítményre figyelni. Ez a sorrend nem felcserélhető. A gyereknek alapvetően jó élményt okoz, ha tud teljesíteni, és törekedni is fog rá, amint készen áll rá.

Milyen együttműködési formáik vannak az iskolák, pedagógusok számára?

Alapítványunk négyféle akkreditált képzést ajánl pedagógusok és szociális szakemberek számára, ami során elsajátíthatók az általunk alkalmazott módszerek. A Re-EDukáció, magatartás-menedzsment, a krízis és agressziókezelés és az élménypedagógia tréningjeink mind olyan alkalmazható tudást adnak, amikkel megtanulhatóvá válik a magatartási zavarral küzdő gyerekekkel való együttműködés (részletek itt olvashatók). Ezenkívül több olyan képzésünk is van, amiket az adott szakemberekre vagy intézményre szabva alakítunk a szemléletformálástól, a konkrét módszertani elemeken, a csapatépítésen, az intézményi kultúra átalakításán keresztül, krízis helyzetek kezeléséig mindig az aktuális szükségleteikre adott válaszul.


Külsős szakemberként szívesen segítünk olyan helyzetekben, ha egy pedagógus jól működő csoportot szeretne kialakítani problémás gyerekekből. Ez egy olyan folyamat, ami nem csak a gyerekekkel dolgozik, hanem a tanárokat is felkészíti a nehezen kezelhető gyerekekkel folytatott munkára. Szívesen támogatjuk problémásabb gyerekek beillesztését is az osztályba, csoportba. Emellett pedagógusok számára tartunk szupervíziót és esetmegbeszélő csoportot is.

Foglalkozunk komplex intézményfejlesztéssel is. Tapasztalatunk szerint az ejtőernyőszerűen megjelenő intervenciók hosszútávon nem hatékonyak, mivel nem alakítják át azt a rendszert, ami létrehozta a problémát, csak a felszínt. Az intézményfejlesztés során az intézmény egészével dolgozunk annak érdekében, hogy a fent említett szemlélet teljesen átalakítsa a szervezeti kultúrát, a felnőttek szakmaiságát és a gyerekek életét egyaránt. Ez egy összetett folyamat, ami közel 2-5 évet igényel. Eközben a pedagógusok magatartás, illetve a tudatos és helyreállító kapcsolódás szakértőivé válnak, krízisintervenciós és élménypedagógiai képzésben részesülnek, ezáltal képessé válnak arra, hogy saját ötleteiket az alapelvekhez illesztve megvalósítsák.

A győri Kossuth Lajos Általános Iskolában működik egy ilyen program. Hosszú távú hatásaként csökkent a fegyelmi eljárások és a hiányzások száma, az érdemjegyek és a továbbtanulási mutatók is jelentős javulást mutattak. Egy ilyen átalakulás úgy tűnhet, hogy nagy idő és energiabefektetést igényel, viszont társadalmi szinten többszöröse térül meg, ha beilleszkedni képes, sikeres fiatalok kerülnek ki egy ilyen iskolából. 


NoBadKid Alapítvány (hivatalosan még Pressley Ridge Magyarország Alapítvány)
http://nobadkid.org/
info@nobadkid.org