Soft skillek fejlődésének tere az iskolában

A dinamikusan változó munkaerőpiacon ma már a szaktudás mellett ugyanolyan fontossága van az ún. soft skilleknek is. A munkáltatók azt a jelentkezőt részesítik előnyben, aki képes csapatban dolgozni, eredményesen kommunikálni és megfelelő hozzáállásról tanúskodik. Az iskolának a tudás elsajátítása mellett lehetőséget kell biztosítania a soft skillek fejlesztésére, annak érdekében, hogy diákjait felkészítse a munka világában való helytállásra.

alt


A soft skill kifejezést magyarul „puha faktorként” használják. Ebben a dimenzióban a készségeket két különböző kategóriára bontják: hard skill-ként jelölik a munkához szükséges szaktudást és speciális képességeket, amiket egy képzés során lehet elsajátítani. A soft skill pedig minden ezen kívül álló készség, személyiségvonás ernyőfogalma, ami magába foglalja mind azt az emberi tényezőt, aminek használata hozzájárul a sikerességhez. 

A puha faktorok közé sorolják a szociális kompetenciákat, a kommunikációt, illetve olyan személyiségvonásokat, mint rugalmasság, munkaetika, és motiválhatóság. Mivel ez az ernyőfogalom széleskörűen foglal magába készségeket, ezért nehéz pontosan definiálni és átfedést mutat, már korábban használatos konstruktumokkal, mint például a szociális kompetencia fogalma. 

A szakirodalmak álláspontja szerint a szociális készségek fejlődésének fő színtere a család, és emellett az iskolai légkör is kiemelt fontosságú szerepet játszik. Tunstall (1994) szerint a tanulók szociális kompetenciájára a következő elemek hatnak:

  • „meleg, nyitott iskolai légkör,
  • világosan megfogalmazott célok és szabályok,
  • tanulóközpontú tanulás és tanítás,
  • kooperatív tanulási formák alkalmazása,
  • sokféle tanulási forrás biztosítása,
  • magas tanári elvárások,
  • a gyerekek pozitív elfogadása,
  • tanári kontroll a tanulók felett,
  • személyközi kapcsolatok sokasága” (idézi Konta–Zsolnai 2002, 11–12.).

A társas készségek fejlesztése az iskolák rejtett és explicit tantervének egyaránt része. Hard skillek átadásáról beszélünk, amikor a tananyag megtanításáról van szó, a soft skillek pedig ezzel együtt, integráltan, a tanulás folyamatán keresztül fejlődnek. A puha faktorok terén az okoz nehézséget, hogy nincs kifejezett ismeret, így direkten is csak a fejlődés lehetőségének biztosításával lehet fejleszteni őket. 

A fent felsorolt iskolai tényezők mind olyan légkör kialakulásához járulnak hozzá, amiben a diákok motiválhatók szociális készségeik próbálgatására és ahol a kudarc nem jár az önértékelés sérülésével. Az együttműködésre alapuló tanulási folyamatok folyamatosan biztosítják a társás készségek gyakorlásának lehetőségét, míg a magas, de teljesíthető elvárások építik a munkaetikát. Ez a pozitív osztályklíma a puha faktorok fejlődésének legfontosabb feltétele. Emellett minden projekt jellegű feladat, mint előadásra készülés, kiscsoportos munka elkészítése, teret ad a kompetenciák gyakorlására. A fejlődést facilitálhatjuk, ha a közös feladatvégzést követően nem csak az eredményt értékeljük, hanem reflektálunk az ahhoz vezető folyamat minőségére is. A jól megfogalmazott visszajelzések  markáns jelentőséggel bírnak a puha faktorok tekintetében.

A tanórai kereteken kívül lehetőség van olyan foglalkozások szervezésére is, melyek kifejezetten a társas készségek fejlődését célozzák meg. Ennek elfogadott és bejáratott módszere a kiscsoportos tréning, ahol csoportvezetők tudatosan átgondolt helyzetek elé állítják a résztvevőket, amiket nekik a társas készségek használatával kell megoldaniuk. A közösségfejlesztésre irányuló osztályfoglalkozások is biztosíthatnak biztonságos teret a készségeken való gondolkodásra. Ezek megszervezésében és kivitelezésében az iskolapszichológusok szívesen működnek együtt a pedagógusokkal. 

Felhasznált források: 
https://www.hrportal.hu/hr/reszletesen-a-sokat-emlegetett-soft-skill-ek-vilagarol-(i)-20061025.html
http://www.eltereader.hu/media/2015/11/IP37_READER.pdf
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-szocialis-kompetencia-fejlesztesenek-lehetosegei-az-iskolaban
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_szocialis_kepessegek_fejlesztesenek_modszertana/TANANYAG/02_4_1.html 
http://real.mtak.hu/34835/1/06.pdf