SNI-s tankönyvszemle – Életvitel és gyakorlat

Sorozatunkban az EKE OFI legújabb, SNI (sajátos nevelési igényű) tanulók számára fejlesztett tankönyveit vesszük sorra, melyek pedagógiai módszertanukban a gyógypedagógia modern szemléletét képviselik. Arday Istvánnal, Az Életvitel és gyakorlat című tankönyvek (a középsúlyos értelmi fogyatékos 3. és 6. évfolyamos tanulók számára) szerkesztőjével beszélgettünk.

alt


Miben mások ezek a tankönyvek mint a „normál” tankönyvek? Más a tematika? Más az ütem? Más a módszertan?

A tankönyvek követik a kerettantervben meghatározott tematikai egységeket: Textilmunkák, Egyszerű háztartási munkák, Személyes szükségletekkel kapcsolatos teendők, Vásárlás – Fogyasztóvédelem és Anyagok alakítása. Ezek hasonlóak a két évfolyam között, a tankönyvi tartalom is hasonló, azonban a tevékenykedtető feladatok tartalma, összetettsége, nehézségi foka különböző a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően.

Az oldalak fóliázott lapokból állnak, így az egyes anyagok kivehetőek, szétvághatóak, elősegítve ezzel a kreatív használatot. A fóliázott lapok segítségével a gyermekek könnyen tudnak dolgozni filctollal, ami letörölhető, így egy-egy feladat többször megoldható, lehetővé téve az ismétlést, bevésődést. A matricás feladatok hasonló elven működnek, szintén többször felhasználhatóak. A folyamatábrák lehetővé teszik az önálló munkavégzést, a tevékenységek sorba rendezését, a végrehajtó működés zavarának korrigálását. A mappás kivitelezéssel kezelhetőbbek a feladatok a különböző helyszíneken, például tankonyhában, technika teremben, mosdóban.

Hogyan segítik a könyvek a tanulók munkáját?

A tankönyv igyekszik különböző instrukciókkal segítséget nyújtani, hogyan lehet feldolgozni egy-egy feladatot, de természetesen mindig az adott gyermek egyéni képessége határozza meg a munkafolyamat kivitelezésének nehézségét.  A piktogramok egyértelműen megjelölik a feladatok végrehajtását (Ragaszd be!, Beszélj róla!, Figyeld meg!) de természetesen minden feladat tetszés szerint variálható.

alt


Az instrukciók kiegészíthetők még a „Tedd rá!” utasítással. Azoknál a gyermekeknél, akik nehezebben tudnak papír-ceruza alapon dolgozni – például a szem-kéz koordinációs nehézség miatt – a karikázós, összekötős feladatokat zseton ráhelyezéssel, egyszerű mutatással is lehet helyettesíteni. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelésének-oktatásának alapelve szerint, a tankönyv apró lépésekre bontja a tevékenységeket, illetve a gyakorlati munkára, a rutinszerzésre és a gyakorlat elsajátítását alapul véve, a tapasztalati tanulási helyzetekre épít.

Melyek voltak a legfontosabb szempontok a fejlesztések során?

A tankönyv elkészítésekor a legfontosabb cél a gyakorlati alkalmazhatóság, a differenciálás lehetősége, az adaptálhatóság és a többszöri felhasználhatóság megteremtése volt. A tematikai egységekhez tartozó témaköröket különböző színekkel különítettük el az átláthatóság és a könnyebb használhatóság érdekében.

Milyen a könyvek képanyaga? Hogyan épül fel egy lecke? Mik voltak a fejlesztés lépései?

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók tankönyvei képalapúak. Ezáltal nagyon sok múlott a grafikusok munkáján. Ezt igyekeztünk megfelelően támogatni, rengeteg instrukcióval segíteni, hogy megfeleljenek a gyerekek feltételezett szimbólumszintjének és érzékelés-észlelési képességeinek. Ezek a területek meglehetősen fontosak, mert a megszerzett információk csak a megfelelően kialakított ábrák segítségével épülnek be. A képek és a fotók a megismerő folyamatok fejlődését támogatják. Fontos, hogy a képi megjelenítés megfelelő jelentéstartalmat hordozzon. A folyamatábrák a tanulók önállóságra nevelésében játszanak óriási szerepet. A tanulók vizuális megsegítése rendkívül fontos, ez a tankönyv esetében kifogástalan. A grafikusok rendkívül precízen, lelkiismeretesen dolgoztak. A szerző és a lektor szerint hatékony, átlátható, korrekt az ábrázolásmódjuk. Felismerhető, jelentést hordozó képek készültek. Kiemelkedő a precíz, aprólékos munka és a pontosság, amely ezeket a könyveket jellemzi. Az érintett tanulók számára nagyon fontos az alapos, részletekbe menő ismeretátadás. Ezt jól segíti a grafikai munka.

Mi ezeknek a tankönyveknek a legnagyobb erénye?

A szerző és a lektor szakmai tapasztalatit alapul véve úgy gondolom, hogy a tankönyv aktuális, életszerű feladatokat alkalmaz, igazodik a tantervhez, megjelenik benne a tantárgyi koncentráció, naprakész információk jellemzik. Felhasználóbarát, gyakorlatorientált, érdekes és motiváló. A feladatok sorrendjében rugalmas, teret biztosít a gyógypedagógusok önálló munkájához. A szerző számít a kollégák kreativitására is. A témakörök és a feladattípusok összhangban vannak. Igazodnak a célcsoport képességeihez és a korosztályhoz is. Tartalmilag koherens. A szerző stílusában és módszertanában az egységességre törekedett, ez meg is valósult, köszönhető annak is, hogy nagyon jól együtt dolgozott a lektorral, közöttük folyamatos volt a konzultáció.

A tankönyvekhez tartozó pedagógiai kézikönyv használata segítséget nyújt a különböző témakörökhöz tartozó feladatok differenciálásában, ötleteket kínál a tananyag feldolgozásához, lehetőséget teremt a pedagógusok kreatív munkájának megvalósításához.