Szemlélőből védelmező - A Békés Iskolák program alkalmazása és folyamata (2. rész)

Az iskolai agresszió és bántalmazás minden intézményben jelen van, így minden pedagógusnak feladata van vele. A probléma gyökere a közösségben rejlik, így egy-egy helyzet jó megoldása nem hoz magával tartós változást. A Békés Iskolák program rendszerben gondolkodik és felvértezi a közösséget a bántalmazással szemben.

A képen egy  ejtőernyőt lengető gyerekcsapat látható.


A Békés Iskolák program hazai adaptációját a Szupervíziós Békítő Team végzi. Ennek az önkéntesekből álló csapatnak tagja Sándor Éva pedagógiai szakpszichológus, aki egy interjúban mutatta be a programot. A beszélgetés első része a békítő szemléletet mutatja be és itt olvasható. A cikk második része a program gyakorlati megvalósulását, folyamatát és eredményeit foglalja össze. 

Hogyan érdemes egy intézménynek belevágnia a programba? 

A Békés Iskolák program általában egy aktív, lelkes pedagógus vagy iskolapszichológus figyelmét kelti fel, aki beszél erről a vezetőjének. Ha ő is érdeklődőnek bizonyul, felveszi a kapcsolatot a területileg elérhető Regionális Békító Teammel, aminek az egyik tagja egy órás tájékoztató beszélgetés során ismerteti meg vele a program szemléletét, elveit, folyamatát. Fontos, hogy az intézmény vezetője átlássa, milyen szerepe lehet a programban. 

Ha az igazgató továbbra is lát potenciált a programban, megszervezi az ún. bevezető előadást az egész tantestület számára. A Regionális Békítő Team tagjai közül egy képviselő interaktív módon járja körbe a pedagógusokkal a bántalmazás dinamikáját, a program bevezetésének lehetséges előnyeit és akadályait. Ez az lépés, amikor az intézmény aktívvá válik, hiszen a bevezető előadást követően jelentkeznek a kollégák az iskola saját Békítő Teamjébe. 

Az intézményi Békítő Team alakuló ülésén saját jellemzőihez igazítva alakítja ki azokat a kereteket, amikkel működni tervez. Kettős vezetést javaslunk, illetve a vezetőséggel való kapcsolattartáshoz egy felelőst. Békítő Team a Békés Iskolák program lelke, hiszen ebben az esetben külső szakérő helyett adott közösség változtatja meg önmagát, a program az ehhez szükséges a kereteket biztosítja.

A szemlélet elsajátítását követően a Békítő Team végzi el azt az intézményi diagnosztikát, amivel felmérik és megismerik a saját iskolájuk érintettségét a bántalmazás területén. 

A vizsgálat eredményei képezik azt az alapot, amire a Békítő Team a rövid, közép és hosszútávon megtervezi a saját programjának elemeit. A program egy kampánnyal indul, ami figyelemfelhívó és látványos, megszólítja az intézmény tagjait: diákokat, pedagógusokat, szülőket egyaránt. A célja, hogy kialakítsa a bántalmazással kapcsolatos közösen használandó fogalomrendszert és hírül adja az iskola elköteleződését a békés szemlélet mellett. 

A következő lépés a programok kivitelezése és azok eredményeinek folyamatos kommunikálása. Ez segíti elő, hogy a tantestület egyre nagyobb része köteleződjön el a békítő szemlélet mellett. A program akkor válik önfenntartóvá, ha a testület 75%-a, és a vezetőség 100%-a áll a békés szemlélet mellett. 

A Békítő Team az iskola szükségletei, erőforrásai mentén alakítja ki, milyen modulokat szeretne megvalósítani a programból. A szemléleti kereten belül más egységek is hozzátehetők ehhez. Bátorítjuk is az iskolákat, hogy már meglévő módszereiket, illetve egyéb, futó vagy tervezett programjaikat is (például sportnap, egészségnap) integrálják a Békés iskolák programba. Hiszen a cél az, hogy az intézmény légköre békésebb és biztonságosabb legyen, ezt pedig épp úgy szolgálja a gyerekek szükségleteihez jobban illeszkedő, innovatív, pedagógiai eszköztár elsajátítása, mint a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozó program. 

Mi a Regionális Békítő Team? 

Egy olyan csoport, amely különböző szervezetekből érkező önkéntesekből áll. Tagjai dolgozhatnak bárhol az oktatásban: a gyermekvédelem, az iskolapszichológia, a civil szféra, a védőnői hálózat, az EGYMI területén. Ők azok, akik összefognak a békítő személet jegyében, és elsősorban a békés iskolák programjait facilitálják. Ez azt jelenti, hogy a kezdetekkor ők érzékenyítik a vezetőt, tartják meg a bevezető előadást és a szemléleti tréninget. Kísérik az iskolai Békítő Teamek tevékenységét, igény szerint esetmegbeszélőt, szupervíziót tartanak. 

Minden hosszabb folyamat természetes velejárója, hogy nem egyenletes fejlődést mutat, hanem időnként elakadásokkal néz szembe. A Regionális és a Szupervíziós Békítő Team tud szupervízióval segítséget nyújtani az akadályok leküzdéséhez. 

Mindemellett a Regionális Békítő Team területi szinten is hozzájárul ahhoz, hogy a meglévő erőforrásokat minél hatékonyabban használhassák fel az intézmények és közös kiállással képviseli a békés szemlélet alkalmazását. 

Milyen eredményei vannak a programnak? 

Magyarországon egyelőre nem állnak rendelkezésünkre hatékonyságmérési adatok. Nemrég azonban az ELTE klinikai tanszéke felvállalta a program kutatását, amely 2018. őszén veszi kezdetét.

A hazai békés iskolák szubjektív tapasztalatai alapján kisebb-nagyobb pozitív változások már a korai szakaszban érzékelhetőek. Azonban hangsúlyozni szeretném, hogy a Békés Iskolák sem csodamódszer, ami azonnali változást hoz. Olyan komplex nehézségeket, mint az iskolai bántalmazás, nem lehet huszárvágással megoldani, csak szisztematikusan felépített, rendszer szinten működő beavatkozásokkal. Ennek következtében inkább kisebb, de tartósabb változásokat remélünk, amik az évek alatt összeadódnak.

Az amerikai kutatásokból tudjuk, hogy az iskolai légkör pozitív változásának melléktermékeként a diákok tanulmányi eredményei is javulnak. Reméljük, hogy ez Magyarországon is így lesz. Hiszen egy biztonságos légkörű iskolában hatékonyabban megy a tanítást és tanulás folyamata is.


Milyen hosszú távú kifutása van a programnak? 

Tapasztalataink szerint ahhoz, hogy a békés szemlélet teljesen átitassa egy intézmény gondolkodásmódját, több évre van szükség. Hiszen a szemléletváltást nem lehet kikényszeríteni. A magyar békés iskolák többféle megközelítést alkalmaznak. Van, ahol a program teljesen alulról építkezik, más esetekben a vezetők annyira mélyen elköteleződnek, hogy határozottabban, de békítős szellemiségben maguk koordinálják a programot a Békítő Teammel való szoros együttműködésben. Mindkét útnak megvannak a maga előnyei és hátrányai. A kutatásokból és tapasztalatokból fogjuk mi is megtudni, melyik megoldás bizonyul hatékonyabbnak és eredményez tartósabb változást.

A Békés iskolák programnak csak eleje van, de vége nincs, hiszen míg áll az intézmény, szükség van arra, hogy békésen oldják meg a konfliktusokat és a békítő szemléletet átadják a következő osztályoknak, generációknak. Azonban hosszútávon ez a szellemiség már szervesen az intézményi klíma részévé válik, így a közösség belső elhivatottságból közvetíti ezeket az értékeket a kommunikációjában, a problémák, konfliktusok kezelésében, a tanítás-tanulás folyamatában. 

A Békés Iskolák program elérhetőségei
Honlap http://www.bekesiskolak.hu/
Facebook oldal https://www.facebook.com/bekesiskolak/
Youtube csatorna https://www.youtube.com/channel/UCxFtsGHav3QhrDzLLivXoOQ

Kapcsolódó tartalmak

Szemlélőből védelmező – A Békés Iskolák program szemlélete (1.rész)

Az iskolai bántalmazás valamilyen formában minden oktatási intézményben jelen van, ami komoly veszélyt jelent a fiatalok lelki egészségére nézve. Pedagógusként, fegyelmezési eszközökkel sziszifuszi küzdelmet vívunk a gyerekek egymás között vívott csatáival szemben. A Békés Iskolák program szemlélete segít minket abban, hogy rendszer szintű változást tudjunk elérni az osztályközösségekben.